Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

În detaliu

Aveți nevoie de mai multe detalii?
Informații de dată recentă despre activitățile BCE.

Ce sunt soldurile TARGET2?

12 august 2020

Când fondurile sunt trimise dintr-o țară în alta folosind TARGET2, fluxul net de monedă între cele două țări este înregistrat în bilanțurile băncilor centrale naționale ale acestora. Cum funcționează soldurile TARGET2 și de ce s-au majorat acestea în ultimii ani?

Mai mult

Ce sunt cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor (additional credit claim – ACC)?

15 mai 2020

Pentru a garanta că băncile au acces deplin la lichiditatea băncii centrale, chiar și în circumstanțe nefavorabile, Eurosistemul a permis băncilor centrale naționale acceptarea temporară a unor tipuri suplimentare de garanții, pe lângă activele general acceptate. Aflați cum au fost introduse și cum funcționează acestea.

Mai mult

Ce este un creditor de ultimă instanță?

26 august 2019

Atunci când nu mai dispun de fonduri, băncile solicită ajutorul creditorului lor de ultimă instanță. Dar despre ce instituții este vorba și cum contribuie acestea la stabilizarea sistemului bancar în perioade de criză? Aflați mai multe despre creditarea băncilor în situații de urgență.

Mai mult

Tot ce trebuie să știți despre ratele dobânzilor de referință 

11 iulie 2019

Indicii de referință bazați pe rata dobânzii reprezintă o componentă esențială a economiei noastre. Dar ce anume îi face atât de importanți? Din ce motive sunt, în prezent, reformați? Și ce înseamnă €STR?

Mai mult

Ce este deficitul de cerere din economie?

18 iulie 2018

Expresia „deficitul de cerere din economie” este utilizată deseori în discuțiile economice. Dar ce înseamnă, de ce este important pentru băncile centrale și cum este măsurat acesta?

Mai mult

Ce este Banca Centrală Europeană?

1 iunie 2018

Vreți să aflați mai multe despre Banca Centrală Europeană și cum vă influențează viața de zi cu zi? Consultați materialul explicativ dedicat celei de-a 20-a aniversări a instituției noastre!
BCE a fost înființată la 1 iunie 1998, dată la care am inițiat preparativele pentru noua monedă unică, euro.

Mai mult

Ce trebuie să facă o țară pentru a se alătura zonei euro?

23 mai 2018

Moneda euro a fost introdusă în 19 dintre cele 27 de state membre ale UE. Ce trebuie să facă țările din afara zonei euro pentru a adera la zona euro?

Mai mult

Ce este o schemă de garantare a depozitelor?

11 aprilie 2018

Băncile contribuie la o schemă de garantare a depozitelor pentru a garanta că depozitele clienților rămân sigure chiar și în perioade de criză. În prezent, aceste scheme sunt organizate la nivel național. Există propuneri privind introducerea unei scheme europene. Aflați cum funcționează aceste scheme. 

Mai mult

Ce reprezintă surplusul de lichiditate?

28 decembrie 2017

Ca urmare a crizei financiare, în sistemul bancar în ansamblu au existat mai mulți bani – mai multă lichiditate – decât este strict necesar. Dar ce anume reprezintă surplusul de lichiditate? Ce pot face băncile cu acesta? Și de ce permite BCE existența acestuia? 

Mai mult

Zona euro în termeni comparativi

25 august 2017

Zona euro unește, sub umbrela unei monede unice, 340 de milioane de cetățeni din 19 țări. Unde se situează zona euro în raport cu alte economii importante? Care este rolul său în cadrul schimburilor comerciale internaționale? Și ce înseamnă acest lucru pentru cetățenii europeni?

Mai mult

Cum conduce inovarea la creștere economică?

27 iunie 2017

Inovarea reprezintă un motor esențial al avansului economic, de care beneficiază consumatorii, companiile și economia în ansamblu. În ce mod îndeplinește inovarea acest rol, cum contribuie aceasta la creșterea economică și ce se poate face pentru a o promova?

Mai mult

Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale

24 mai 2017

La fiecare șase luni, BCE publică raportul Financial Stability Review. BCE și alte autorități asigură stabilitatea financiară cu ajutorul unor politici macroprudențiale: aflați cum, ce și de ce.

Mai mult

De ce este importantă stabilitatea prețurilor?

8 mai 2017

Obiectivul principal al BCE este menținerea stabilității prețurilor. Aceasta înseamnă că ratele inflației ar trebui să fie „inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu”. De ce nu 4%? Sau 0%? Și, în orice caz, de ce este problematică scăderea prețurilor? Aflați aici.

Mai mult

Cum ar putea transforma noua tehnologie piețele financiare?

19 aprilie 2017

Tehnologia registrului distribuit (distributed ledger technology) și lanțurile de blocuri (blockchain) se află în centrul unei dezbateri pe tema inovației pe piețele financiare. Ce reprezintă acestea și de ce suscită atenția BCE?

Mai mult

Realizează BCE profit?

16 februarie 2017

Pentru a răspunde rapid: de obicei, da. În 2018, BCE a realizat un profit de 1,6 miliarde EUR. Destinația acestor bani ar putea însă să vă surprindă, putând fi chiar în beneficiul dumneavoastră. În ce mod? Aflați aici.

Mai mult

Cinci lucruri pe care trebuie să le știți despre Tratatul de la Maastricht

15 februarie 2017

Tratatul de la Maastricht a fost semnat în urmă cu 25 de ani, la 7 februarie 1992. Dar ce reprezintă și în ce mod a schimbat acesta Europa?

Mai mult

De ce este BCE independentă?

12 ianuarie 2017

Independența politică a BCE reprezintă o componentă esențială a sistemului monetar al zonei euro. Aflați de ce BCE a fost înființată ca instituție independentă, cum îi este garantată independența și ce măsuri ia pentru asumarea responsabilității.

Mai mult

Ce reprezintă împrumutul de titluri?

8 decembrie 2016

Eurosistemul achiziționează un volum considerabil de titluri pentru a contracara riscurile unei inflații prea scăzute pe o perioadă prea îndelungată, ceea ce ar putea conduce la un volum mai redus de titluri disponibile pe piață. Prin împrumutul de titluri, piața are acces în continuare la aceste titluri.

Mai mult

Ce reprezintă marjele de ajustare a valorii (haircuts)?

3 noiembrie 2016

Marjele de ajustare a valorii reprezintă un instrument de minimizare a riscurilor asociate acordării de împrumuturi. Eurosistemul le utilizează atunci când împrumută bani băncilor comerciale. Dar ce sunt, mai exact, marjele de ajustare a valorii și cum funcționează acestea?

Mai mult

De ce sunt importante statisticile?

19 octombrie 2016

Aflați de ce sunt importante statisticile pentru BCE și pentru cei pentru care lucrăm – cetățenii din cele 19 țări care au adoptat euro.

Mai mult

De ce efectuează BCE studii?

28 septembrie 2016

Efectuarea de studii de înaltă calitate în cadrul băncilor centrale prezintă o importanță mai mare decât oricând. Aflați de ce efectuăm studii, cum sprijină acestea politica monetară și cum decidem cu privire la temele studiilor.

Mai mult

Ce sunt liniile de swap valutar?

27 septembrie 2016

Băncile centrale din întreaga lume sunt interconectate printr-o rețea de linii de swap valutar. Dar ce reprezintă, mai exact, liniile de swap valutar, de ce sunt necesare și cum funcționează?

Mai mult

Ce sunt plățile instant?

26 septembrie 2016

De ce, într-o lume a telefoanelor inteligente și a mesajelor instant, efectuarea unei plăți electronice încă durează o zi sau mai mult? În prezent, se lucrează la dezvoltarea unui sistem de plăți instant la nivel european, care va insufla avânt plăților dumneavoastră.

Mai mult

Care este rolul cursurilor de schimb?

28 iunie 2016

Cursurile de schimb ne influențează viața cotidiană în multe moduri, de exemplu atunci când plecăm în concediu în afara zonei euro, când cumpărăm produse fabricate în străinătate sau când facem plinul la stația de benzină. Cursurile de schimb influențează prețurile și creșterea economică. Aflați ce înseamnă acest lucru pentru politica monetară.

Mai mult

Stabilitatea financiară în prim-plan

24 mai 2016

Un sistem financiar stabil prezintă reziliență față de șocuri. Dar ce înseamnă acest lucru în practică? Și cum sprijină BCE stabilitatea financiară?

Mai mult

Ce este ANFA?

5 februarie 2016

ANFA reprezintă Acordul privind activele financiare nete, încheiat între băncile centrale naționale din zona euro și BCE. Acesta stabilește reguli și limite în ceea ce privește deținerile în alte scopuri decât cele de politică monetară care sunt asociate atribuțiilor naționale ale băncilor centrale naționale din Eurosistem.

Mai mult

Cum funcționează programul de achiziționare de active al BCE?

22 ianuarie 2016

La un an de la lansarea de către BCE a programului extins de achiziționare de active, impactul acestuia devine vizibil. Aflați cum funcționează programul și care sunt beneficiile acestuia.

Mai mult

Ce reprezintă banii?

24 noiembrie 2015

Bancnotele și monedele euro reprezintă bani, la fel ca și soldul unui cont bancar. Ce reprezintă, de fapt, banii? Cum sunt produși banii și care este rolul BCE?

Mai mult

Ce este AnaCredit?

11 noiembrie 2015

AnaCredit va fi o nouă bază de date care va conține informații detaliate privind creditele bancare individuale din zona euro. Denumirea provine de la „analytical credit datasets” (seturi de date analitice privind creditele).

Mai mult

Cinci lucruri pe care trebuie să le știți despre BCE

10 iulie 2015

Dacă v-am ruga să enumerați câteva idei de bază despre BCE, ce ați menționa? Vă prezentăm aici cinci aspecte principale.

Mai mult

Îi „expropriază” BCE pe cei care economisesc?

18 mai 2015

Reprezintă ratele scăzute ale dobânzilor de politică monetară ale Băncii Centrale Europene o formă de impozitare a economiilor? Un nou studiu arată că factorul determinant pentru deponenți pe termen mediu și lung nu îl constituie ratele dobânzilor de politică monetară ale băncii centrale, ci starea economiei.

Mai mult

În ce constă programul extins de achiziționare de active?

22 ianuarie 2015

La data de 22 ianuarie 2015, BCE a anunțat un program extins de achiziționare de active. Acest program adaugă achiziționarea de obligațiuni guvernamentale la programele existente ale BCE de achiziționare de active din sectorul privat, în vederea contracarării riscurilor asociate unei perioade prea îndelungate caracterizate de valori scăzute ale inflației.

Mai mult

Rotația drepturilor de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor

1 decembrie 2014

Guvernatorii băncilor centrale naționale dețin, prin rotație, drepturi de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor. Aflați cum sunt adoptate deciziile și de ce a fost introdus sistemul de rotație a drepturilor de vot.

Mai mult

Rata negativă a dobânzii aplicată de BCE

12 iunie 2014

La data de 5 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis să introducă o rată negativă a dobânzii la facilitatea de depozit. Care este raționamentul care stă la baza acestei decizii? Cum afectează aceasta economiile populației?

Mai mult

Toate paginile din această secțiune