Podstawy

Nie rozumiesz terminologii?
Poniżej przystępnie wyjaśniamy podstawowe pojęcia.

Tłumaczenie ukaże się wkrótce.
What is forward guidance?

What is forward guidance?

15 December 2017

When the ECB gives forward guidance, we are providing information about our future monetary policy intentions. Why do we do this and how does it affect the economy at large?
more


What are structural reforms?

Co to są reformy strukturalne?

18.10.2017

W dobie kryzysu finansowego często pojawiały się głosy o konieczności przeprowadzenia reform strukturalnych. Na czym polegają tego rodzaju reformy? I dlaczego interesuje się nimi także EBC, którego zadaniem jest stać na straży stabilności cen?
more


What is seigniorage?

Co to jest renta mennicza?

7.04.2017

Do obiegu weszło nowe 50 euro. Emisja banknotów to jedno ze źródeł dochodów banków centralnych. Wyjaśniamy, co to jest renta mennicza i jak działa ona w strefie euro.
więcej


What are non-performing loans?

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

2.11.2016

Czemu służą zabezpieczenia i dlaczego wymagają ich także banki centralne?
więcej


Co to są kredyty zagrożone?

Co to są kredyty zagrożone?

12.09.2016

Kredyt uznaje się za zagrożony, gdy kredytobiorca nie spłaca rat przez więcej niż 90 dni. Jakie są tego skutki i dlaczego takie kredyty są dla banków problemem?
więcej


Jak działa system rezerwy obowiązkowej?

Jak działa system rezerwy obowiązkowej?

11.08.2016

Banki komercyjne ze strefy euro muszą zawsze utrzymywać pewną kwotę na rachunku bieżącym w krajowym banku centralnym. Czemu to służy i na czym polega?
więcej


Co to jest TARGET2?

Co to jest TARGET2?

29.06.2016

TARGET2 to system płatności, którego właścicielem i operatorem jest Eurosystem. Wyjaśniamy, jak działa i dlaczego pełni ważną rolę.
więcej


Na czym polegają operacje TLTRO-II?

Na czym polegają operacje TLTRO-II?

24.06.2016

Druga seria ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (targeted longer-term refinancing operations) należy do niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej stosowanych przez EBC. Wyjaśniamy, czym nowe operacje TLTRO różnią się od zwykłych operacji polityki pieniężnej i jak pomagają konsumentom, firmom i całej gospodarce.
więcej


Jaka jest różnica między nominalną a realną stopą procentową?

Jaka jest różnica między nominalną a realną stopą procentową?

25.05.2016

Wyjaśniamy, czym różni się nominalna stopa procentowa od stopy realnej i jakie ma to znaczenie w praktyce.
więcej


Co to jest okres ciszy?

Co to jest okres ciszy?

14.04.2016

Przed posiedzeniami w sprawie polityki pieniężnej członków Rady Prezesów obowiązuje tzw. okres ciszy. Co to oznacza w praktyce?
więcej


Co to jest stopa depozytowa banku centralnego?

Co to jest stopa depozytowa banku centralnego?

10.03.2016

Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia to jedna z trzech podstawowych stóp procentowych, których wysokość EBC wyznacza co sześć tygodni w ramach swojej polityki pieniężnej.
więcej


Czym zajmuje się bank centralny?

Czym zajmuje się bank centralny?

10.07.2015

Czym różni się od innych banków? Jaką rolę pełni w gospodarce?
więcej


Jak EBC rozlicza się ze swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa?

10.07.2015

Przed kim rozlicza się EBC? Jak objaśnia swoje działania opinii publicznej?
więcej


Na czym polega polityka pieniężna?

10.07.2015

Dlaczego polityka ta jest ważna? Ponieważ wpływa bezpośrednio na stopy procentowe, a pośrednio – na inflację, gospodarkę i zatrudnienie.
więcej