Menu

Fissirli

Intlift fit-terminoloġija?
Kunċetti importanti bi kliem ħafif.

Who owns the ECB?

Ta' min hu l-BĊE?

30 ta' Jannar 2020

Il-pajjiżi kollha tal-UE huma flimkien is-sidien tal-BĊE. Dan ifisser li kollha jikkontribwixxu ċertu ammont għall-kapital tal-BĊE. Iżda kif nikkalkulaw dan l-ammont?
aktar


How you benefit from the euro

Kif tibbenefika mill-euro?

14 ta' Novembru 2018

Bħala l-munita tagħna, l-euro sar parti integrali mill-ħajja ta' kuljum u jagħmilha eħfef għalina fil-kummerċ, fl-ivvjaġġar, fl-istudju, u l-ħajja u x-xogħol barra l-pajjiż. Imma huwa ferm aktar minn mod konvenjenti ta' ħlas.
aktar


What is the marginal lending facility rate?

X'inhi r-rata tal-faċilità tas-self marġinali?

13 ta' Settembru 2018

Il-faċilità ta' self marġinali tal-BĊE toffri self overnight lill-banek. Ir-rata tal-imgħax imposta fuq dan is-self hija waħda mit-tliet rati ta' imgħax li l-BĊE jistabbilixxi kull sitt ġimgħat.
 aktar


What is the main refinancing operations rate?

X'inhi r-rata tal-operazzjonijiet ewlenija ta' rifinanzjament?

13 ta' Settembru 2018

Ir-rata tal-operazzjonijiet ewlenija ta' rifinanzjament hija r-rata tal-imgħax li l-banek iħallsu meta jisselfu l-flus mill-BĊE għal ġimgħa. Hija waħda mit-tliet rati ta' imgħax li l-BĊE jistabbilixxi kull sitt ġimgħat.
 aktar


What is bitcoin?

?

10 ta' April 2018

L-attakki ċibernetiċi mhux biss huma theddida għall-individwi u l-organizzazzjonijiet iżda jistgħu wkoll ikollhom konsegwenzi aktar mifruxin. Skopri x'jagħmel il-BĊE biex jippromwovi r-reżistenza ċibernetika u għaliex ilkoll għandna noqgħodu attenti.
aktar


What is bitcoin?

X'inhi l-bitcoin?

13 ta' Frar 2018

Il-bitcoin spiss tissejjaħ munita virtwali, iżda hemm ħafna raġunijiet għaliex fil-fatt mhijiex munita. X'inhuma dawn ir-raġunijiet? U għaliex għandek taħsibha darbtejn qabel ma tixtri l-bitcoins?
 aktar


What is forward guidance?

X'inhi l-gwida għall-ġejjieni?

15 ta' Diċembru 2017

Meta l-BĊE jagħti gwida għall-ġejjieni, ikun qed jipprovdi informazzjoni dwar l-intenzjonijiet tiegħu għall-politika monetarja futura. Għaliex jagħmel dan? Dan kif jaffettwa lill-ekonomija ġenerali?
aktar


What are structural reforms?

X'inhuma riformi strutturali?

18 ta' Ottubru 2017

Wara li faqqgħet il-kriżi finanzjarji, il-politikanti u dawk li jfasslu l-politika spiss sejħu għal riformi strutturali biex jgħinu sabiex jintrefa' 'l fuq it-tkabbir ekonomiku. Iżda x'inhuma r-riformi strutturali? U għalfejn il-BĊE għandu interess fihom jekk il-mandat tiegħu hu li jżomm il-prezzijiet stabbli?
 aktar


What is seigniorage?

X'inhu s-"seigniorage"?

7 ta' April 2017

Il-karta l-ġdida tal-€50 ħarġet u qed tistennik fil-magni tal-flus. Iżda taf kif il-banek ċentrali li joħorġu l-karti tal-flus jiġġeneraw il-qligħ bħala riżultat ta' dan? Tgħallem kif isir il-qligħ mis-"seigniorage" fiż-żona tal-euro.
 aktar


What are non-performing loans?

Xʼinhu kollateral?

2 taʼ Novembru 2016

Xʼinhu kollateral u għaliex il-banek ċentrali jkollhom bżonnu?
aktar


X'inhu self improduttiv?

Xʼinhu s-self improduttiv (NPL)?

12 taʼ Settembru 2016

Is-self jitqies li jkun “improduttivˮ (non-performing) meta min jissellef il-flus jaqbeż id-90 jum u ma jħallasx il-pagamenti miftiehma. Għaliex self ħażin huwa problema għall-banek u kif jolqot il-politika monetarja dan id-dejn mitluf?
aktar


X’inhuma r-rekwiżiti minimi tar-riżervi?

X’inhuma r-rekwiżiti minimi tar-riżervi?

11 taʼ Awwissu 2016

Il-banek huma obbligati jżommu ċertu ammont ta’ fondi fil-kontijiet kurrenti tagħhom maʼ bank ċentrali. Għaliex huma obbligati jagħmlu dan u kif tiffunzjona s-sistema?
aktar


X’inhi t-TARGET2?

X’inhi t-TARGET2?

29 ta’ Ġunju 2016

It-TARGET2 hija sistema ta’ ħlas tal-Eurosistema u operata minnha. Iżda għaliex hija importanti u kif taħdem?
aktar


... x’inhi t-TLTRO-II?

X’inhi t-TLTRO-II?

24 ta’ Ġunju 2016

L-operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal huma miżura straordinarja tal-politika monetarja tal-BĊE. Kif jgħinu lill-konsumaturi, in-negozji u l-ekonomija u x’jagħżilhom mill-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament normali?
aktar


... fuq ir-rati tal-imgħax nominali u reali

X’inhi d-differenza bejn ir-rati tal-imgħax nominali u r-rati tal-imgħax reali?

25 ta’ Mejju 2016

Xʼinhi d-differenza bejn ir-rati tal-imgħax nominali u r-rati tal-imgħax reali? Għaliex huwa importanti li tkun taf?
aktar


... fuq il-perjodu tas-skiet

X’inhl-perjodu tas-skiet?

14 ta’ April 2016

Il-membri tal-Kunsill Governattiv josservaw dak magħruf bħala perjodu ta’ skiet qabel il-laqgħat tal-politika monetarja. Xi jfisser dan fil-prattika?
aktar


X’inhi r-rata tal-faċilità tad-depożitu?

X’inhi r-rata tal-faċilità tad-depożitu?

10 ta’ Marzu 2016

Ir-rata tal-faċilità tad-depożitu hija waħda mit-tliet rati tal-imgħax li jistabbilixxi l-BĊE kull sitt ġimgħat bħala parti mill-politika monetarja tiegħu.
aktar

X’inhu bank ċentrali?

X’inhu bank ċentrali?

10 ta’ Lulju 2015

Bank ċentrali huwa sempliċement bank ieħor? X’inhu s-sehem tal-banek ċentrali fl-ekonomija u x’għandhom speċjali?
aktar


Kif jagħti rendikont ta għemilu l-BĊE?

10 ta’ Lulju 2015

Xi tfisser responsabbiltà għall-BĊE? Kif nispjegaw l-għemil tagħna lill-pubbliku?
aktar


X’inhi l-politika monetarja?

10 ta’ Lulju 2015

Għaliex hija importanti l-politika monetarja? Għax tolqot direttament ir-rati tal-imgħax u indirettament l-inflazzjoni, l-ekonomija u l-impjiegi.
aktar