Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Chcem vedieť viac

Máte záujem o podrobnejšie informácie?
Aktuálne informácie o činnosti ECB.

Čo sú to zostatky v systéme TARGET2?

12. augusta 2020

Pri prevode peňazí z jednej krajiny do druhej sa čistý tok peňazí účtuje v súvahách ich národných centrálnych bánk. Ako zostatky v systéme TARGET2 fungujú a prečo v posledných rokoch rastú?

viac

Čo sú to rámce dodatočných úverových pohľadávok?

15. mája 2020

V záujme neobmedzeného prístupu bánk k likvidite centrálnej banky i za sťažených podmienok Eurosystém národným centrálnym bankám prechodne umožnil popri bežne akceptovaných aktívach akceptovať i ďalšie druhy kolaterálu. Chcete sa dozvedieť viac o dôvodoch tohto opatrenia a ako prebieha v praxi?

viac

Kto je to veriteľ poslednej inštancie?

26. augusta 2019

V prípade finančnej núdze môžu banky požiadať o pomoc veriteľa poslednej inštancie. O koho však ide a akým spôsobom pomáha stabilizovať bankový systém v čase krízy? Chcete sa dozvedieť viac o núdzovom úverovaní bánk?

viac

Všetko, čo potrebujete vedieť o referenčných sadzbách

11. júla 2019

Referenčné úrokové sadzby sú dôležitou súčasťou fungovania našej ekonomiky. V čom konkrétne však spočíva ich dôležitosť? Prečo sa v súčasnosti reformujú? A čo sa skrýva za skratkou €STR?

viac

Čo sú to nevyužité kapacity?

18. júla 2018

Otázka nevyužitých kapacít je častým predmetom ekonomických diskusií. O čo ide, prečo je to dôležité pre centrálne banky a ako sa nevyužité kapacity merajú?

viac

Európska centrálna banka – čo sa oplatí o nás vedieť?

1. júna 2018

Chcete sa dozvedieť viac o činnosti Európskej centrálnej banky a o tom, čo pre vás znamená v bežnom živote? Pri príležitosti našich 20. narodenín sme pre vás pripravili niekoľko faktov.
ECB bola zriadená 1. júna 1998. Vtedy sme začali pracovať na prípravách na novú spoločnú menu – euro.

viac

Aké predpoklady musí krajina splniť na vstup do eurozóny?

23. mája 2018

Euro bolo doteraz zavedené v 19 z 27 členských štátov EÚ. Aké predpoklady musia krajiny nepatriace do eurozóny splniť na vstup do nej?

viac

Čo je to systém ochrany vkladov?

11. apríla 2018

Banky odvádzajú príspevky do systému ochrany vkladov, aby zaručili bezpečnosť vkladov svojich klientov, a to aj v čase krízy. Tieto systémy v súčasnosti pôsobia na úrovni jednotlivých krajín, navrhuje sa však zavedenie európskeho systému. Ako tieto systémy fungujú?

viac

Čo je to nadbytočná likvidita?

28. decembra 2017

Od finančnej krízy sa v bankovom systéme ako celku nachádza viac peňazí, než je nevyhnutné. Čo však nadbytočná likvidita presne znamená? Ako s ňou banky môžu nakladať? A z akého dôvodu ju ECB toleruje?

viac

Eurozóna – porovnanie

25. augusta 2017

Eurozóna prostredníctvom jednotnej meny spája 340 miliónov ľudí v 19 krajinách. Aké je však postavenie eurozóny v porovnaní s inými hlavnými ekonomikami? Akú úlohu zohráva v medzinárodnom obchode? A čo to znamená pre Európanov?

viac

Ako vedú inovácie k rastu?

27. júna 2017

Inovácie sú dôležitou hnacou silou ekonomického pokroku, z ktorého ťažia spotrebitelia, podniky a hospodárstvo ako celok. V čom spočíva ich úloha, ako prispievajú k hospodárskemu rastu a ako ich možno podporovať?

viac

Stručný sprievodca makroprudenciálnymi politikami

24. mája 2017

Každých šesť mesiacov ECB zverejňuje svoju správu o finančnej stabilite. ECB spolu s ďalšími orgánmi zabezpečuje finančnú stabilitu prostredníctvom makroprudenciálnych politík. Chcete sa o nich dozvedieť viac?

viac

Prečo sú dôležité stabilné ceny?

8. mája 2017

Prvoradým cieľom ECB je udržiavať stabilné ceny. To znamená, že miera inflácie by sa mala pohybovať na úrovni „nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte“. Prečo však nie napríklad na úrovni 4 % alebo 0 %? A čo je zlé na tom, keď ceny klesajú?

viac

Ako môžu nové technológie spôsobiť transformáciu finančných trhov?

19. apríla 2017

Technológia distribuovanej databázy transakcií a systém blockchain sú predmetom diskusie o inovácii finančných trhov. Čo je ich podstatou a prečo sa nimi ECB zaoberá?

viac

Dosahuje ECB zisk?

16. februára 2017

Krátka odpoveď znie: zvyčajne áno. V roku 2018 predstavoval zisk ECB 1,6 mld. €. Možno však neviete, kam tieto peniaze putujú – prospech z nich môžete mať aj vy. Chcete sa dozvedieť ako?

viac

Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o Maastrichtskej zmluve

15. februára 2017

Pred 25 rokmi, dňa 7. februára 1992, bola podpísaná Maastrichtská zmluva. Čo presne tento dokument znamená a ako zmenil Európu?

viac

Prečo je ECB nezávislá?

12. januára 2017

Politická nezávislosť ECB je základným kameňom menového systému eurozóny. Chcete vedieť, prečo bola ECB zriadená ako nezávislá inštitúcia a akým spôsobom je zabezpečená jej nezávislosť a zodpovednosť?

viac

Čo znamená požičiavanie cenných papierov?

8. decembra 2016

Eurosystém nakupuje veľké množstvo cenných papierov s cieľom minimalizovať riziká vyplývajúce z nadmerne dlhého obdobia príliš nízkej inflácie. Výsledkom môže obmedzená dostupnosť cenných papierov na trhu. Požičiavaním umožňujeme trhu mať k týmto cenným papierom naďalej prístup.

viac

Čo sú to zrážky z ocenenia?

3. novembra 2016

Zrážky z ocenenia sú prostriedkom na minimalizáciu rizík spojených s požičiavaním peňazí. Eurosystém ich uplatňuje pri poskytovaní úverov komerčným bankám. Čo však presne znamenajú a ako fungujú?

viac

Prečo záleží na štatistike?

19. októbra 2016

Prečítajte si, prečo je štatistika dôležitá pre ECB a pre občanov 19 krajín, ktoré prijali euro.

viac

Prečo ECB vykonáva výskum?

28. septembra 2016

Kvalitný výskum centrálnej banky je cennejší než kedykoľvek predtým. Prečítajte si, prečo vykonávame výskum, ako výskum podporuje menovú politiku a ako rozhodujeme o jeho témach.

viac

Čo sú to menové swapové linky?

27. septembra 2016

Centrálne banky na celom svete sú navzájom prepojené sieťou menových swapových liniek. Čo však menové swapové linky presne znamenajú, prečo sú potrebné a ako fungujú?

viac

Čo sú to okamžité platby?

26. septembra 2016

Ako je možné, že vo svete smartfónov a okamžitých správ trvá elektronická platba niekedy aj viac ako jeden deň? Prečítajte si viac o pripravovanom celoeurópskom systéme okamžitých platieb, vďaka ktorému budú platby záležitosťou okamihu.

viac

Aká je úloha výmenných kurzov?

28. júna 2016

Výmenné kurzy sa dotýkajú nášho každodenného života v mnohých ohľadoch, napríklad keď cestujeme do krajín mimo eurozóny, nakupujeme zahraničné výrobky alebo tankujeme na čerpacej stanici. Výmenné kurzy ovplyvňujú ceny a hospodársky rast. Prečítajte si, čo to znamená pre menovú politiku.

viac

Bližšie o finančnej stabilite

24. mája 2016

Stabilný finančný systém je odolný proti šokom. Čo to však znamená v praxi? A akým spôsobom podporuje finančnú stabilitu ECB?

viac

Čo je to ANFA?

5. februára 2016

ANFA je dohoda o čistých finančných aktívach (Agreement on Net Financial Assets) medzi národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a ECB. Stanovuje pravidlá a limity aktív, ktoré majú národné centrálne banky v držbe na účely iné, ako sú účely menovej politiky, a ktoré súvisia s ich vnútroštátnymi úlohami v rámci Eurosystému.

viac

Ako funguje program nákupu aktív ECB?

22. januára 2016

Rok potom, ako ECB zaviedla svoj rozšírený program nákupu aktív, sa začínajú prejavovať jeho účinky. Prečítajte si, ako program funguje a aké výhody prinesie aj vám.

viac

Čo sú to peniaze?

24. novembra 2015

Eurové bankovky a mince sú peniaze, ale peniazmi je aj zostatok na účte v banke. Čo vlastne peniaze sú? Ako sa tvoria a akú úlohu pritom zohráva ECB?

viac

Čo je to AnaCredit?

11. novembra 2015

AnaCredit bude nová databáza s podrobnými informáciami o jednotlivých bankových úveroch v eurozóne. Jej skratka znamená „analytická úverová databáza“.

viac

Päť vecí, ktoré by ste mali o ECB vedieť

10. júla 2015

Ak by sme sa vás spýtali na základné informácie o ECB, čo by vám napadlo? Tu je päť hlavných faktov.

viac

Je postup ECB „vyvlastňovaním“ úspor?

18. mája 2015

Sú nízke menovopolitické úrokové sadzby v podstate daňou z úspor? Podľa novej štúdie je hlavným faktorom pri strednodobých a dlhodobých rozhodnutiach sporiteľov stav hospodárstva, a nie úrokové sadzby menovej politiky centrálnej banky.

viac

Čo predstavuje rozšírený program nákupu aktív?

22. januára 2015

Dňa 22. januára 2015 ECB oznámila rozšírený program nákupu aktív. Týmto programom ECB v záujme obmedzenia rizík spojených s nadmerne dlhým obdobím nízkej inflácie rozširuje svoje existujúce programy nákupu aktív súkromného sektora o nákup štátnych dlhopisov.

viac

Rotácia hlasovacích práv v Rade guvernérov

1. decembra 2014

Guvernéri národných centrálnych bánk sa vo výkone hlasovacích práv v Rade guvernérov striedajú. Prečítajte si, akým spôsobom sa prijímajú rozhodnutia a prečo bol systém rotácie hlasovacích práv zavedený.

viac

Záporná úroková sadzba ECB

12. júna 2014

Dňa 5. júna 2014 Rada guvernérov rozhodla o zavedení zápornej úrokovej sadzby jednodňových sterilizačných operácií. Aké dôvody sa za týmto rozhodnutím skrývajú? Aký to má vplyv na vaše úspory?

viac

Všetky stránky v tejto sekcii