Põhimõisted

Liiga keerulised terminid?
Põhimõisted selgelt ja arusaadavalt

Eestikeelne lehekülg on praegu tõlkimisel.
What is forward guidance?

What is forward guidance?

15 December 2017

When the ECB gives forward guidance, we are providing information about our future monetary policy intentions. Why do we do this and how does it affect the economy at large?
more


What are structural reforms?

Mis on struktuurireformid?

18. oktoober 2017

Finantskriisi järel on poliitikud ja poliitikakujundajad sageli üles kutsunud läbi viima struktuurireforme, mis aitaksid kiirendada majanduse kasvu. Mis aga on struktuurireformid? Ja miks on need olulised EKP jaoks, kui tema eesmärk on tagada hinnastabiilsus?
edasi


What is seigniorage?

Mis on emissioonitulu?

7. aprill 2017

Uus 50-eurone pangatäht on nüüdseks ringlusse lastud ja kättesaadav sularahaautomaatides. Kuidas aga teenivad pangatähti emiteerivad pangad selle tegevusega seoses tulu? Lähemalt saab lugeda euroalal saadavat emissioonitulu selgitavast artiklist.
edasi


What are non-performing loans?

Mis on tagatis?

2. november 2016

Mis on tagatis ja miks keskpangad seda küsivad?
edasi


Mis on viivislaenud?

Mis on viivislaenud?

12. september 2016

Laen liigitatakse viivislaenuks, kui laenusaajalt saadavad lepingujärgsed tagasimaksed hilinevad rohkem kui 90 päeva. Miks on viivislaenud pankade jaoks probleemsed ja kuidas mõjutavad need rahapoliitikat?
edasi


Mis on kohustusliku reservi nõue?

Mis on kohustusliku reservi nõue?

11. august 2016

Pangad peavad hoidma oma riigi keskpanga arvelduskontodel teatud hulka rahalisi vahendeid. Miks selline nõue kehtib ja kuidas see toimib?
edasi


Mis on TARGET2?

Mis on TARGET2?

29. juuni 2016

TARGET2 on maksesüsteem, mida valdab ja hoiab käigus eurosüsteem. Miks on TARGET2 oluline ja kuidas see toimib?
edasi


Mis on TLTRO II?

Mis on TLTRO II?

24. juuni 2016

Suunatud pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid (targeted longer-term refinancing operation, TLTRO) kuuluvad EKP mittestandardsete rahapoliitiliste vahendite hulka. Millist kasu toovad TLTROd tarbijatele, ettevõtetele ja majandusele tervikuna ning mille poolest need erinevad tavapärastest refinantseerimisoperatsioonidest?
edasi


Nominaalne ja reaalne intressimäär

Nominaalne ja reaalne intressimäär

25. mai 2016

Mille poolest erinevad nominaalne ja reaalne intressimäär? Miks see on oluline?
edasi


Vaikimisperiood

Vaikimisperiood

14. aprill 2016

EKP nõukogu rahapoliitikaistungitele eelneb nõukogu liikmete vaikimisperiood. Mida see tähendab?
edasi


Mis on hoiustamise püsivõimaluse intressimäär?

Mis on hoiustamise püsivõimaluse intressimäär?

10. märts 2016

Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär on üks kolmest intressimäärast, mille EKP otsustab iga kuue nädala järel oma rahapoliitika raames.
edasi


Mida kujutab endast keskpank?

Mida kujutab endast keskpank?

10. juuli 2015

Kas keskpank on samasugune pank nagu kõik teisedki? Mis on keskpankade roll majanduses ja mille poolest nad teistest pankadest erinevad?
edasi


EKP aruandekohustus

10. juuli 2015

Mida hõlmab EKP aruandekohustus? Kuidas selgitab EKP oma tegevust üldsusele?
edasi


Rahapoliitika

10. juuli 2015

Miks on rahapoliitika oluline? Sest see mõjutab vahetult intressimäärasid ning kaudselt ka inflatsiooni, majandust ja tööhõivet.
edasi