Więcej

Chcesz wiedzieć więcej?
Tu znajdziesz aktualne informacje o działalności EBC.

Jak nowa technologia może odmienić rynki finansowe?

19.04.2017

Debata o innowacjach na rynkach finansowych koncentruje się obecnie na technologiach rozproszonych rejestrów i blockchain. Na czym one polegają i dlaczego interesuje się nimi EBC?
więcej


Czy EBC osiąga zyski?

16.02.2017

Najkrócej mówiąc: zwykle tak. W 2016 roku zysk EBC przekroczył 1 mld  euro. Co się jednak dalej dzieje z tymi pieniędzmi? Jakaś ich część może trafić do każdego z nas. Wyjaśniamy, jak to jest możliwe.
więcej


Pięć rzeczy, które trzeba wiedzieć o traktacie z Maastricht

15.02.2017

Ćwierć wieku temu, 7 lutego 1992, podpisano traktat z Maastricht. Jak wpłynęło to na Europę?
więcej


Znaczenie niezależności EBC

12.1.2017

System monetarny strefy euro opiera się na niezależności politycznej EBC. Wyjaśniamy, dlaczego tak jest, co gwarantuje tę niezależność i jak EBC rozlicza się ze swoich działań.
więcej


O pożyczaniu papierów wartościowych

8.12.2016

Eurosystem skupuje od banków duże ilości papierów wartościowych, by przeciwdziałać ryzyku zbyt długiego utrzymywania się zbyt niskiej inflacji. W rezultacie ilość tych papierów na rynku może z czasem znacznie się zmniejszyć. Zapewnienie ich ciągłej dostępności mają umożliwić pożyczki papierów wartościowych.
więcej


Co to jest haircut?

3.11.2016

Aby zminimalizować ryzyko związane z udzielaniem kredytów bankom komercyjnym, Eurosystem stosuje redukcję wartości zabezpieczeń, tzw. haircut. Na czym to polega?
więcej


Znaczenie statystyk

19.10.2016

Wyjaśniamy, dlaczego statystyki są tak ważne dla EBC i ludzi, za których on odpowiada, czyli społeczeństwa 19 krajów tworzących strefę euro.
więcej


Po co EBC prowadzi badania naukowe?

28.09.2016

Wysokiej jakości badania naukowe są dziś dla banków centralnych cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wyjaśniamy, dlaczego prowadzimy takie badania, jakie mają znaczenie dla polityki pieniężnej i jak wybieramy tematy badawcze.
więcej


Walutowe linie swapowe

Walutowe linie swapowe

27.09.2016

Banki centralne różnych krajów świata są połączone siecią umów o wzajemnej wymianie walut. Na czym polegają takie umowy i po co się je stosuje?
więcej


Płatności natychmiastowe

26.09.2016

Dlaczego w świecie smartfonów i komunikatorów przelew internetowy może trwać cały dzień lub nawet dłużej? Obecnie prowadzone są prace nad ogólnoeuropejskim schematem płatności natychmiastowych, który umożliwi błyskawiczne przesyłanie pieniędzy.
więcej


Jaka jest rola kursów walutowych?

28.06.2016

Kursy walutowe wpływają na nasze życie w różnych sytuacjach – na przykład kiedy spędzamy wakacje lub kupujemy towary poza strefą euro, albo kiedy tankujemy paliwo. Kursy oddziałują na ceny i wzrost gospodarczy. Wyjaśniamy, jakie mają znaczenie dla polityki pieniężnej.
więcej


Temat na dziś: stabilność finansowa

24.05.2016

Stabilny system finansowy jest odporny na szoki ekonomiczne. Wyjaśniamy, co to znaczy w praktyce i jak EBC wspiera stabilność finansową.
więcej


Co to jest ANFA?

5.02.2016

ANFA (skrót od „Agreement on Net Financial Assets”) to porozumienie w sprawie aktywów finansowych netto zawarte przez krajowe banki centralne ze strefy euro i EBC. Określa zasady i limity dla aktywów związanych z krajowymi zadaniami banków centralnych należących do Eurosystemu.
więcej


O programie skupu aktywów

22.01.2016

Rozszerzony program skupu aktywów uruchomiony rok temu przez EBC zaczyna dawać widoczne rezultaty. Wyjaśniamy, jak działa ten program i jakie są z niego korzyści.
więcej


Czym jest pieniądz?

24.11.2015

Banknoty i monety euro to oczywiście pieniądze – ale pieniądzem jest także saldo na rachunku bankowym. Więc czym właściwie jest pieniądz? Jak powstaje i jaka jest w tym rola EBC?
więcej


Co to jest AnaCredit?

11.11.2015

AnaCredit to nowa baza danych, która będzie dostarczać informacji o pojedynczych kredytach bankowych w strefie euro. Jej nazwa pochodzi od „analytical credit datasets” (analityczne zbiory danych kredytowych).
więcej


Pięć rzeczy, które trzeba wiedzieć o EBC

10.07.2015

Co powiedzieć, gdyby ktoś poprosił o kilka podstawowych informacji na temat EBC? Przedstawiamy pięć najważniejszych faktów.
więcej


Czy EBC „wywłaszcza” posiadaczy oszczędności?

18.05.2015

Czy niskie stopy procentowe EBC są formą podatku od oszczędności? Zgodnie z opublikowanym ostatnio opracowaniem w średnim i długim okresie decydujący wpływ na oszczędności mają nie stopy banku centralnego, lecz stan gospodarki.
więcej


Co to jest rozszerzony program skupu aktywów?

22.01.2015

22 stycznia 2015 EBC zapowiedział wprowadzenie rozszerzonego programu skupu aktywów. Obejmuje on – oprócz skupowanych już wcześniej papierów wartościowych emitowanych przez podmioty sektora prywatnego – także obligacje sektora publicznego. Ma przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym ze zbyt długiego utrzymywania się niskiej inflacji.
więcej


Na czym polega rotacja prawa głosu w Radzie Prezesów?

1.12.2014

Prezesi krajowych banków centralnych w Radzie Prezesów korzystają z prawa głosu na zmianę. Wyjaśniamy, jak zapadają decyzje i dlaczego wprowadzono rotację prawa głosu.
więcej


Ujemna stopa procentowa EBC

12.06.2014

5 czerwca 2014 Rada Prezesów wprowadziła ujemne oprocentowanie depozytu w banku centralnym. Skąd ta decyzja i jaki ma ona wpływ na oszczędności obywateli?
więcej