Vi är i färd med att översätta denna sida.

Förklara

Är terminologin för krånglig?
De viktigaste begreppen i enkla ordalag.

What is bitcoin?

What is bitcoin?

13 February 2018

Bitcoin is often called a virtual currency, but there are several reasons why it is not actually a currency. What are they? And why might you think twice before buying any?
more


What is forward guidance?

Vad är framtidsindikationer?

15 december 2017

Med sina framtidsindikatorer ger ECB information som sina framtida penningpolitiska avsikter. Läs mer om varför detta görs och effekterna för ekonomin.
mer


What are structural reforms?

Vad är strukturreformer

18 oktober 2017

I efterdyningarna av finanskrisen har politiker och beslutsfattare ofta krävt strukturreformer för att få igång ekonomisk tillväxt. Men vad är strukturreformer? Och varför berör sådana ECB när dess uppgift är att upprätthålla prisstabilitet?
mer


What is seigniorage?

Vad är seigniorage?

7 april 2017

Den nya 50-eurosedeln är ute och väntar nu på dig i sedelautomaten. Men vet du egentligen hur centralbankerna som ger ut sedlar får intäkter genom utgivningen? Ta reda på hur seigniorage fungerar i euroområdet.
mer


What are non-performing loans?

Vad är säkerheter?

2 november 2016

Vad är säkerheter och varför behöver centralbanker dem?
mer


Vad är nödlidande lån?

Vad är nödlidande lån?

12 september 2016

Lån betraktas som "nödlidande" när det gått över 90 dagar utan att låntagaren betalat de överenskomna beloppen. Varför är dåliga lån ett problem för banker och hur påverkas penningpolitiken?
mer


What are minimum reserve requirements?

Vad är kassakrav?

11 augusti 2016

Banker är tvungna att hålla finansiella medel till ett visst belopp hos centralbanken. Varför måste de göra det och hur fungerar det ?
mer


Vad är Target2?

Vad är Target2?

29 juni 2016

Target2 är ett betalningssystem som ägs och drivs av Eurosystemet. Men varför är det viktigt och hur fungerar det?
mer


Vad är TLTRO II?

Vad är TLTRO II?

24 juni 2016

Den andra serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II) är en av ECB:s extraordinära penningpolitiska åtgärder. Hur hjälper de nya TLTRO-transaktionerna konsumenter, näringsliv och ekonomin och vad skiljer dem från de vanliga refinansieringstransaktionerna?
mer


Nominell ränta och realränta

Vad är skillnaden mellan nominell ränta och realränta?

25 maj 2016

Vad är skillnaden mellan nominell ränta och realränta? Vad spelar den för roll?
mer


… om tystnadsperioden

Vad menas med tystnadsperioden?

14 april 2016

ECB-rådet iakttar en så kallad tystnadsperiod inför penningpolitiska sammanträden. Vad betyder det i praktiken?
mer


Vad är räntan på inlåningsfaciliteten?

Vad är ränta på inlåningsfaciliteten?

10 mars 2016

Räntan på inlåningsfaciliteten är en av de tre räntesatser som ECB sätter var sjätte vecka inom ramen för sin penningpolitik.
mer


Vad är en centralbank?

Vad är en centralbank?

10 juli 2015

Är en centralbank som vilken annan bank som helst? Vilken roll har centralbankerna i ekonomin och vad är det som är så särskilt med dem?
mer


Vad är ansvarighet för ECB?

10 juli 2015

Vad innebär ansvarighet för ECB? Hur förklarar vi vad vi gör för allmänheten?
mer


Vad är penningpolitik?

10 juli 2015

Varför är penningpolitiken viktig? För att den påverkar räntorna direkt har en indirekt effekt på inflationen, ekonomin och sysselsättningen.
mer