Povedzte mi

Strácate prehľad?
Základné pojmy vám vysvetlíme jednoduchými slovami.

Preklad tejto stránky sa práve pripravuje.
What is forward guidance?

What is forward guidance?

15 December 2017

When the ECB gives forward guidance, we are providing information about our future monetary policy intentions. Why do we do this and how does it affect the economy at large?
more


What are structural reforms?

Čo sú to štrukturálne reformy

18. októbra 2017

V nadväznosti na finančnú krízu politici a tvorcovia politík často vyzývajú k štrukturálnym reformám na povzbudenie hospodárskeho rastu. Čo však štrukturálne reformy vlastne znamenajú? A prečo im ECB venuje pozornosť, ak jej základnou úlohou je udržiavať cenovú stabilitu?
 viac


What is seigniorage?

Čo znamená „ražobné“?

7. apríla 2017

Nová bankovka 50 € je už na svete a čaká na vás v bankomatoch. Viete však, ako centrálne banky z vydávaných bankoviek získavajú príjem? Ukážeme vám, ako v eurozóne funguje ražobné.


viac


What are non-performing loans?

Čo je to kolaterál?

2. novembra 2016

Čo je to kolaterál a prečo ho centrálne banky vyžadujú?
viac


Čo sú to nesplácané úvery?

Čo sú to nesplácané úvery?

12. septembra 2016

Úver sa považuje za „nesplácaný“, keď dlžník dohodnuté splátky neplatí dlhšie ako 90 dní. Prečo sú nesplácané úvery pre banky problémom a ako súvisia s menovou politikou?
viac


Čo znamenajú povinné minimálne rezervy?

Čo znamenajú povinné minimálne rezervy?

11. augusta 2016

Banky sú povinné viesť určitú sumu peňazí na svojich bežných účtoch v centrálnej banke. Prečo? A ako to funguje?
viac


Čo je to TARGET2?

Čo je to TARGET2?

29. júna 2016

TARGET2 je platobný systém, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je Eurosystém. Aká je jeho úloha a ako funguje?
viac


Čo je to TLTRO-II?

Čo je to TLTRO-II?

24. júna 2016

Druhá séria cielených dlhodobejších refinančných operácií je jedným z neštandardných nástrojov menovej politiky ECB. Ako tieto operácie pomáhajú spotrebiteľom, podnikom a ekonomike, a ako sa líšia od bežných refinančných operácií?
viac


Nominálne a reálne úrokové miery

Čo sú to nominálne a reálne úrokové miery?

25. mája 2016

Aký je rozdiel medzi nominálnymi a reálnymi úrokovými mierami? Prečo je to dôležité?
viac


Čo znamená tiché obdobie?

Čo znamená tiché obdobie?

14. apríla 2016

Členovia Rady guvernérov zachovávajú pred menovopolitickými zasadaniami takzvané „tiché obdobie“. Čo to znamená v praxi?
viac


Čo predstavuje sadzba jednodňových sterilizačných operácií?

Čo predstavuje sadzba jednodňových sterilizačných operácií?

10. marca 2016

Sadzba jednodňových sterilizačných operácií je jednou z troch úrokových sadzieb, ktoré ECB stanovuje každých šesť týždňov v rámci svojej menovej politiky.
viac


Čo je to centrálna banka?

Čo je to centrálna banka?

10. júla 2015

Je centrálna banka ako každá iná banka? Aká je úloha centrálnych bánk v hospodárstve a čím sú výnimočné?
viac


Ako sa ECB zodpovedá za svoje kroky?

10. júla 2015

Čo pre ECB zodpovednosť znamená? Ako svoje kroky zdôvodňuje verejnosti?
viac


Čo znamená menová politika?

10. júla 2015

Prečo je menová politika dôležitá? Pretože má priamy dosah na výšku úrokových sadzieb a tým nepriamo ovplyvňuje infláciu, hospodársku aktivitu a zamestnanosť.
viac