Menu

Kaj je seigniorage?

7. april 2017

Ta eksotična beseda se nanaša na zelo preprosto stvar: na bankovce v naših žepih. Ste se kdaj vprašali, od kod pridejo bankovci? Eurobankovce izdaja Evropska centralna banka. Izdelani so v tiskarnah in nato shranjeni v trezorjih centralne banke vsake države. Do vas prispejo preko poslovne banke, ki centralni banki plača nominalno vrednost bankovcev. V ta namen si običajno sposodi denar od centralne banke ali ji plača z izročitvijo dela svojega finančnega premoženja. Centralna banka prejema obresti od denarja, ki ga posodi, ali ustvarja prihodek s finančnim premoženjem, ki ga je pridobila. To se imenuje seignorage ali prihodek od izdajanja bankovcev.

V denarni uniji denar potuje

Ker eurobankovci v euroobmočju prosto potujejo čez državne meje, je število bankovcev v obtoku, ki so registrirani v centralni banki vsake države, lahko zelo različno. V posamezni centralni banki lahko upade celo na nič ali postane negativno. Na primer, ko gredo nemški turisti na dopust v Španijo, vzamejo s seboj eurske bankovce, ki jih je izdala Deutsche Bundesbank, in ti bankovci so na koncu evidentirani v Banco de España. Ker izdajanje bankovcev v celoti temelji na povpraševanju, bi Banco de España morala zdaj dajati v obtok manj bankovcev, saj prejema prihodek od bankovcev, ki prihajajo preko Pirenejev. Zaradi tega centralne banke v euroobmočju med seboj izravnavajo prihodke od izdajanja bankovcev.

Kakšna je vloga ECB?

Čeprav ECB fizično ne izdaja bankovcev, je bilo dogovorjeno, da za 8% vrednosti vseh bankovcev, ki so v obtoku v euroobmočju, velja, da jih je izdala Evropska centralna banka. Nacionalne centralne banke dajejo bankovce v obtok v imenu ECB in ECB prejme seigniorage od 8% preko terjatve, ki jo ima do nacionalnih centralnih bank.

Skladno z zniževanjem obrestnih mer v euroobmočju prihodek od izdajanja bankovcev od leta 2008 dalje upada. Največji delež dobička ECB zato trenutno prihaja iz drugih virov, na primer iz prihodkov v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev. Tukaj lahko izveste, kaj se zgodi z dobičkom ECB.

Izvor besede seigniorage

Edini, ki je v davnih časih imel pravico kovati kovance, se je imenoval »seigneur« ali zemljiški gospod – od tod tudi izhaja ime seigniorage. Dandanes v euroobmočju nacionalne vlade izdelujejo kovance, centralne banke pa bankovce.