Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Berätta mer

Vill du veta mer?
Aktuell information om ECB:s verksamhet.

Vad är Target2-saldon?

12 augusti 2020

När pengar skickas från ett land till ett annat via Target2 bokförs nettoflödet på de nationella centralbankernas balansräkningar. Hur fungerar Target2-saldon och varför har de ökat under de senaste åren?

mer

Vad är ramverk för ytterligare kreditfordringar (ACC)?

15 maj 2020

För att bankerna ska ha full tillgång till centralbankslikviditet, även under ogynnsamma förhållanden, har Eurosystemet möjliggjort för nationella centralbanker att tillfälligt godta ytterligare typer av säkerhet. Läs mer om hur ramverken uppstod och hur de fungerar.
mer

Vad är en långivare i sista hand?

26 augusti 2019

När banker har ont om pengar vänder de sig till sin långivare i sista hand för att be om hjälp. Men vem är långivare i sista hand och hur bidrar en sådan långivare till att stabilisera banksystemet i kristider? Läs mer om nödlån till banker.
mer

Allt du behöver veta om referensräntor

11 juli 2019

Referensräntor spelar en avgörande roll i ekonomin. Men vad exakt är det som gör dem så betydelsefulla? Varför ska de nu undergå reformer? Och vad är €STR?

mer

Vad är underutnyttjande av kapacitet?

18 juli 2018

Begreppet underutnyttjande av kapacitet används ofta i den ekonomiska debatten.
Vad betyder det? Hur mäts det? 
Varför är det viktigt för centralbanker? 

mer

Vad gör Europeiska centralbanken?

1 juni 2018

Europeiska centralbanken är redan 20 år gammal, och påbörjade arbetet om att införa vår gemensamma valuta euron den 1 juni 1998. Vad gör ECB egentligen och hur påverkar det euroområdets invånare i vardagen? Läs 20 fakta om ECB för att fira 20-årsjubileet!

mer

Vad behöver ett land göra för att bli del av euroområdet?

23 maj 2018

Euron har antagits av 19 av EU:s 27 medlemsstater. Vad behöver ett land som inte har euro som valuta göra för att bli del av euroområdet?

mer

Vad är ett insättningsgarantisystem?

11 april 2018

Banker betalar till ett insättningsgaranti-system för att kundernas inlåning ska vara skyddad även i kristider. Än så länge organiseras insättningsgaranti-systemen i Europa på nationell nivå. Det finns förslag på att införa ett europeiskt system. Få reda på mer om hur dessa system fungerar.

mer

Vad är överskottslikviditet?

28 december 2017

Sedan finanskrisen har det funnits mer pengar – eller likviditet – i banksystemet som helhet än vad som är strikt nödvändigt. Men vad är överskotts-likviditet? Vad kan banker göra med den? Och varför låter ECB den finnas?

mer

Euroområdet i jämförelse

25 augusti 2017

I euroområdet bor 340 miljoner människor från 19 olika länder, med en gemensam valuta. Men hur ser euroområdet ut i förhållande till andra stora ekonomier? Vilken roll har euron i internationell handel? Och vad innebär det för européerna?

mer

Hur leder innovation till tillväxt?

27 juni 2017

Innovation är viktigt för den ekonomiska utvecklingen och av betydelse för konsumenter, företag och för hela ekonomin. Vilken roll spelar innovation och hur bidrar den till ekonomisk tillväxt och vad kan göras för att främja den?

mer

En snabb vägledning till makrotillsynspolitik

24 maj 2017

Var sjätte månad offentliggör ECB sin "Financial Stability Review". ECB och andra myndigheter säkerställer finansiell stabilitet genom makrotillsynspolitik – ta reda på hur, vad och varför.

mer

Varför är stabila priser viktigt?

8 maj 2017

ECB:s huvudmål är att bibehålla stabila priser. Det betyder att inflationen ska vara ”under men nära 2 % på medellång sikt”. Varför inte 4 %? Eller 0 %? Och vad är det för fel med att priserna sjunker? Ta reda på mer här.

mer

Hur kan ny teknik förändra de finansiella marknaderna?

19 april 2017

Distributerad databasteknik (DLT) och blockedja är innovationer som diskuteras på de finansiella marknaderna. Vad är det och varför är det av interesse för ECB?

mer

Går ECB med vinst?

16 februari 2017

Det snabba svaret är: vanligtvis, ja. Under 2018 gjorde ECB en vinst på 1,6 miljarder euro. Men var dessa pengar går kan komma som en överraskning – de kan till och med vara till nytta för dig. Hur? Ta reda på mer här.

mer

Fem viktiga saker att veta om Maastrichtfördraget

15 februari 2017

Maastrichtfördraget undertecknades för 25 år sedan den 7 februari 1992. Men vad är det egentligen? Och hur har det förändrat Europa?

mer

Varför är ECB oberoende?

12 januari 2017

ECB:s politiska oberoende är en hörnpelare i euroområdets monetära system. Ta reda på varför ECB har inrättats som en oberoende institution, hur dess oberoende skyddas och vad ECB gör för att säkerställa ansvarighet.

mer

Vad är värdepapperslån?

8 december 2016

Eurosystemet köper stora mängder värdepapper för att undvika risken att inflationen är för låg för länge. Det kan leda till att det finns färre värdepapper tillgängliga på marknaden. Genom värdepapperslån har marknaden fortsatt tilgång till dessa värdepapper.

mer

Vad är värderingsavdrag?

3 november 2016

Värderingsavdrag är ett verktyg som används för att minimera riskerna vid utlåning. Eurosystemet använder detta verktyg vid utlåning till affärsbanker. Men vad exakt är de och hur fungerar de?

mer

Varför är statistik viktigt?

19 oktober 2016

Titta närmare på varför statistik är viktigt för ECB och människorna vi arbetar för – invånarna i de 19 länder som använder euron.

mer

Varför bedriver ECB forskning?

28 september 2016

Forskning av hög kvalitet vid centralbanker är viktigare än någonsin tidigare. Ta reda på varför vi bedriver forskningsverksamhet, hur den stödjer penningpolitiken och hur vi fattar beslut om teman för forskning.

mer

Vad är valutaswappavtal?

27 september 2016

Centralbanker i världen är kopplade till varandra genom ett nätverk av valutaswappavtal. Men vad exakt är valutaswappavtal, varför behövs de och hur fungerar de?

mer

Vad är ögonblicksbetalningar?

26 september 2016

Varför kan det, i en värld av smartphones och direktmeddelanden, fortfarande ta en dag eller mer för att göra en elektronisk betalning? Arbete pågår nu med att utveckla ett alleuropeiskt system för ögonblicksbetalningar som kommer att få dina betalningar att flyga.

mer

Vilken roll spelar växelkurser?

28 juni 2016

Växelkurser påverkar priser och tillväxt. Man kan se hur växelkurser påverkar vårt dagliga liv t.ex. när vi åker på semester utanför euroområdet, när vi köper varor från andra delar av världen eller när vi tankar bilen. Ta reda mer om vad detta betyder för penningpolitiken.

mer

Fokus på finansiell stabilitet

24 maj 2016

Ett stabilt finansiellt system är motståndskraftigt mot chocker. Men vad innebär det i praktiken? Och på vilket sätt stödjer ECB finansiell stabilitet?

mer

Vad är ANFA?

5 februari 2016

ANFA är avtalet mellan de nationella centralbankerna i euroområdet och ECB om finansiella nettotillgångar. I avtalet fastställs regler och övre gränser för värdepappersinnehav som hänger samman med de nationella centralbankernas nationella uppgifter i Eurosystemet.

mer

Hur fungerar ECB:s program för köp av tillgångar?

22 januari 2016

Ett år efter att ECB lanserade sitt utökade program för köp av tillgångar (APP) börjar effekterna därav att märkas. Ta reda på hur programmet fungerar och vilka fördelar det har.

mer

Vad är egentligen pengar?

24 november 2015

Eurosedlar och euromynt är pengar, men det är även saldot på ett bankkonto. Vad är egentligen pengar? Hur skapas pengar och vad är ECB:s roll i detta?

mer

Vad är AnaCredit?

11 november 2015

AnaCredit är en ny databas med detaljerad information om individuella banklån i euroområdet. Namnet står för "analytical credit datasets".

mer

Fem viktiga saker att veta om ECB

10 juli 2015

Om vi bad dig räkna upp några grundläggande saker om ECB, vad skulle du säga? Här har vi fem nyckelpunkter.

mer

Är det ECB:s fel att sparare får dålig ränta på sitt sparande?

18 maj 2015

Är Europeiska centralbankens låga styrräntor som en skatt för sparare? En ny undersökning visar att det inte är centralbankens styrräntor utan läget i ekonomin som har störst inverkan på situationen för sparare på medellång och lång sikt.

mer

Vad är det utökade programmet för köp av tillgångar?

22 januari 2015

Den 22 januari 2015 meddelade ECB att man skulle införa ett utökat program för köp av tillgångar. Genom det här programmet utvidgas ECB:s befintliga program för köp av tillgångar i den privata sektorn till att även omfatta köp av statsobligationer. Syftet är att hantera de risker som uppstår om inflationen är låg under alltför lång tid.

mer

Rotationssystemet för rösträtter i ECB-rådet

1 december 2014

De nationella centralbankernas chefer turas om att ha rösträtt i ECB-rådet. Få reda på hur besluten fattas och skälen till varför rotationssystemet infördes.

mer

ECB:s negativa ränta

12 juni 2014

Den 5 juni 2014 beslutade ECB-rådet att införa en negativ ränta på inlåningsfaciliteten. Vad var skälen till det beslutet? Hur påverkar det dina besparingar?

mer

Alla sidor i detta avsnitt