Menu

Řekněte mi

Ztrácíte se v terminologii?
Zde naleznete srozumitelné vysvětlení hlavních pojmů.

Who owns the ECB?

Kdo vlastní ECB?

30. ledna 2020

Evropskou centrální banku vlastní země EU. Každá z nich totiž přispívá určitou částku do jejího základního kapitálu. Jak se ale tato částka vypočítává?
více informací


How you benefit from the euro

Jaké má pro vás euro výhody?

14. listopadu 2018

Euro se jako naše měna stalo nedílnou součástí každodenního života a díky němu snadněji obchodujeme, cestujeme, studujeme, žijeme a pracujeme v zahraničí. Euro je však mnohem více než jen pohodlný platební prostředek.
více informací


What is the marginal lending facility rate?

Co je to úroková sazba mezní zápůjční facility ?

13. září 2018

V rámci mezní zápůjční facility ECB jsou bankám nabízeny úvěry na jeden den. Jejich úročení odpovídá jedné ze tří úrokových sazeb, které ECB stanovuje každých šet týdnů.
více informací


What is the main refinancing operations rate?

Co je to sazba pro hlavní refinanční operace?

13. září 2018

Sazba pro hlavní refinanční operace je úroková sazba, za kterou si banky vypůjčují od ECB peníze na jeden týden. Je to jedna ze tří úrokových sazeb, které ECB stanovuje každých šest týdnů.
více informací


What is bitcoin?

Proč je kybernetická odolnost důležitá?

10. dubna 2018

Kybernetické útoky nejenže představují hrozbu pro občany a organizace, ale také mohou mít širší následky. Zjistěte, jak ECB podporuje kybernetickou odolnost a proč je třeba, abychom zůstávali ostražití.
více informací


What is bitcoin?

Co je to bitcoin?

13. února 2018

O bitcoinu se často mluví jako o  virtuální měně, ale existuje několik důvodů, proč to vlastně žádná měna není. Co to tedy je? A  proč by mohlo být dobré jeho nákup důkladně zvážit?
více informací


What is forward guidance?

Co je to signalizace měnové politiky?

15. prosince 2017

Když ECB signalizuje měnovou politiku, poskytujeme informace o našich  záměrech v oblasti budoucí měnové politiky. Proč to děláme a jak to celkově ovlivňuje ekonomiku?
více informací


What are structural reforms?

Co jsou to strukturální reformy?

18. října 2017

V důsledku finanční krize politici a tvůrci politik často volají po strukturálních reformách, které pomohou zvýšit hospodářský růst. Ale co to jsou strukturální reformy? A proč se o ně ECB zajímá, jestliže je pověřena udržováním stabilních cen?
více informací


What is seigniorage?

Co je to ražebné?

7. dubna 2017

Nová bankovka 50 € byla uvedena do oběhu a čeká na vás v bankomatech. Ale víte, jak centrální banky emitující bankovky generují z těchto bankovek příjem? Zjistěte, jak měnový příjem v eurozóně funguje.
více informací


What are non-performing loans?

Co je to zajištění?

2. listopadu 2016

Co je to zajištění a proč je centrální banky požadují?
více informací


Co jsou to špatné úvěry?

Co jsou to špatné úvěry?

12. září 2016

Úvěry se považují za „úvěry v selhání“, pokud dlužník nesplácí dohodnuté splátky více než 90 dní. Proč jsou špatné úvěry pro banky problém a jak špatné dluhy ovlivňují měnovou politiku?
více informací


Co jsou to povinné minimální rezervy?

Co jsou to povinné minimální rezervy?

11. srpna 2016

Banky jsou povinny držet na svých běžných účtech u centrální banky určitou částku finančních prostředků. Proč tak musí činit a jak to funguje?
více informací


Co je to TARGET2?

Co je to TARGET2?

29. června 2016

TARGET2 je platební systém, jehož vlastníkem a provozovatelem je Eurosystém. Proč je ale důležitý a jak funguje?
více informací


Co je to TLTRO-II?

Co je to TLTRO-II?

24. června 2016

Druhá série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO) je jedním z mimořádných nástrojů měnové politiky ECB. Jak tyto nové TLTRO pomáhají spotřebitelům, podnikům a ekonomice a čím se liší od běžných refinančních operací?
více informací


… o nominální a reálné úrokové sazbě

Jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou?

25. května 2016

Jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou? A proč je to důležité?
více informací


… o tichém období

Co je to tiché období?

14. dubna 2016

Členové Rady guvernérů dodržují před měnověpolitickými zasedáními tzv. tiché období. Co to znamená v praxi?
více informací


Co je to sazba vkladové facility?

Co je to sazba vkladové facility?

10. března 2016

Sazba vkladové facility je jednou ze tří úrokových sazeb, které ECB stanovuje každých šest týdnů jako součást své měnové politiky.
více informací

Co je to centrální banka?

Co je to centrální banka?

10. července 2015

Je centrální banka prostě obyčejná banka? Jakou roli hrají centrální banky v ekonomice a co je na nich zvláštního?
více informací


Jak ECB odpovídá za své kroky?

10. července 2015

Co odpovědnost znamená pro ECB? Jak své kroky vysvětlujeme veřejnosti?
více informací


Co je to měnová politika?

10. července 2015

Proč na měnové politice záleží? Protože má přímý dopad na úrokové sazby a nepřímý dopad na míru inflace, ekonomiku a zaměstnanost.
více informací