Menu

Izlasiet!

Sarežģīta terminoloģija?
Šeit atradīsiet vienkāršus pamatjēdzienu skaidrojumus.

Who owns the ECB?

Kam pieder ECB?

30.01.2020.

ECB pieder visām ES valstīm kopā. Tas nozīmē, ka katra valsts veic noteiktu iemaksu ECB kapitālā. Bet kā aprēķina šīs iemaksas apjomu?
Vairāk


How you benefit from the euro

Kādu labumu jums sniedz euro?

14.11.2018.

Euro kā mūsu valūta kļuvis par ikdienas dzīves neatņemamu sastāvdaļu, un tas atvieglo tirdzniecību, ceļošanu, mācības, dzīvi un darbu ārzemēs. Bet tas nav tikai ērts maksāšanas veids.
Vairāk


What is the marginal lending facility rate?

Kas ir aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme?

13.09.2018.

ECB aizdevumu iespēja dod bankām iespēju aizņemties naudas līdzekļus uz nakti. Procentu likme, ko bankas maksā par šiem aizņēmumiem, ir viena no trim procentu likmēm, kuru ECB nosaka reizi sešās nedēļās.
Vairāk


What is the main refinancing operations rate?

Kas ir galveno refinansēšanas operāciju procentu likme?

13.09.2018.

Galveno refinansēšanas operāciju procentu likmi bankas maksā, aizņemoties no ECB naudas līdzekļus uz nedēļu. Tā ir viena no trim procentu likmēm, kuru ECB nosaka reizi sešās nedēļās.
Vairāk


What is bitcoin?

Kāpēc kiberdrošība ir būtiska?

10.04. 2018.

Kiberuzbrukumi apdraud ne vien personas vai organizācijas, bet var arī izraisīt plašākas sekas. Uzziniet, ko ECB dara, lai uzlabotu kiberdrošību, un kāpēc mums visiem vajadzētu saglabāt modrību.
Vairāk


What is bitcoin?

Kas ir Bitcoin?

13.02.2018.

Bitcoin bieži dēvē par virtuālu valūtu, bet ir vairāki iemesli, kāpēc faktiski to nevar uzskatīt par valūtu. Kādi tie ir? Un kāpēc vajadzētu labi padomāt, pirms to iegādāties?
Vairāk


What is forward guidance?

Kas ir perspektīvas norāde?

15.12.2017.

Ja ECB publisko perspektīvas norādi, tas nozīmē, ka tā sniedz informāciju par saviem turpmākajiem nodomiem monetārās politikas jomā. Kāpēc ECB tā rīkojas un kā tas ietekmē tautsaimniecību kopumā?
Vairāk


What are structural reforms?

Kas ir strukturālās reformas

18.10.2017.

Pēc finanšu krīzes politiķi un politikas veidotāji bieži aicinājuši īstenot strukturālās reformas, lai veicinātu tautsaimniecības izaugsmi. Bet kas īsti ir strukturālās reformas? Un kāpēc tās svarīgas ECB, kuras uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti?
Vairāk


What is seigniorage?

Kas ir ienākumi no naudas emisijas?

07.04.2017.

Apgrozībā nonākusi jaunā 50 euro banknote, kas pieejama bankomātos. Bet vai zināt, kā centrālās bankas, kas emitē banknotes, gūst ienākumus no šīs darbības? Uzziniet, kā euro zonā rodas ienākumi no naudas emisijas.
Vairāk


What are non-performing loans?

Kas ir nodrošinājums?

02.11.2016.

Kas ir nodrošinājums un kāpēc centrālajām bankām tas nepieciešams?
Vairāk


Kas ir ienākumus nenesošie kredīti?

Kas ir ienākumus nenesošie kredīti?

12.09.2016.

Uzskata, ka kredīts nenes ienākumus, ja pagājušas vairāk nekā 90 dienas, kopš kredītņēmējs nav veicis nepieciešamos maksājumus. Kāpēc ienākumus nenesoši kredīti rada problēmas bankām un kā tie ietekmē monetāro politiku?
Vairāk


Kas ir obligāto rezervju prasības?

Kas ir obligāto rezervju prasības?

11.08.2016.

Bankām jātur noteikts līdzekļu apjoms pieprasījuma noguldījumu kontos centrālajā bankā. Kāpēc tas nepieciešams un kā tas darbojas?
Vairāk


Kas ir TARGET2?

Kas ir TARGET2?

29.06.2016.

TARGET2 ir maksājumu sistēma, kuras īpašnieks un operators ir Eurosistēma. Bet kāpēc tā ir svarīga un kā tā darbojas?
Vairāk


Kas ir ITRMO II?

Kas ir ITRMO II?

24.06.2016.

Ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO) otrā kārta ir viens no ECB nestandarta monetārās politikas instrumentiem. Kā ITRMO palīdz patērētājiem, uzņēmumiem un tautsaimniecībai un kā tās atšķiras no parastajām refinansēšanas operācijām?
Vairāk


Nominālā un reālā procentu likme

Kas ir nominālā un reālā procentu likme?

25.05.2016.

Kāda ir atšķirība starp nominālo un reālo procentu likmi? Kāpēc šī atšķirība ir svarīga?
Vairāk


Klusēšanas periods

Ko nozīmē klusēšanas periods?

14.04.2016.

Padomes locekļi pirms monetārās politikas sanāksmēm ievēro tā dēvēto klusēšanas periodu. Ko tas nozīmē praksē?
Vairāk


Kas ir noguldījumu iespējas procentu likme?

Kas ir noguldījumu iespējas procentu likme?

10.03.2016.

Noguldījumu iespējas procentu likme ir viena no trim procentu likmēm, ko ECB nosaka reizi sešās nedēļās monetārās politikas ietvaros.
Vairāk


Kas ir centrālā banka?

Kas ir centrālā banka?

10.07.2015.

Vai centrālā banka ir parasta banka? Kāda ir centrālo banku loma tautsaimniecībā un ar ko tās ir īpašas?
Vairāk


Kā izpaužas ECB atbildība par tās darbību?

10.07.2015.

Ko ECB nozīmē atbildība? Kā mēs skaidrojam sabiedrībai savu darbību?
Vairāk


Kas ir monetārā politika?

10.07.2015.

Kāpēc monetārā politika ir svarīga? Tāpēc, ka tā tieši ietekmē procentu likmes un netieši – inflāciju, tautsaimniecību un nodarbinātību.
Vairāk