Menu

Leg me uit

Verstrikt geraakt in de terminologie?
Sleutelbegrippen uitgelegd in simpele bewoordingen.

Who owns the ECB?

Van wie is de ECB?

30 januari 2020

De ECB is van alle landen in de EU tezamen. Dit betekent dat zij allemaal een bepaalde bijdrage leveren aan het kapitaal van de ECB. Maar hoe berekenen wij deze bijdrage?
meer


How you benefit from the euro

Wat zijn de voordelen van de euro?

14 november 2018

De euro is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Ook het buitenland is dichterbij gekomen: we kunnen met de euro makkelijker handelen, reizen, studeren, wonen en werken. Maar de munt is veel meer dan een makkelijke manier om te betalen.
meer


What is the marginal lending facility rate?

Wat is de rente voor de marginale beleningsfaciliteit?

13 september 2018

De marginale beleningsfaciliteit van de ECB biedt banken leningen voor een periode van één dag. De rente op deze leningen is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken vaststelt.
meer


What is the main refinancing operations rate?

Wat is de rente voor de basis-herfinancieringstransacties?

13 september 2018

De rente voor de basisherfinancieringstransacties is de rente die banken betalen wanneer zij voor een periode van één week geld lenen van de ECB. Het is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken vaststelt.
meer


What is bitcoin?

Waarom is cyberweerbaarheid belangrijk?

10 april 2018

Cyberaanvallen vormen niet alleen bedreiging voor particulieren en organisaties, maar kunnen ook bredere gevolgen hebben. Kom te weten wat de ECB doet om cyberweerbaarheid te bevorderen en waarom we allemaal alert moeten zijn.
meer


What is bitcoin?

Wat is de bitcoin?

13 februari 2018

De bitcoin wordt vaak een virtuele valuta genoemd, maar er zijn verschillende redenen waarom het eigenlijk geen valuta is. Welke dan? En waarom zou je nog eens goed moeten nadenken voordat je bitcoins koopt?
meer


What is forward guidance?

Wat is 'forward guidance'?

15 december 2017

Wanneer de ECB 'forward guidance' geeft, verstrekken we informatie over onze voornemens met betrekking tot ons toekomstig monetair beleid. Waarom doen we dit en wat is de invloed ervan op de economie?
meer


What are structural reforms?

Wat zijn structurele hervormingen?

18 oktober 2017

Na de financiële crisis riepen politici en beleidsmakers regelmatig op tot structurele hervormingen om de economische groei aan te zwengelen. Maar wat zijn structurele hervormingen? En waarom vindt de ECB, die als mandaat heeft de prijzen stabiel te houden, structurele hervormingen van belang?
meer


What is seigniorage?

Wat is "seigniorage"?

7 april 2017

Het nieuwe biljet van €50 is in omloop gekomen en zit klaar voor u in geldautomaten. Maar weet u hoe de centrale banken die de bankbiljetten uitgeven als gevolg daarvan inkomen genereren? Kom hier meer te weten over hoe seigniorage werkt in het eurogebied.
meer


What are non-performing loans?

Wat is onderpand?

2 november 2016

Wat is onderpand en waarom vragen centrale banken erom?
meer


Wat zijn niet-renderende leningen?

Wat zijn niet-renderende leningen?

12 september 2016

Leningen worden gezien als "niet-renderend" als de kredietnemer meer dan 90 dagen achterloopt met het betalen van de overeengekomen termijnen. Waarom zijn "slechte leningen" een probleem voor banken en welke invloed hebben zij op het monetair beleid?
meer


Wat zijn minimumreserveverplichtingen?

Wat zijn minimumreserveverplichtingen?

11 augustus 2016

Banken zijn verplicht een bepaalde hoeveelheid geld aan te houden op hun rekening-courant bij de centrale bank. Waarom moeten zij dit doen, en hoe werkt dat?
meer


Wat is TARGET2?

Wat is TARGET2?

29 juni 2016

TARGET2 is een betalingssysteem van, en beheerd door, het Eurosysteem. Maar waarom is het belangrijk, en hoe werkt het?
meer


Wat is TLTRO-II?

Wat zijn TLTRO's-II?

24 juni 2016

De tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (targeted longer-term refinancing operations of TLTRO's) is een van de bijzondere monetairbeleidsinstrumenten van de ECB. Hoe helpen de nieuwe TLTRO's consumenten, bedrijven en de economie, en wat is het verschil met de gebruikelijke herfinancieringstransacties?
meer


…het verschil tussen nominale en reële rente

Wat is het verschil tussen nominale en reële rente?

25 mei 2016

Wat is het verschil tussen nominale en reële rente? En waarom is dat van belang?
meer


... over de periode van stilte

Wat is 'de stille periode'?

14 april 2016

De leden van de Raad van Bestuur nemen vóór monetairbeleidsvergaderingen een zogeheten ‘stille periode’ in acht. Wat betekent dit in de praktijk?
meer


Wat is de depositorente?

Wat is de depositorente?

10 maart 2016

De depositorente is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken in het kader van haar monetair beleid vaststelt.
meer


Wat is een centrale bank?

Wat is een centrale bank?

10 juli 2015

Is een centrale bank gewoon een bank? Wat is de rol van centrale banken in de economie en wat maakt ze bijzonder?
meer


Hoe legt de ECB verantwoording af over haar activiteiten?

10 juli 2015

Wat betekent de verantwoordingsplicht voor de ECB? Hoe leggen we onze activiteiten uit aan het publiek?
meer


Wat is monetair beleid?

10 juli 2015

Waarom is monetair beleid van belang? Omdat het direct van invloed is op de rentetarieven en indirect op de inflatie, economie en werkgelegenheid.
meer