Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Laat me meer weten

Op zoek naar meer informatie?
Lees meer over de activiteiten van de ECB.

Wat zijn TARGET2-saldi?

12 augustus 2020

Als er via TARGET2 geld wordt overgemaakt van het ene land naar het andere, wordt deze geldstroom (verminderd met de geldstroom in de omgekeerde richting) opgenomen in de balans van de nationale centrale banken van die landen. Hoe zit het precies met de TARGET2-saldi en waarom lopen ze de laatste paar jaar op?

meer

Wat zijn de regels voor aanvullende kredietvorderingen als onderpand?

15 mei 2020

Zelfs in ongunstige omstandigheden kunnen banken een beroep op de centrale bank doen om liquiditeit aan te trekken. Dit is mogelijk omdat het Eurosysteem de nationale centrale banken toestaat om tijdelijk aanvullende soorten onderpand te accepteren. Lees hier meer over het hoe en waarom.

meer

Wat is een 'lender of last resort'?

26 augustus 2019

Wanneer de geldmiddelen van banken opraken, wenden ze zich tot hun kredietverlener in laatste instantie voor hulp. Maar wie is dat? En hoe helpt zo'n geldschieter de banksector te stabiliseren in tijden van crisis? Lees hier meer over noodfinanciering voor banken.

meer

Alles wat u moet weten over referentierentes

11 juli 2019

Referentierentes spelen een belangrijke rol in onze economie. Maar waarom precies zijn ze zo belangrijk? Waarom worden ze momenteel hervormd? En wat is de €STR-rente?

meer

Wat is 'onderbenutting' in de economie?

18 juli 2018

In economische discussies wordt vaak de term 'onderbenutting' gebruikt. Wat is onderbenutting,  waarom is deze belangrijk voor centrale banken en hoe wordt deze gemeten?

meer

Wat is de Europese Centrale Bank?

1 juni 2018

Wilt u meer te weten komen over wat de Europese Centrale Bank doet en welke rol zij speelt in uw dagelijks leven? Leest u dan de toelichting waarin we stilstaan bij ons twintigjarig bestaan!
Onze geboortedag is 1 juni 1998. Op die dag zijn we begonnen met het voorbereidende werk voor de nieuwe gemeenschappelijke munteenheid, de euro.

meer

Wat moet een land doen om tot het eurogebied toe te kunnen treden?

23 mei 2018

De euro is ingevoerd in negentien van de 27 EU-lidstaten. Wat moeten landen die geen deel uitmaken van het eurogebied doen om tot het eurogebied te kunnen toetreden?

meer

Wat is eendepositogarantiestelsel?

11 april 2018

De banken dragen geld af aan een  depositogarantiestelsel, zodat de tegoeden van hun klanten veilig zijn, zelfs als zich een crisis voordoet. Tot nu toe zijn depositogarantiestelsels per land georganiseerd. Er zijn nu voorstellen voor een Europees stelsel. Maar hoe werken die stelsels eigenlijk?

meer

Wat is overliquiditeit?

28 december 2017

Sinds de financiële crisis is er meer geld – of liquiditeit – in het totale bankstelsel dan strikt noodzakelijk is. Maar wat is overliquiditeit precies? Wat kunnen banken hiermee doen? En waarom staat de ECB overliquiditeit toe?

meer

Het eurogebied vergeleken

25 augustus 2017

Het eurogebied verbindt 340 miljoen mensen uit 19 landen door middel van één munt. Hoe doet het eurogebied het in vergelijking met andere belangrijke economieën? Wat is zijn rol in de internationale handel? En wat betekent dit voor de Europeanen?

meer

Hoe leidt innovatie tot groei?

27 juni 2017

Innovatie is een essentiële drijvende kracht achter economische vooruitgang en is positief voor consumenten, bedrijven en de economie als geheel. Hoe werkt dat, hoe draagt innovatie bij aan economische groei en wat kan er worden gedaan om innovatie te bevorderen?

meer

Een snelgids voor macroprudentieel beleid

24 mei 2017

Elke zes maanden publiceert de ECB haar Financial Stability Review. Door middel van macroprudentieel beleid zorgen de ECB en andere autoriteiten voor financiële stabiliteit. Meer weten over het hoe, wat en waarom?

meer

Waarom zijn stabiele prijzen belangrijk?

8 mei 2017

De belangrijkste doelstelling van de ECB is de prijzen stabiel te houden. Dit komt neer neer op een inflatie van “onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn”. Waarom niet 4%? Of 0%? En wat is er eigenlijk mis met dalende prijzen? Hier vindt u het antwoord op deze vragen.

meer

Hoe zou nieuwe technologie de financiële markten kunnen veranderen?

19 april 2017

Er wordt in de context van innovatie op de financiële markten veel gesproken over de 'distributed ledger'-technologie en blockchain. Wat zijn dit en waarom doet de ECB er onderzoek naar?

meer

Maakt de ECB winst?

16 februari 2017

Het korte antwoord is: ja, gewoonlijk wel. In 2018 maakte de ECB een winst van € 1,6 miljard. Maar waar dit geld naartoe gaat, verbaast u wellicht – u zou er zelfs misschien van kunnen profiteren. Hoe? Kom dat hier te weten.

meer

Vijf dingen die u moet weten over het Verdrag van Maastricht

15 februari 2017

Het Verdrag van Maastricht werd 25 jaar geleden ondertekend, op 7 februari 1992. Maar wat is het precies? En hoe heeft het Europa veranderd?

meer

Waarom is de ECB onafhankelijk?

12 januari 2017

De politieke onafhankelijkheid van de ECB is een hoeksteen van het monetaire stelsel van het eurogebied. Kom hier meer te weten over waarom de ECB is opgericht als een onafhankelijke instelling, hoe haar onafhankelijkheid wordt gewaarborgd en hoe de ECB verantwoording aflegt.

meer

Effectenuitleen, wat is dat?

8 december 2016

Om de risico's van een te lage inflatie over een te lange periode tegen te gaan, koopt het Eurosysteem grote aantallen effecten aan. Dat kan ertoe leiden dat er op de markt minder effecten worden aangeboden. Door effectenuitleen houdt de markt toegang tot deze effecten.

meer

Wat is een 'haircut'?

3 november 2016

Een haircut is een instrument om de risico's waarmee uitlenen van geld gepaard gaat tot een minimum te beperken. Het Eurosysteem maakt gebruik van haircuts wanneer het geld uitleent aan commerciële banken. Maar wat zijn die haircuts precies, en hoe werken ze?

meer

Waarom zijn statistieken belangrijk?

19 oktober 2016

Lees waarom statistieken belangrijk zijn voor de ECB en voor de mensen voor wie wij werken - de burgers van de 19 landen die de euro gebruiken.

meer

Waarom doet de ECB onderzoek?

28 september 2016

Onderzoek van hoge kwaliteit bij centrale banken is belangrijker dan ooit. Kom te weten waarom wij onderzoek doen, hoe dit onderzoek het monetair beleid ondersteunt en hoe wij besluiten wat te onderzoeken.

meer

Wat is een valutaswapovereenkomst?

27 september 2016

Centrale banken over de hele wereld zijn met elkaar verbonden via een netwerk van valutaswapovereenkomsten (currency swap lines). Maar wat zijn dat precies, waar zijn ze voor nodig en hoe werken ze?

meer

Wat zijn directe betalingen?

26 september 2016

Waarom duurt het, in een wereld vol smartphones en razendsnelle berichten, nog steeds een dag of langer om een elektronische betaling te doen? Er wordt inmiddels gewerkt aan een Europabreed systeem voor direct betalen dat uw betalingen in een oogopslag verwerkt.

meer

Wat is de rol van wisselkoersen?

28 juni 2016

Wisselkoersen zijn op vele manieren van invloed op ons dagelijks leven: bijvoorbeeld wanneer we op vakantie gaan buiten het eurogebied, wanneer we in het buitenland gefabriceerde producten kopen of wanneer we bij het benzinestation onze auto voltanken. Wisselkoersen zijn van invloed op de prijzen en de groei. Kom meer te weten over wat dit betekent voor het monetair beleid.

meer

Spotlight op financiële stabiliteit

24 mei 2016

Een stabiel financieel stelsel is bestand tegen schokken. Maar wat betekent dat in de praktijk? En hoe ondersteunt de ECB de financiële stabiliteit?

meer

Wat is de ANFA?

5 februari 2016

De ANFA – Agreement on Net Financial Assets (Overeenkomst inzake Netto Financiële Activa) – is een overeenkomst tussen de nationale centrale banken van het eurogebied en de ECB. In de overeenkomst zijn de regels en limieten vastgelegd voor niet voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden activa die verband houden met de nationale taken van de nationale centrale banken binnen het Eurosysteem.

meer

Hoe werkt het ECB-programma voor de aankoop van activa?

22 januari 2016

Een jaar nadat de ECB van start is gegaan met haar uitgebreide programma voor de aankoop van activa (asset purchasing programme – APP), is de invloed ervan zichtbaar aan het worden. Kom te weten hoe het programma werkt en hoe u er voordeel bij kunt hebben.

meer

Wat is geld?

24 november 2015

Eurobankbiljetten en euromunten zijn geld, net zoals het saldo op een bankrekening. Wat is geld eigenlijk? Hoe vindt geldschepping plaats, en wat is de rol van de ECB?

meer

Wat is AnaCredit?

11 november 2015

AnaCredit is een nieuwe database met gedetailleerde informatie over individuele bankleningen in het eurogebied. De naam staat voor 'analytical credit datasets'.

meer

Vijf dingen die u over de ECB moet weten

10 juli 2015

Als we u zouden vragen enkele basisfeiten t.a.v. de ECB op te noemen, wat zou u dan zeggen? Dit zijn vijf kernpunten.

meer

Is de ECB bezig spaarders te 'onteigenen'?

18 mei 2015

Zijn de beleidsrentetarieven van de ECB een belasting voor spaarders? Een nieuwe studie laat zien dat de beslissende factor voor spaarders op de middellange en lange termijn niet de beleidsrentetarieven van de centrale bank zijn maar de toestand van de economie.

meer

Wat is het uitgebreide programma voor de aankoop van activa?

22 januari 2015

Op 22 januari 2015 maakte de ECB een uitgebreid programma voor de aankoop van activa bekend. Dit programma voegt de aankoop van overheidsobligaties toe aan de bestaande ECB-programma's voor de aankoop van activa van de particuliere sector om de risico's van een te lange periode van lage inflatie aan te pakken.

meer

De roulatie van stemrechten in de Raad van Bestuur

1 december 2014

De presidenten/gouverneurs van de nationale centrale banken hebben in de Raad van Bestuur om de beurt stemrecht. Ontdek hoe beslissingen worden genomen en waarom het roulatiesysteem voor het stemrecht werd ingevoerd.

meer

De negatieve rente van de ECB

12 juni 2014

Op 5 juni 2014 voerde de Raad van Bestuur een negatieve rente in voor de depositofaciliteit. Wat zijn de overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beslissing? Hoe is dit van invloed op uw spaargeld?

meer

Alle pagina's in dit deel