Menu

Povedzte mi

Strácate prehľad?
Základné pojmy vám vysvetlíme jednoduchými slovami.

Who owns the ECB?

Kto vlastní ECB?

30. janura 2020

ECB vlastnia spoločne všetky krajiny EÚ. Znamená to, že všetky sa určitou sumou podieľajú na základnom imaní ECB. Ako však určujeme výšku tejto sumy?
viac


How you benefit from the euro

Aké má pre nás euro výhody?

14. novembra 2018

Euro sa ako naša mena stalo neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života: uľahčuje obchodovanie, cestovanie, vzdelávanie, život i prácu v zahraničí. Euro je však viac než len pohodlný platobný prostriedok.
viac


What is the marginal lending facility rate?

Čo predstavuje sadzba jednodňových refinančných operácií?

13. septembra 2018

Prostredníctvom jednodňových refinančných operácií banky od ECB získavajú jednodňové úvery. Úroková sadzba týchto úverov je jednou z troch sadzieb, ktoré ECB stanovuje každých šesť týždňov.
viac


What is the main refinancing operations rate?

Čo predstavuje sadzba hlavných refinančných operácií?

13. septembra 2018

Sadzba hlavných refinančných operácií je úroková sadzba, za ktorú si banky od ECB požičiavajú prostriedky na dobu jedného týždňa. Je jednou z troch sadzieb, ktoré ECB stanovuje každých šesť týždňov.
viac


What is bitcoin?

Prečo je dôležitá ochrana pred kybernetickými útokmi?

10. apríla 2018

Kybernetické útoky nepredstavujú hrozbu len pre jednotlivcov a organizácie; ich následky môžu byť rozsiahlejšie. Zaujíma vás, akým spôsobom sa ECB zasadzuje o zvyšovanie kybernetickej odolnosti a prečo si táto otázka vyžaduje pozornosť nás všetkých?
viac


What is bitcoin?

Čo je to bitcoin?

13. februára 2018

Bitcoin sa často označuje ako virtuálna mena, no atribúty meny z viacerých dôvodov nespĺňa. O aké dôvody presne ide? A prečo by ste si kúpu bitcoinu mali dôkladne premyslieť?

 viac


Preklad tejto stránky sa práve pripravuje.
What is forward guidance?

Čo je to signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky?

15. decembra 2017

Prostredníctvom signalizácie budúceho nastavenia menovej politiky ECB informuje o svojich budúcich zámeroch menovej politiky. Aký je účel tohto nástroja a aký má vplyv na ekonomiku ako celok?
viac


What are structural reforms?

Čo sú to štrukturálne reformy?

18. októbra 2017

V nadväznosti na finančnú krízu politici a tvorcovia politík často vyzývajú k štrukturálnym reformám na povzbudenie hospodárskeho rastu. Čo však štrukturálne reformy vlastne znamenajú? A prečo im ECB venuje pozornosť, ak jej základnou úlohou je udržiavať cenovú stabilitu?
 viac


What is seigniorage?

Čo znamená „ražobné“?

7. apríla 2017

Nová bankovka 50 € je už na svete a čaká na vás v bankomatoch. Viete však, ako centrálne banky z vydávaných bankoviek získavajú príjem? Vysvetlíme vám, ako v eurozóne funguje ražobné.


viac


What are non-performing loans?

Čo je to kolaterál?

2. novembra 2016

Čo je to kolaterál a prečo ho centrálne banky vyžadujú?
viac


Čo sú to nesplácané úvery?

Čo sú to problémové úvery?

12. septembra 2016

Úver sa považuje za „problémový“, keď dlžník dohodnuté splátky neplatí dlhšie ako 90 dní. Prečo sú nesplácané úvery pre banky problémom a ako súvisia s menovou politikou?
viac


Čo znamenajú povinné minimálne rezervy?

Čo znamenajú povinné minimálne rezervy?

11. augusta 2016

Banky sú povinné viesť určitú sumu peňazí na svojich bežných účtoch v centrálnej banke. Prečo? A ako to funguje?
viac


Čo je to TARGET2?

Čo je to TARGET2?

29. júna 2016

TARGET2 je platobný systém, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je Eurosystém. Aká je jeho úloha a ako funguje?
viac


Čo je to TLTRO-II?

Čo je to TLTRO-II?

24. júna 2016

Druhá séria cielených dlhodobejších refinančných operácií je jedným z neštandardných nástrojov menovej politiky ECB. Ako tieto operácie pomáhajú spotrebiteľom, podnikom a ekonomike, a ako sa líšia od bežných refinančných operácií?
viac


Nominálne a reálne úrokové miery

Čo sú to nominálne a reálne úrokové miery?

25. mája 2016

Aký je rozdiel medzi nominálnymi a reálnymi úrokovými mierami? Prečo je to dôležité?
viac


Čo znamená tiché obdobie?

Čo znamená tiché obdobie?

14. apríla 2016

Členovia Rady guvernérov zachovávajú pred menovopolitickými zasadaniami takzvané „tiché obdobie“. Čo to znamená v praxi?
viac


Čo predstavuje sadzba jednodňových sterilizačných operácií?

Čo predstavuje sadzba jednodňových sterilizačných operácií?

10. marca 2016

Sadzba jednodňových sterilizačných operácií je jednou z troch úrokových sadzieb, ktoré ECB stanovuje každých šesť týždňov v rámci svojej menovej politiky.
viac


Čo je to centrálna banka?

Čo je to centrálna banka?

10. júla 2015

Je centrálna banka ako každá iná banka? Aká je úloha centrálnych bánk v hospodárstve a čím sú výnimočné?
viac


Ako sa ECB zodpovedá za svoje kroky?

10. júla 2015

Čo pre ECB zodpovednosť znamená? Ako svoje kroky zdôvodňuje verejnosti?
viac


Čo znamená menová politika?

10. júla 2015

Prečo je menová politika dôležitá? Pretože má priamy dosah na výšku úrokových sadzieb a tým nepriamo ovplyvňuje infláciu, hospodársku aktivitu a zamestnanosť.
viac