Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Koja je uloga deviznih tečajeva?

28. lipnja 2016.

Što su devizni tečajevi?

Devizni tečaj je tečaj prema kojem se jedna valuta može zamijeniti za drugu. Na primjer, 1 euro može se zamijeniti za 1,13 američkih dolara. Taj se tečaj neprestano mijenja na svjetskim deviznim tržištima, na kojima se trguje raznim valutama. Euro je, uz američki dolar, japanski jen i britansku funtu, jedna od valuta kojom se najčešće trguje.

Objavljuje li ESB devizne tečajeve?

ESB svakog dana oko 16:00 sati po srednjoeuropskom vremenu objavljuje referentne devizne tečajeve eura u odnosu na 31 valutu. Svrha tih referentnih tečajeva isključivo je obavijesna. Poduzeća i javnost često upotrebljavaju te tečajeve pri, na primjer, izradi godišnjih financijskih izvještaja, poreznih prijava, statističkih izvješća i ekonomskih analiza. Tečajevi 31 valute u odnosu na euro aritmetičke su sredine kupovnih i prodajnih tečajeva i ne moraju biti tečajevi po kojima su se izvršile stvarne transakcije. Kada mijenjate neku valutu, upotrebljava se tečaj izveden iz tržišnih tečajeva u realnom vremenu.

ESB objavljuje i nominalni efektivni tečaj eura, koji se temelji na ponderiranim prosječnim vrijednostima bilateralnih tečajeva eura u odnosu na valute 19 trgovinskih partnera europodručja. Iz tog je tečaja vidljivo postaje li u prosjeku skuplje ili jeftinije zamijeniti stranu valutu za euro.

Kako tečajevi utječu na monetarnu politiku?

Devizni tečaj nije među ciljevima politike ESB-a. To znači da ESB svojim operacijama monetarne politike ne nastoji utjecati na tečaj. Države članice skupine najrazvijenijih svjetskih gospodarstava G20 dogovorile su se da se neće služiti valutnim ratovima i utjecanjem na tečajeve radi konkurentnosti te da će se oduprijeti svakom obliku protekcionizma.

Tečajevi utječu na stabilnost cijena i rast. Tečajevi, na primjer, utječu na cijene u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni. Kada se za 1 euro može dobiti više američkih dolara, odnosno kada euro aprecira, američki proizvodi postaju jeftiniji stanovnicima europodručja. Posljedica toga je pad uvoznih cijena. To izravno i neizravno utječe na inflaciju u europodručju: izravno preko cijena uvezene potrošačke robe, a neizravno preko cijena uvezenih sirovina i intermedijarnih proizvoda koji se upotrebljavaju u proizvodnji.

ESB mora pomno pratiti takva kretanja pri određivanju monetarne politike kako bi ispunio svoju glavnu zadaću i održao stopu inflacije ispod, ali blizu 2 % u srednjoročnom razdoblju.