Fissirli

Intlift fit-terminoloġija?
Kunċetti importanti bi kliem ħafif.

What is seigniorage?

X'inhu s-"seigniorage"?

7 ta' April 2017

Il-karta l-ġdida tal-€50 ħarġet u qed tistennik fil-magni tal-flus. Iżda taf kif il-banek ċentrali li joħorġu l-karti tal-flus jiġġeneraw il-qligħ bħala riżultat ta' dan? Tgħallem kif isir il-qligħ mis-"seigniorage" fiż-żona tal-euro.
 aktar


What are non-performing loans?

Xʼinhu kollateral?

2 taʼ Novembru 2016

Xʼinhu kollateral u għaliex il-banek ċentrali jkollhom bżonnu?
aktar


X'inhu self improduttiv?

Xʼinhu s-self improduttiv (NPL)?

12 taʼ Settembru 2016

Is-self jitqies li jkun “improduttivˮ (non-performing) meta min jissellef il-flus jaqbeż id-90 jum u ma jħallasx il-pagamenti miftiehma. Għaliex self ħażin huwa problema għall-banek u kif jolqot il-politika monetarja dan id-dejn mitluf?
aktar


X’inhuma r-rekwiżiti minimi tar-riżervi?

X’inhuma r-rekwiżiti minimi tar-riżervi?

11 taʼ Awwissu 2016

Il-banek huma obbligati jżommu ċertu ammont ta’ fondi fil-kontijiet kurrenti tagħhom maʼ bank ċentrali. Għaliex huma obbligati jagħmlu dan u kif tiffunzjona s-sistema?
aktar


X’inhi t-TARGET2?

X’inhi t-TARGET2?

29 ta’ Ġunju 2016

It-TARGET2 hija sistema ta’ ħlas tal-Eurosistema u operata minnha. Iżda għaliex hija importanti u kif taħdem?
aktar


... x’inhi t-TLTRO-II?

X’inhi t-TLTRO-II?

24 ta’ Ġunju 2016

L-operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal huma miżura straordinarja tal-politika monetarja tal-BĊE. Kif jgħinu lill-konsumaturi, in-negozji u l-ekonomija u x’jagħżilhom mill-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament normali?
aktar


... fuq ir-rati tal-imgħax nominali u reali

X’inhi d-differenza bejn ir-rati tal-imgħax nominali u r-rati tal-imgħax reali?

25 ta’ Mejju 2016

Xʼinhi d-differenza bejn ir-rati tal-imgħax nominali u r-rati tal-imgħax reali? Għaliex huwa importanti li tkun taf?
aktar


... fuq il-perjodu tas-skiet

X’inhl-perjodu tas-skiet?

14 ta’ April 2016

Il-membri tal-Kunsill Governattiv josservaw dak magħruf bħala perjodu ta’ skiet qabel il-laqgħat tal-politika monetarja. Xi jfisser dan fil-prattika?
aktar


X’inhi r-rata tal-faċilità tad-depożitu?

X’inhi r-rata tal-faċilità tad-depożitu?

10 ta’ Marzu 2016

Ir-rata tal-faċilità tad-depożitu hija waħda mit-tliet rati tal-imgħax li jistabbilixxi l-BĊE kull sitt ġimgħat bħala parti mill-politika monetarja tiegħu.
aktar

X’inhu bank ċentrali?

X’inhu bank ċentrali?

10 ta’ Lulju 2015

Bank ċentrali huwa sempliċement bank ieħor? X’inhu s-sehem tal-banek ċentrali fl-ekonomija u x’għandhom speċjali?
aktar


Kif jagħti rendikont ta għemilu l-BĊE?

10 ta’ Lulju 2015

Xi tfisser responsabbiltà għall-BĊE? Kif nispjegaw l-għemil tagħna lill-pubbliku?
aktar


X’inhi l-politika monetarja?

10 ta’ Lulju 2015

Għaliex hija importanti l-politika monetarja? Għax tolqot direttament ir-rati tal-imgħax u indirettament l-inflazzjoni, l-ekonomija u l-impjiegi.
aktar