Skaityti

Pasiklydote terminijoje?
Pagrindinės sąvokos paprastais žodžiais

What is forward guidance?

Kas yra ateities gairės?

2017 m. gruodžio 15 d.

Kai ECB pateikia ateities gaires, tai reiškia, kad jis informuoja apie savo ketinimus, susijusius su pinigų politika. Kodėl jis tai daro ir kokio poveikio tai turi visai ekonomikai?
daugiau


What are structural reforms?

Kas yra struktūrinės reformos?

2017 m. spalio 18 d.

Po finansų krizės politikai ir politikos formuotojai yra ne kartą pabrėžę, kad ekonomikos augimui skatinti reikalingos struktūrinės reformos. Bet kas yra struktūrinės reformos? Ir kodėl jos svarbios ECB, jeigu jo pagrindinis uždavinys – palaikyti kainų stabilumą?
daugiau


What is seigniorage?

Kas yra senjoražas?

2017 m. balandžio 7 d.

Naujasis 50 eurų banknotas jau išleistas į apyvartą ir laukia jūsų bankomatuose. Bet ar žinote, kaip banknotus išleidę centriniai bankai gauna už tai pajamų? Skaitykite ir sužinokite, kaip euro zonoje gaunamos senjoražo pajamos. 
daugiau


What are non-performing loans?

Kas yra įkaitas?

2016 m. lapkričio 2 d.

Kas yra įkaitas ir kodėl centriniai bankai jo reikalauja?
daugiau


Kas yra neveiksnios paskolos?

Kas yra neveiksnios paskolos?

2016 m. rugsėjo 12 d.

Paskolos yra laikomos neveiksniomis, jeigu paskolos gavėjas neatlieka mokėjimų daugiau nei 90 dienų. Kodėl bankams yra blogai turėti neveiksnių paskolų ir kaip tai veikia pinigų politiką?
daugiau


Kas yra privalomųjų atsargų reikalavimai?

Kas yra privalomųjų atsargų reikalavimai?

2016 m. rugpjūčio 11 d.

Bankai savo einamosiose sąskaitose centriniame banke privalo laikyti tam tikro dydžio pinigų sumą. Kodėl tai reikia daryti ir kaip tai veikia?
daugiau


Kas yra TARGET2?

Kas yra TARGET2?

2016 m. birželio 29 d.

TARGET2 yra Eurosistemos sukurta ir valdoma mokėjimų sistema. Bet kodėl ji tokia svarbi ir kaip ji veikia?
daugiau


Kas yra TITRO-II?

Kas yra TITRO-II?

2016 m. birželio 24 d.

Antros serijos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO) yra viena iš nestandartinių ECB pinigų politikos priemonių. Kuo naujosios TITRO yra naudingos vartotojams, įmonėms bei ekonomikai ir kuo jos skiriasi nuo įprastų refinansavimo operacijų? daugiau


… apie nominaliąją ir realiąją palūkanų normas

Kuo skiriasi nominalioji ir realioji palūkanų normos?

2016 m. gegužės 25 d.

Kuo skiriasi nominalioji palūkanų norma nuo realiosios ir kodėl svarbu tai žinoti?
daugiau


... apie tylųjį laikotarpį

Kas yra tylusis laikotarpis?

2016 m. balandžio 14 d.

Prieš Valdančiosios tarybos posėdžius pinigų politikos klausimais būna vadinamasis tylusis laikotarpis. Ką tai reiškia?
daugiau


Kas yra palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe?

Kas yra palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe?

2016 m. kovo 10 d.

Palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe – tai viena iš trijų palūkanų normų, kurias kas šešias savaites nustato ECB, vykdydamas pinigų politiką.
daugiau

Kas yra centrinis bankas?

Kas yra centrinis bankas?

2015 m. liepos 10 d.

Ar centrinis bankas yra eilinis bankas? Kokį vaidmenį centriniai bankai atlieka ekonomikoje ir kuo jie ypatingi?
daugiau


Kaip ECB atsiskaito už savo sprendimus?

2015 m. liepos 10 d.

Ką atskaitomybė reiškia ECB? Kaip mes paaiškiname savo sprendimus visuomenei?
daugiau


Kas yra pinigų politika?

2015 m. liepos 10 d.

Kodėl pinigų politika apskritai reikalinga? Nes ji daro tiesioginį poveikį palūkanų normoms ir netiesioginį poveikį infliacijai, ekonomikai ir užimtumui.
daugiau