Povej mi

Izgubljeni v terminologiji?
Preproste razlage glavnih konceptov.

What is seigniorage?

Kaj je seigniorage?

7. april 2017

Novi bankovci za 50 € so zdaj v obtoku in vas čakajo na bankomatih. Toda ali veste, kako centralne banke z izdajanjem bankovcev ustvarjajo prihodke? Ugotovite, kako seigniorage deluje v euroobmočju.
Več


What are non-performing loans?

Kaj je zavarovanje?

2. november 2016

Kaj je zavarovanje in zakaj je pomembno tudi za centralne banke?
Več


Kaj so slaba posojila?

Kaj so slaba posojila?

12. september 2016

Posojila veljajo za slaba, kadar posojilojemalec že več kot 90 dni ni plačal dogovorjenega obroka. Zakaj so slaba posojila problematična za banke in kako vplivajo na denarno politiko?
Več


Kaj so obvezne rezerve?

Kaj so obvezne rezerve?

11. avgust 2016

Banke morajo imeti na svojem tekočem računu pri centralni banki določen znesek sredstev kot rezerve. Zakaj je to potrebno in kako deluje?
Več


Kaj je TARGET2?

Kaj je TARGET2?

29. junij 2016

TARGET2 je plačilni sistem, ki je v lasti in upravljanju Eurosistema. Zakaj je pomemben in kako deluje?
Več


Kaj pomeni CUODR-II?

Kaj pomeni CUODR-II?

24. junij 2016

CUODR-II je druga serija ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, ki spada med nestandardna orodja denarne politike ECB. Kako nove operacije pomagajo potrošnikom, podjetjem in gospodarstvu? Kako se razlikujejo od običajnih operacij refinanciranja?
Več


Nominalna in realna obrestna mera

Nominalna in realna obrestna mera

25. maj 2016

Kakšna je razlika med nominalno in realno obrestno mero? Zakaj je pomembna?
Več


Kaj je obdobje molka?

Kaj je obdobje molka?

14. april 2016

Člani Sveta ECB pred sejami o denarni politiki upoštevajo tako imenovano obdobje molka. Kaj to pomeni v praksi?
Več


Kaj je obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita?

Kaj je obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita?

10. marec 2016

Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita je ena od treh obrestnih mer, ki jih ECB v okviru izvajanja denarne politike določa vsakih šest tednov.
Več


Kaj je centralna banka?

Kaj je centralna banka?

10. julij 2015

Je centralna banka samo še ena banka? Kakšno vlogo imajo centralne banke v gospodarstvu in katere so njihove posebnosti?
Več


O demokratični odgovornosti ECB

10. julij 2015

Kaj demokratična odgovornost pomeni za ECB? Kako naše dejavnosti pojasnjujemo javnosti?
Več


Kaj je denarna politika?

10. julij 2015

Zakaj je denarna politika pomembna? Zato, ker neposredno vpliva na obrestne mere, posredno pa na inflacijo, gospodarstvo in zaposlenost.
Več