I tekst

Kender du ikke udtrykkene?
Centrale begreber forklaret med enkle ord.

What is seigniorage?

Hvad er møntningsgevinsten?

7. april 2017

Den nye 50-euroseddel er sat i omløb og venter på dig i hæveautomaten. Men er du klar over, hvordan de centralbanker, der udsteder sedlerne, får en indtægt ud af det? Find ud af, hvordan møntningsgevinsten fungerer i euroområdet.
mere


What are non-performing loans?

Hvad er sikkerhed?

2. november 2016

Hvad er sikkerhed, og hvorfor kræver centralbanker sikkerhedsstillelse?
mere


Hvad er misligholdte lån?

Hvad er misligholdte lån?

12. september 2016

Lån anses for at være "misligholdte", når der er gået mere end 90 dage, uden at låntager har betalt de aftalte afdrag. Hvorfor er dårlige lån et problem for bankerne, og hvordan påvirker "uerholdelige fordringer" pengepolitikken?
mere


Hvad er reservekrav?

Hvad er reservekrav?

11. august 2016

Bankerne i euroområdet skal holde en vis mængde kapital på deres anfordringskonti i den nationale centralbank. Hvorfor skal de det, og hvordan fungerer reservekravet?
mere


Hvad er Target2?

Hvad er Target2?

29. juni 2016

Target2 er et betalingssystem, der ejes og drives af Eurosystemet. Men hvorfor er det vigtigt, og hvordan virker det?
mere


Hvad er TLTRO-II?

Hvad er TLTRO-II?

24. juni 2016

Den anden serie målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-II) er en af ECB's ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger. Hvilken hjælp er de nye TLTRO for forbrugere, virksomheder og økonomien, og hvad adskiller dem fra ordinære markedsoperationer?
mere


 Den nominelle rente og realrenten

Hvad er forskellen mellem den nominelle rente og realrenten?

25 May 2016

Hvad er forskellen mellem den nominelle rente og realrenten? Og hvorfor er den vigtig?
mere


… om tavshedsperioden

Hvad er tavshedsperioden?

14. april 2016

Medlemmerne af Styrelsesrådet skal overholde en såkaldt "tavshedsperiode" inden de pengepolitiske møder. Hvad betyder dette i praksis?
mere


Hvad er renten på indlånsfaciliteten?

Hvad er renten på indlånsfaciliteten?

10. marts 2016

Renten på indlånsfaciliteten er en af tre renter, som ECB fastsætter hver sjette uge som en del af sin pengepolitik.
mere


Hvad er en centralbank?

Hvad er en centralbank?

10. juli 2015

Er en centralbank bare en almindelig bank? Hvilken rolle har centralbanker i økonomien, og hvad er der specielt ved dem?
mere


Hvordan står ECB til ansvar for sine handlinger?

10. juli 2015

Hvad betyder ansvarlighed for ECB? Hvordan forklarer ECB sine handlinger for offentligheden?
mere


Hvad er pengepolitik?

10. juli 2015

Hvorfor er pengepolitik vigtig? Fordi den har direkte indflydelse på renterne og indirekte indflydelse på inflationen, økonomien og beskæftigelsen.
mere