Řekněte mi

Ztrácíte se v terminologii?
Srozumitelné vysvětlení hlavních pojmů.

What is seigniorage?

Co je to ražebné?

7. dubna 2017

Nová bankovka 50 € byla uvedena do oběhu a čeká na vás v bankomatech. Ale víte, jak centrálním bankám, které bankovky emitují, z nich nakonec plyne příjem? Zjistěte, jak v eurozóně funguje měnový příjem.
více informací


What are non-performing loans?

Co je to zajištění?

2. listopadu 2016

Co je to zajištění a proč je centrální banky požadují?
více informací


Co jsou to špatné úvěry?

Co jsou to špatné úvěry?

12. září 2016

Úvěry se považují za „úvěry v selhání“, pokud dlužník nesplácí dohodnuté splátky více než 90 dní. Proč jsou špatné úvěry pro banky problém a jak špatné dluhy ovlivňují měnovou politiku?
více informací


Co jsou to povinné minimální rezervy?

Co jsou to povinné minimální rezervy?

11. srpna 2016

Banky jsou povinny držet na svých běžných účtech u centrální banky určitou částku finančních prostředků. Proč tak musí činit a jak to funguje?
více informací


Co je to TARGET2?

Co je to TARGET2?

29. června 2016

TARGET2 je platební systém, jehož vlastníkem a provozovatelem je Eurosystém. Proč je ale důležitý a jak funguje?
více informací


Co je to TLTRO-II?

Co je to TLTRO-II?

24. června 2016

Druhá série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO) je jedním z mimořádných nástrojů měnové politiky ECB. Jak tyto nové TLTRO pomáhají spotřebitelům, podnikům a ekonomice a čím se liší od běžných refinančních operací?
více informací


… o nominální a reálné úrokové sazbě

Jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou?

25. května 2016

Jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou? A proč je to důležité?
více informací


… o tichém období

Co je to tiché období?

14. dubna 2016

Členové Rady guvernérů dodržují před měnověpolitickými zasedáními tzv. tiché období. Co to znamená v praxi?
více informací


Co je to sazba vkladové facility?

Co je to sazba vkladové facility?

10. března 2016

Sazba vkladové facility je jednou ze tří úrokových sazeb, které ECB stanovuje každých šest týdnů jako součást své měnové politiky.
více informací

Co je to centrální banka?

Co je to centrální banka?

10. července 2015

Je centrální banka prostě obyčejná banka? Jakou roli hrají centrální banky v ekonomice a co je na nich zvláštního?
více informací


Jak ECB odpovídá za své kroky?

10. července 2015

Co odpovědnost znamená pro ECB? Jak své kroky vysvětlujeme veřejnosti?
více informací


Co je to měnová politika?

10. července 2015

Proč na měnové politice záleží? Protože má přímý dopad na úrokové sazby a nepřímý dopad na míru inflace, ekonomiku a zaměstnanost.
více informací