Fissirli

Intlift fit-terminoloġija?
Kunċetti importanti bi kliem ħafif.

What are structural reforms?

What are structural reforms?

18 October 2017

In the wake of the financial crisis, politicians and policymakers have often called for structural reforms to help lift economic growth. But what are structural reforms? And why does the ECB care about them if its mandate is to keep prices stable?
more


What is seigniorage?

X'inhu s-"seigniorage"?

7 ta' April 2017

Il-karta l-ġdida tal-€50 ħarġet u qed tistennik fil-magni tal-flus. Iżda taf kif il-banek ċentrali li joħorġu l-karti tal-flus jiġġeneraw il-qligħ bħala riżultat ta' dan? Tgħallem kif isir il-qligħ mis-"seigniorage" fiż-żona tal-euro.
 aktar


What are non-performing loans?

Xʼinhu kollateral?

2 taʼ Novembru 2016

Xʼinhu kollateral u għaliex il-banek ċentrali jkollhom bżonnu?
aktar


X'inhu self improduttiv?

Xʼinhu s-self improduttiv (NPL)?

12 taʼ Settembru 2016

Is-self jitqies li jkun “improduttivˮ (non-performing) meta min jissellef il-flus jaqbeż id-90 jum u ma jħallasx il-pagamenti miftiehma. Għaliex self ħażin huwa problema għall-banek u kif jolqot il-politika monetarja dan id-dejn mitluf?
aktar


X’inhuma r-rekwiżiti minimi tar-riżervi?

X’inhuma r-rekwiżiti minimi tar-riżervi?

11 taʼ Awwissu 2016

Il-banek huma obbligati jżommu ċertu ammont ta’ fondi fil-kontijiet kurrenti tagħhom maʼ bank ċentrali. Għaliex huma obbligati jagħmlu dan u kif tiffunzjona s-sistema?
aktar


X’inhi t-TARGET2?

X’inhi t-TARGET2?

29 ta’ Ġunju 2016

It-TARGET2 hija sistema ta’ ħlas tal-Eurosistema u operata minnha. Iżda għaliex hija importanti u kif taħdem?
aktar


... x’inhi t-TLTRO-II?

X’inhi t-TLTRO-II?

24 ta’ Ġunju 2016

L-operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal huma miżura straordinarja tal-politika monetarja tal-BĊE. Kif jgħinu lill-konsumaturi, in-negozji u l-ekonomija u x’jagħżilhom mill-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament normali?
aktar


... fuq ir-rati tal-imgħax nominali u reali

X’inhi d-differenza bejn ir-rati tal-imgħax nominali u r-rati tal-imgħax reali?

25 ta’ Mejju 2016

Xʼinhi d-differenza bejn ir-rati tal-imgħax nominali u r-rati tal-imgħax reali? Għaliex huwa importanti li tkun taf?
aktar


... fuq il-perjodu tas-skiet

X’inhl-perjodu tas-skiet?

14 ta’ April 2016

Il-membri tal-Kunsill Governattiv josservaw dak magħruf bħala perjodu ta’ skiet qabel il-laqgħat tal-politika monetarja. Xi jfisser dan fil-prattika?
aktar


X’inhi r-rata tal-faċilità tad-depożitu?

X’inhi r-rata tal-faċilità tad-depożitu?

10 ta’ Marzu 2016

Ir-rata tal-faċilità tad-depożitu hija waħda mit-tliet rati tal-imgħax li jistabbilixxi l-BĊE kull sitt ġimgħat bħala parti mill-politika monetarja tiegħu.
aktar

X’inhu bank ċentrali?

X’inhu bank ċentrali?

10 ta’ Lulju 2015

Bank ċentrali huwa sempliċement bank ieħor? X’inhu s-sehem tal-banek ċentrali fl-ekonomija u x’għandhom speċjali?
aktar


Kif jagħti rendikont ta għemilu l-BĊE?

10 ta’ Lulju 2015

Xi tfisser responsabbiltà għall-BĊE? Kif nispjegaw l-għemil tagħna lill-pubbliku?
aktar


X’inhi l-politika monetarja?

10 ta’ Lulju 2015

Għaliex hija importanti l-politika monetarja? Għax tolqot direttament ir-rati tal-imgħax u indirettament l-inflazzjoni, l-ekonomija u l-impjiegi.
aktar