Għidli iżjed

Trid aktar dettalji?
Lenti fuq l-attivitajiet tal-BĊE.

Bħalissa ninsabu fil-proċess li nittraduċu din il-paġna.

Why are benchmark rates so important?

21 September 2017

Interest rate benchmarks play a key role in the financial system, the banking system and the economy. They are used by different agents providing credit to businesses, households and others. Find out how they are calculated, why they matter and what the ECB’s role is.
more


Bħalissa ninsabu fil-proċess li nittraduċu din il-paġna.

The euro area in comparison

25 August 2017

The euro area connects 340 million people from 19 countries under a single currency. How does the euro area compare with other major economies? What is its role in international trade? And what does that mean for Europeans?
more


L-innovazzjoni kif twassal għat-tkabbir?

27 ta' Ġunju 2017

L-innovazzjoni hi movent essenzjali tal-progress ekonomiku li minnu jgawdu l-konsumaturi, in-negozji u l-ekonomija kollha kemm hi. Kif tiżvolġi dan ir-rwol, kif tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u x'jista' jsir biex titħeġġeġ?
aktar


Ħarsa ħafifa lejn il-politika makroprudenzjali

24 ta’ Mejju 2017

Kull sitt xhur il-BĊE jippubblika l-Financial Stability Review. Il-BĊE u awtoritajiet oħra jiggarantixxu l-istabbiltà finanzjarja bis-saħħa tal-politika makroprudenzjali. Hawn issib kif u għaliex.
aktar


Għaliex prezzijiet stabbli huma importanti?

8 ta’ Mejju 2017

L-għan ewlieni tal-BĊE huwa li jżomm il-prezzijiet stabbli. Dan ifisser li r-rati tal-inflazzjoni għandhom ikunu “taħt, iżda qrib, 2% għal żmien medju”. Għaliex mhux 4%? Jew 0%? U x’fiha ħażin li l-prezzijiet jorħsu? Hawn issib it-tweġibiet.
aktar


Kif tista’ t-teknoloġija l-ġdida tittrasforma s-swieq finanzjarji?

19 ta’ April 2017

It-teknoloġija tar-reġistru distribwit u l-“blockchain” huma s-suġġett tad-diskussjoni fuq l-innovazzjoni fis-swieq finanzjarji. X’inhuma u għaliex il-BĊE qiegħed jindaga fuqhom?
aktar


Il-BĊE jagħmel qligħ?

16 ta’ Frar 2017

It-tweġiba toħroġ weħidha: normalment, iva. Fl-2016 il-BĊE għamel qligħ ta’ iżjed minn €1 biljun. Iżda forsi ma tobsorx fejn jispiċċaw dawn il-flus kollha – anki int tista’ tgawdi minnhom. Kif? Hawn issib it-tweġiba.
aktar


Ħames affarijiet li għandek tkun taf fuq it-Trattat ta’ Maastricht

15 ta’ Frar 2017

It-Trattat ta’ Maastricht ġie ffirmat 25 sena ilu fis-7 ta’ Frar 1992. Iżda x’fih sewwasew? U kif bidel l-Ewropa?
aktar


Għaliex il-BĊE huwa indipendenti?

12 ta’ Jannar 2017

L-indipendenza politika tal-BĊE hija fundamentali għas-sistema monetarja taż-żona tal-euro. Hawn issib ir-raġunijiet għala l-BĊE twaqqaf bħala istituzzjoni indipendenti, kif inhija mħarsa l-indipendenza tiegħu u x’jagħmel il-BĊE biex jiggarantixxi r-responsabbiltà tiegħu.
aktar


Xinhu s-self ta titoli?

8 ta Diċembru 2016

L-Eurosistema qiegħda tixtri ammonti kbar ta titoli biex tagħmel tajjeb għar-riskji ta inflazzjoni baxxa ferm għal żmien twil wisq. Dan jista jwassal biex ikun hemm inqas titoli disponibbli fis-suq. Bis-saħħa tas-self, is-suq jibqa  jkollu aċċess għal dawn it-titoli.
aktar


X’inhuma l-haircuts?

3 ta’ Novembru 2016

Il-haircuts huma għodda li tnaqqas ir-riskji marbutin mas-self ta’ flus. L-Eurosistema tużahom kull meta tislef flus lill-banek kummerċjali. Iżda x’inhuma sewwasew u kif jaħdmu?
aktar


Għaliex l-istatistika tgħallem?

19 ta’ Ottubru 2016

Agħti daqqa t’għajn lejn għala l-istatistika hija daqshekk importanti għall-BĊE u għall-klijenti tiegħu – iċ-ċittadini tad-19-il pajjiż li adottaw l-euro.
aktar


Għaliex il-BĊE jagħmel riċerka?

28 ta’ Settembru 2016

Ir-riċerka ta’ kwalità tajba li ssir mill-banek ċentrali llum tiswa iżjed minn qatt qabel. Hawn issib ir-raġunijiet għala ssir ir-riċerka, kif tgħin il-politika monetarja u kif niddeċiedu liema suġġetti nirriċerkaw.
aktar


X’inhuma l-linji swap tal-munita?

X’inhuma l-linji swap tal-munita?

27 ta’ Settembru 2016

Il-banek ċentrali tad-dinja kollha huma kollegati ma’ xulxin permezz ta’ netwerk ta’ linji swap tal-munita. Iżda x’inhuma eżattament il-linji swap tal-munita, għaliex hemm bżonnhom u kif jaħdmu?
aktar


X’inhuma l-ħlasijiet fil-pront?

26 ta’ Settembru 2016

Għaliex, f’dinja ta’ smartphones u messaġġi immedjati, tista’ ddum ġurnata jew iżjed biex tagħmel pagament elettroniku? Bħalissa għaddejja ħidma biex tiġi żviluppata skema pan-Ewropea ta’ ħlasijiet fil-pront sabiex il-pagamenti “itiru” fil-pront għand min jirċevihom.
aktar


X’sehem għandhom ir-rati tal-kambju?

28 ta’ Ġunju 2016

Ir-rati tal-kambju jolqtu l-ħajja tagħna ta’ kuljum b’ħafna modi, ngħidu aħna, meta mmorru għal btala barra miż-żona tal-euro, meta nixtru prodotti magħmulin f’pajjiżi oħra jew meta nimlew il-karozza bil-petrol. Ir-rati tal-kambju jolqtu l-prezzijiet u t-tkabbir. Sib xi jfisser dan kollu għall-politika monetarja.
aktar


Lenti fuq l-istabbiltà finanzjarja

24 ta’ Mejju 2016

Sistema finanzjarja stabbli tiflaħ għax-xokkijiet ekonomiċi. Iżda xi jfisser dan fil-prattika? U x’jagħmel il-BĊE biex jgħin l-istabbiltà finanzjarja?
aktar


Xinhi l-ANFA?

5 ta’ Frar 2016

L-ANFA (Agreement on Net Financial Assets) huwa ftehim fuq l-assi finanzjarji netti bejn il-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro u l-BĊE. Jistabbilixxi regoli u limiti għal investimenti li m’għandhomx x’jaqsmu mal-politika monetarja iżda li huma relatati mal-kompiti nazzjonali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-Eurosistema.
aktar


Kif jaħdem il-programm ta’ xiri ta’ assi tal-BĊE?

22 ta’ Jannar 2016

Sena wara li l-BĊE ħabbar il-programm estiż ta’ xiri ta’ assi (APP), l-impatt tiegħu qiegħed jibda jidher u jinħass. Hawn issib iżjed tagħrif fuq kif jaħdem il-programm u kif tista’ tibbenefika minnu.
aktar


X’inhuma l-flus?

24 ta’ Novembru 2015

Il-karti u l-muniti tal-euro huma flus iżda anki l-bilanċ ta’ kont bankarju huwa flus. X’inhuma l-flus tassew? Kif jinħolqu u x’sehem għandu l-BĊE f’dan?
aktar


X’inhi l-AnaCredit?

11 ta’ Novembru 2015

L-AnaCredit hija sett ġdid ta’ dejta b’tagħrif dettaljat fuq is-self bankarju individwali fiż-żona tal-euro. L-isem huwa taqsira ta’ “settijiet ta’ dejta analitiċi tal-kreditu”.
aktar


Ħames affarijiet li għandek tkun taf fuq il-BĊE

10 ta’ Lulju 2015

Li kellna nistaqsuk issemmi xi affarijiet ewlenin fuq il-BĊE, xi twieġeb? Hawn issib ħames punti importanti.
aktar


Il-BĊE qiegħed “jesproprja” lil min ifaddal?

18 ta’ Mejju 2015

Il-politika ta’ rati tal-imgħax baxxi tal-BĊE hija taxxa fuq min ifaddal? Studju ġdid juri li l-fattur deċiżiv għal min ifaddal għal żmien medju u twil mhuwiex il-politika tal-bank ċentrali fir-rigward tar-rati tal-imgħax iżda l-istat tal-ekonomija.
aktar


X’inhu l-programm estiż ta’ xiri ta’ assi?

22 ta’ Jannar 2015

Fit-22 ta’ Jannar 2015 il-BĊE ħabbar programm estiż ta’ xiri ta’ assi. Dan il-programm iżid l-akkwist ta’ bonds sovrani mal-programmi eżistenti tal-BĊE ta’ xiri ta’ assi mis-settur privat sabiex jagħmel tajjeb għar-riskji ta’ perjodu twil ħafna ta’ inflazzjoni baxxa.
aktar


Ir-rotazzjoni tad-dritt għall-vot fil-Kunsill Governattiv

1 ta’ Diċembru 2014

Il-gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali jkollhom dritt għall-vot fil-Kunsill Governattiv meta jmisshom. Skopri kif jittieħdu d-deċiżjonijiet u għaliex daħlet is-sistema ta’ rotazzjoni tad-dritt għall-vot.
aktar


Ir-rata tal-imgħax negattiva tal-BĊE

12 ta’ Ġunju 2014

Fil-5 ta’ Ġunju 2014 il-Kunsill Governattiv ħa d-deċiżjoni li jintroduċi rata tal-imgħax negattiva fuq il-faċilità tad-depożitu. X’raġunijiet hemm għal din id-deċiżjoni? Kif tolqotlok it-tfaddil?
aktar