Chcem vedieť viac

Máte záujem o podrobnejšie informácie?
Aktuálne informácie o činnosti ECB.

Preklad tejto stránky sa práve pripravuje.

What is securities lending?

8 December 2016

The Eurosystem is buying large amounts of securities to address the risks of inflation being too low for too long. This can lead to fewer securities being available in the market. Securities lending allows the market to keep access to these securities.
more


Čo sú to zrážky z ocenenia?

3. novembra 2016

Zrážky z ocenenia sú prostriedkom na minimalizáciu rizík spojených s požičiavaním peňazí. Eurosystém ich uplatňuje pri poskytovaní úverov komerčným bankám. Čo však presne znamenajú a ako fungujú?
viac


Prečo záleží na štatistike?

19. októbra 2016

Prečítajte si, prečo je štatistika dôležitá pre ECB a pre občanov 19 krajín, ktoré prijali euro.
viac


Prečo ECB vykonáva výskum?

28. septembra 2016

Kvalitný výskum centrálnej banky je cennejší než kedykoľvek predtým. Prečítajte si, prečo vykonávame výskum, ako výskum podporuje menovú politiku a ako rozhodujeme o jeho témach.
viac


Čo sú to menové swapové linky?

Čo sú to menové swapové linky?

27. septembra 2016

Centrálne banky na celom svete sú navzájom prepojené sieťou menových swapových liniek. Čo však menové swapové linky presne znamenajú, prečo sú potrebné a ako fungujú?
viac


Čo sú to okamžité platby?

26. septembra 2016

Ako je možné, že vo svete smartfónov a okamžitých správ trvá elektronická platba niekedy aj viac ako jeden deň? Prečítajte si viac o pripravovanom celoeurópskom systéme okamžitých platieb, vďaka ktorému budú platby záležitosťou okamihu.
viac


Aká je úloha výmenných kurzov?

28. júna 2016

Výmenné kurzy sa dotýkajú nášho každodenného života v mnohých ohľadoch, napríklad keď cestujeme do krajín mimo eurozóny, nakupujeme zahraničné výrobky alebo tankujeme na čerpacej stanici. Výmenné kurzy ovplyvňujú ceny a hospodársky rast. Prečítajte si, čo to znamená pre menovú politiku.
viac


Bližšie o finančnej stabilite

24. mája 2016

Stabilný finančný systém je odolný proti šokom. Čo to však znamená v praxi? A akým spôsobom podporuje finančnú stabilitu ECB?
viac


Čo je to ANFA?

5. februára 2016

ANFA je dohoda o čistých finančných aktívach (Agreement on Net Financial Assets) medzi národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a ECB. Stanovuje pravidlá a limity aktív, ktoré majú národné centrálne banky v držbe na účely iné, ako sú účely menovej politiky, a ktoré súvisia s ich vnútroštátnymi úlohami v rámci Eurosystému.
viac informácií


... o tom, ako funguje program nákupu aktív ECB

22. januára 2016

Rok potom, ako ECB zaviedla svoj rozšírený program nákupu aktív, sa začínajú prejavovať jeho účinky. Prečítajte si, ako program funguje a aké výhody prinesie aj vám.
viac informácií


Čo sú to peniaze?

24. novembra 2015

Eurové bankovky a mince sú peniaze, ale peniazmi je aj zostatok na účte v banke. Čo vlastne peniaze sú? Ako sa tvoria a akú úlohu pritom zohráva ECB?
viac informácií


Čo je to AnaCredit?

11. novembra 2015

AnaCredit bude nová databáza s podrobnými informáciami o jednotlivých bankových úveroch v eurozóne. Jej skratka znamená „analytická úverová databáza“.
viac


Päť vecí, ktoré by ste mali o ECB vedieť

10. júla 2015

Ak by sme sa vás spýtali na základné informácie o ECB, čo by vám napadlo? Tu je päť hlavných faktov.
viac


Je postup ECB „vyvlastňovaním“ úspor?

18. mája 2015

Sú nízke menovopolitické úrokové sadzby v podstate daňou z úspor? Podľa novej štúdie je hlavným faktorom pri strednodobých a dlhodobých rozhodnutiach sporiteľov stav hospodárstva, a nie úrokové sadzby menovej politiky centrálnej banky.
viac


Čo predstavuje rozšírený program nákupu aktív?

22. januára 2015

Dňa 22. januára 2015 ECB oznámila rozšírený program nákupu aktív. Týmto programom ECB v záujme obmedzenia rizík spojených s nadmerne dlhým obdobím nízkej inflácie rozširuje svoje existujúce programy nákupu aktív súkromného sektora o nákup štátnych dlhopisov.
viac


Rotácia hlasovacích práv v Rade guvernérov

1. decembra 2014

Guvernéri národných centrálnych bánk sa vo výkone hlasovacích práv v Rade guvernérov striedajú. Prečítajte si, akým spôsobom sa prijímajú rozhodnutia a prečo bol systém rotácie hlasovacích práv zavedený.
viac


Záporná úroková sadzba ECB

12. júna 2014

Dňa 5. júna 2014 Rada guvernérov rozhodla o zavedení zápornej úrokovej sadzby jednodňových sterilizačných operácií. Aké dôvody sa za týmto rozhodnutím skrývajú? Aký to má vplyv na vaše úspory?
viac