Menu

Podstawy

Nie rozumiesz terminologii?
Poniżej przystępnie wyjaśniamy podstawowe pojęcia.

Who owns the ECB?

Kto jest właścicielem EBC?

30.01.2020

EBC jest wspólną własnością wszystkich państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że każde z nich wnosi pewną sumę pieniędzy do kapitału EBC. Wyjaśniamy, jak się ustala jej wysokość.
więcej


How you benefit from the euro

Jakie korzyści daje nam euro?

14.11.2018

Euro stało się nieodłączną częścią naszego codziennego życia: ułatwia handel i podróże zagraniczne, a także naukę, pracę i mieszkanie w innym kraju. Ale euro to znacznie więcej niż tylko wygoda płacenia.
więcej


What is the marginal lending facility rate?

Co to jest stopa procentowa kredytu w banku centralnym?

13.09.2018

EBC udziela bankom komercyjnym jednodniowych pożyczek. Ich oprocentowanie to jedna z trzech stóp procentowych, których wysokość EBC wyznacza co sześć tygodni.
więcej


What is the main refinancing operations rate?

Co to jest stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących?

13.09.2018

Po tej stopie nalicza się odsetki od pożyczek udzielanych bankom komercyjnym przez EBC na jeden tydzień. To jedna z trzech stóp procentowych, których wysokość EBC wyznacza co sześć tygodni.
więcej


What is bitcoin?

Dlaczegoo trzeba dbać o cyberodporność?

10.04.2018

Cyberataki nie tylko stanowią zagrożenie dla osób prywatnych i organizacji, lecz także mogą mieć szersze konsekwencje społeczno-gospodarcze. Wyjaśniamy, jakie działania na rzecz odporności cybernetycznej podejmuje EBC i dlaczego wszyscy musimy zachować czujność.
więcej


What is bitcoin?

Co to jest bitcoin?

13.02.2018

Bitcoin jest często nazywany wirtualną walutą, ale tak naprawdę to nie jest waluta –  i to z kilku powodów. Jakie to powody? I dlaczego warto się dobrze zastanowić przed kupieniem bitcoina?
więcej


What is forward guidance?

Co to jest forward guidance?

15.12.2017

Jest to oświadczenie EBC, w którym sygnalizuje on, jak zamierza w przyszłości kształtować swoją politykę pieniężną. Po co jest wydawane i jak wpływa na gospodarkę?
więcej


What are structural reforms?

Co to są reformy strukturalne?

18.10.2017

W dobie kryzysu finansowego często pojawiały się głosy o konieczności przeprowadzenia reform strukturalnych. Na czym polegają tego rodzaju reformy? I dlaczego interesuje się nimi także EBC, którego zadaniem jest stać na straży stabilności cen?
more


What is seigniorage?

Co to jest renta mennicza?

7.04.2017

Do obiegu weszło nowe 50 euro. Emisja banknotów to jedno ze źródeł dochodów banków centralnych. Wyjaśniamy, co to jest renta mennicza i jak działa ona w strefie euro.
więcej


What are non-performing loans?

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

2.11.2016

Czemu służą zabezpieczenia i dlaczego wymagają ich także banki centralne?
więcej


Co to są kredyty zagrożone?

Co to są kredyty zagrożone?

12.09.2016

Kredyt uznaje się za zagrożony, gdy kredytobiorca nie spłaca rat przez więcej niż 90 dni. Jakie są tego skutki i dlaczego takie kredyty są dla banków problemem?
więcej


Jak działa system rezerwy obowiązkowej?

Jak działa system rezerwy obowiązkowej?

11.08.2016

Banki komercyjne ze strefy euro muszą zawsze utrzymywać pewną kwotę na rachunku bieżącym w krajowym banku centralnym. Czemu to służy i na czym polega?
więcej


Co to jest TARGET2?

Co to jest TARGET2?

29.06.2016

TARGET2 to system płatności, którego właścicielem i operatorem jest Eurosystem. Wyjaśniamy, jak działa i dlaczego pełni ważną rolę.
więcej


Na czym polegają operacje TLTRO-II?

Na czym polegają operacje TLTRO-II?

24.06.2016

Druga seria ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (targeted longer-term refinancing operations) należy do niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej stosowanych przez EBC. Wyjaśniamy, czym nowe operacje TLTRO różnią się od zwykłych operacji polityki pieniężnej i jak pomagają konsumentom, firmom i całej gospodarce.
więcej


Jaka jest różnica między nominalną a realną stopą procentową?

Jaka jest różnica między nominalną a realną stopą procentową?

25.05.2016

Wyjaśniamy, czym różni się nominalna stopa procentowa od stopy realnej i jakie ma to znaczenie w praktyce.
więcej


Co to jest okres ciszy?

Co to jest okres ciszy?

14.04.2016

Przed posiedzeniami w sprawie polityki pieniężnej członków Rady Prezesów obowiązuje tzw. okres ciszy. Co to oznacza w praktyce?
więcej


Co to jest stopa depozytowa banku centralnego?

Co to jest stopa depozytowa banku centralnego?

10.03.2016

Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia to jedna z trzech podstawowych stóp procentowych, których wysokość EBC wyznacza co sześć tygodni w ramach swojej polityki pieniężnej.
więcej


Czym zajmuje się bank centralny?

Czym zajmuje się bank centralny?

10.07.2015

Czym różni się od innych banków? Jaką rolę pełni w gospodarce?
więcej


Jak EBC rozlicza się ze swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa?

10.07.2015

Przed kim rozlicza się EBC? Jak objaśnia swoje działania opinii publicznej?
więcej


Na czym polega polityka pieniężna?

10.07.2015

Dlaczego polityka ta jest ważna? Ponieważ wpływa bezpośrednio na stopy procentowe, a pośrednio – na inflację, gospodarkę i zatrudnienie.
więcej