Traducerea acestei pagini este în curs.

În cuvinte

V-ați pierdut în terminologie?
Concepte-cheie în cuvinte simple.

What is bitcoin?

What is bitcoin?

13 February 2018

Bitcoin is often called a virtual currency, but there are several reasons why it is not actually a currency. What are they? And why might you think twice before buying any?
more


What is forward guidance?

Ce reprezintă semnalele privind orientarea viitoare a politicii monetare?

15 decembrie 2017

Atunci când oferă semnale privind orientarea viitoare a politicii monetare (forward guidance), BCE furnizează informații referitoare la intențiile sale cu privire la politica monetară viitoare. Care este scopul acestui demers și cum afectează acest lucru economia în ansamblu?
Mai mult


What are structural reforms?

Ce sunt reformele structurale?

18 octombrie 2017

În urma crizei financiare, politicienii și factorii de decizie au solicitat deseori implementarea de reforme structurale care să contribuie la accelerarea creșterii economice. Dar ce sunt reformele structurale? Și de ce sunt importante pentru BCE, dacă mandatul acesteia este menținerea stabilității prețurilor?
Mai mult


What is seigniorage?

Ce înseamnă „senioraj”?

7 aprilie 2017

Noua bancnotă de 50 EUR a fost pusă în circulație și vă așteaptă la bancomate. Dar știți cum generează băncile centrale venituri din bancnotele pe care le emit? Aflați cum sunt obținute veniturile din senioraj în zona euro.
Mai mult


What are non-performing loans?

Ce reprezintă garanțiile?

2 noiembrie 2016

Ce reprezintă garanțiile și de ce le solicită băncile centrale? 
Mai mult


Ce sunt creditele neperformante?

Ce sunt creditele neperformante?

12 septembrie 2016

Creditele sunt considerate „neperformante” atunci când au trecut mai mult de 90 de zile fără ca debitorul să fi achitat ratele convenite. De ce reprezintă creditele neperformante o problemă pentru bănci și cum afectează acestea politica monetară?
Mai mult


Ce reprezintă rezervele minime obligatorii?

Ce reprezintă rezervele minime obligatorii?

11 august 2016

Băncile din zona euro au obligația de a deține un anumit volum de fonduri în conturile curente deschise la banca centrală. De ce este necesar acest lucru și cum funcționează?
Mai mult


What is TARGET2?

Ce este TARGET2?

29 iunie 2016

TARGET2 este un sistem de plăți deținut și operat de Eurosistem. Dar de ce este important și cum funcționează?
Mai mult


Ce înseamnă OTRTL-II?

Ce înseamnă OTRTL-II?

24 iunie 2016

Cea de-a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung reprezintă unul dintre instrumentele neconvenționale de politică monetară ale BCE. Care sunt avantajele noilor OTRTL pentru consumatori, sectorul corporativ și economie și prin ce se deosebesc acestea de operațiunile de refinanțare obișnuite?
Mai mult


Despre rata nominală a dobânzii și rata reală a dobânzii

Care este diferența dintre rata nominală a dobânzii și rata reală a dobânzii?

25 mai 2016

Care este diferența dintre rata nominală a dobânzii și rata reală a dobânzii? Și de ce este ea importantă?
Mai mult


Despre „perioada de discreție”

Ce este „perioada de discreție”?

14 aprilie 2016

Membrii Consiliului guvernatorilor respectă o așa-numită „perioadă de discreție” înaintea ședințelor privind politica monetară. Ce înseamnă acest lucru în practică?
Mai mult


Ce reprezintă rata dobânzii la facilitatea de depozit?

Ce reprezintă rata dobânzii la facilitatea de depozit?

10 martie 2016

Rata dobânzii la facilitatea de depozit este una dintre cele trei rate ale dobânzilor pe care BCE le stabilește la fiecare șase săptămâni în cadrul deciziilor sale de politică monetară.
Mai mult


Ce este o bancă centrală?

Ce este o bancă centrală?

10 iulie 2015

Este o bancă centrală o bancă precum oricare alta? Care este rolul băncilor centrale în economie și în ce constă specificul lor?
Mai mult


Cum își asumă BCE responsabilitatea pentru acțiunile sale?

10 iulie 2015

Ce înseamnă asumarea responsabilității pentru BCE? Cum ne justificăm acțiunile în fața opiniei publice?
Mai mult


Ce este politica monetară?

10 iulie 2015

De ce este importantă politica monetară? Deoarece influențează în mod direct ratele dobânzilor și în mod indirect inflația, economia și ocuparea forței de muncă.
Mai mult