Leg me uit

Verstrikt geraakt in de terminologie?
Sleutelbegrippen uitgelegd in simpele bewoordingen.

What is seigniorage?

Wat is "seigniorage"?

7 april 2017

Het nieuwe biljet van €50 is in omloop gekomen en zit klaar voor u in geldautomaten. Maar weet u hoe de centrale banken die de bankbiljetten uitgeven als gevolg daarvan inkomen genereren? Kom hier meer te weten over hoe seigniorage werkt in het eurogebied.
meer


What are non-performing loans?

Wat is onderpand?

2 november 2016

Wat is onderpand en waarom vragen centrale banken erom?
meer


Wat zijn niet-renderende leningen?

Wat zijn niet-renderende leningen?

12 september 2016

Leningen worden gezien als "niet-renderend" als de kredietnemer meer dan 90 dagen achterloopt met het betalen van de overeengekomen termijnen. Waarom zijn "slechte leningen" een probleem voor banken en welke invloed hebben zij op het monetair beleid?
meer


Wat zijn minimumreserveverplichtingen?

Wat zijn minimumreserveverplichtingen?

11 augustus 2016

Banken zijn verplicht een bepaalde hoeveelheid geld aan te houden op hun rekening-courant bij de centrale bank. Waarom moeten zij dit doen, en hoe werkt dat?
meer


Wat is TARGET2?

Wat is TARGET2?

29 juni 2016

TARGET2 is een betalingssysteem van, en beheerd door, het Eurosysteem. Maar waarom is het belangrijk, en hoe werkt het?
meer


Wat is TLTRO-II?

Wat zijn TLTRO's-II?

24 juni 2016

De tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (targeted longer-term refinancing operations of TLTRO's) is een van de bijzondere monetairbeleidsinstrumenten van de ECB. Hoe helpen de nieuwe TLTRO's consumenten, bedrijven en de economie, en wat is het verschil met de gebruikelijke herfinancieringstransacties?
meer


…het verschil tussen nominale en reële rente

Wat is het verschil tussen nominale en reële rente?

25 mei 2016

Wat is het verschil tussen nominale en reële rente? En waarom is dat van belang?
meer


... over de periode van stilte

Wat is 'de periode van stilte'?

14 april 2016

De leden van de Raad van Bestuur nemen vóór monetairbeleidsvergaderingen een zogeheten ‘periode van stilte’ in acht. Wat betekent dit in de praktijk?
meer


Wat is de depositorente?

Wat is de depositorente?

10 maart 2016

De depositorente is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken in het kader van haar monetair beleid vaststelt.
meer


Wat is een centrale bank?

Wat is een centrale bank?

10 juli 2015

Is een centrale bank gewoon een bank? Wat is de rol van centrale banken in de economie en wat maakt ze bijzonder?
meer


Hoe legt de ECB verantwoording af over haar activiteiten?

10 juli 2015

Wat betekent de verantwoordingsplicht voor de ECB? Hoe leggen we onze activiteiten uit aan het publiek?
meer


Wat is monetair beleid?

10 juli 2015

Waarom is monetair beleid van belang? Omdat het direct van invloed is op de rentetarieven en indirect op de inflatie, economie en werkgelegenheid.
meer