Għidli iżjed

Trid aktar dettalji?
Lenti fuq l-attivitajiet tal-BĊE.

Għaliex huma daqshekk importanti r-rati referenzjali?

21 ta' Settembru 2017

Ir-rati tal-imgħax referenzjali għandhom rwol ewlieni fis-sistema finanzjarja, fis-sistema bankarja u fl-ekonomija. Jintużaw minn aġenti differenti li jipprovdu kreditu lin-negozji, lill-individwi u lil oħrajn. Aqra kif jiġu kalkolati, għaliex huma importanti u x'inhu r-rwol tal-BĊE.
aktar


Iż-żona tal-euro mqabbla

25 ta' Awwissu 2017

Iż-żona tal-euro tgħaqqad flimkien 340 ruħ minn 19-il pajjiż permezz ta' munita waħda. Kif titqabbel iż-żona tal-euro ma' ekonomiji kbar oħra? X'inhu r-rwol tagħha fil-kummerċ internazzjonali? U dan xi jfisser għaċ-ċittadini Ewropej?
aktar


L-innovazzjoni kif twassal għat-tkabbir?

27 ta' Ġunju 2017

L-innovazzjoni hi movent essenzjali tal-progress ekonomiku li minnu jgawdu l-konsumaturi, in-negozji u l-ekonomija kollha kemm hi. Kif tiżvolġi dan ir-rwol, kif tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u x'jista' jsir biex titħeġġeġ?
aktar


Ħarsa ħafifa lejn il-politika makroprudenzjali

24 ta’ Mejju 2017

Kull sitt xhur il-BĊE jippubblika l-Financial Stability Review. Il-BĊE u awtoritajiet oħra jiggarantixxu l-istabbiltà finanzjarja bis-saħħa tal-politika makroprudenzjali. Hawn issib kif u għaliex.
aktar


Għaliex prezzijiet stabbli huma importanti?

8 ta’ Mejju 2017

L-għan ewlieni tal-BĊE huwa li jżomm il-prezzijiet stabbli. Dan ifisser li r-rati tal-inflazzjoni għandhom ikunu “taħt, iżda qrib, 2% għal żmien medju”. Għaliex mhux 4%? Jew 0%? U x’fiha ħażin li l-prezzijiet jorħsu? Hawn issib it-tweġibiet.
aktar


Kif tista’ t-teknoloġija l-ġdida tittrasforma s-swieq finanzjarji?

19 ta’ April 2017

It-teknoloġija tar-reġistru distribwit u l-“blockchain” huma s-suġġett tad-diskussjoni fuq l-innovazzjoni fis-swieq finanzjarji. X’inhuma u għaliex il-BĊE qiegħed jindaga fuqhom?
aktar


Il-BĊE jagħmel qligħ?

16 ta’ Frar 2017

It-tweġiba toħroġ weħidha: normalment, iva. Fl-2016 il-BĊE għamel qligħ ta’ iżjed minn €1 biljun. Iżda forsi ma tobsorx fejn jispiċċaw dawn il-flus kollha – anki int tista’ tgawdi minnhom. Kif? Hawn issib it-tweġiba.
aktar


Ħames affarijiet li għandek tkun taf fuq it-Trattat ta’ Maastricht

15 ta’ Frar 2017

It-Trattat ta’ Maastricht ġie ffirmat 25 sena ilu fis-7 ta’ Frar 1992. Iżda x’fih sewwasew? U kif bidel l-Ewropa?
aktar


Għaliex il-BĊE huwa indipendenti?

12 ta’ Jannar 2017

L-indipendenza politika tal-BĊE hija fundamentali għas-sistema monetarja taż-żona tal-euro. Hawn issib ir-raġunijiet għala l-BĊE twaqqaf bħala istituzzjoni indipendenti, kif inhija mħarsa l-indipendenza tiegħu u x’jagħmel il-BĊE biex jiggarantixxi r-responsabbiltà tiegħu.
aktar


Xinhu s-self ta titoli?

8 ta Diċembru 2016

L-Eurosistema qiegħda tixtri ammonti kbar ta titoli biex tagħmel tajjeb għar-riskji ta inflazzjoni baxxa ferm għal żmien twil wisq. Dan jista jwassal biex ikun hemm inqas titoli disponibbli fis-suq. Bis-saħħa tas-self, is-suq jibqa  jkollu aċċess għal dawn it-titoli.
aktar


X’inhuma l-haircuts?

3 ta’ Novembru 2016

Il-haircuts huma għodda li tnaqqas ir-riskji marbutin mas-self ta’ flus. L-Eurosistema tużahom kull meta tislef flus lill-banek kummerċjali. Iżda x’inhuma sewwasew u kif jaħdmu?
aktar


Għaliex l-istatistika tgħallem?

19 ta’ Ottubru 2016

Agħti daqqa t’għajn lejn għala l-istatistika hija daqshekk importanti għall-BĊE u għall-klijenti tiegħu – iċ-ċittadini tad-19-il pajjiż li adottaw l-euro.
aktar


Għaliex il-BĊE jagħmel riċerka?

28 ta’ Settembru 2016

Ir-riċerka ta’ kwalità tajba li ssir mill-banek ċentrali llum tiswa iżjed minn qatt qabel. Hawn issib ir-raġunijiet għala ssir ir-riċerka, kif tgħin il-politika monetarja u kif niddeċiedu liema suġġetti nirriċerkaw.
aktar


X’inhuma l-linji swap tal-munita?

X’inhuma l-linji swap tal-munita?

27 ta’ Settembru 2016

Il-banek ċentrali tad-dinja kollha huma kollegati ma’ xulxin permezz ta’ netwerk ta’ linji swap tal-munita. Iżda x’inhuma eżattament il-linji swap tal-munita, għaliex hemm bżonnhom u kif jaħdmu?
aktar


X’inhuma l-ħlasijiet fil-pront?

26 ta’ Settembru 2016

Għaliex, f’dinja ta’ smartphones u messaġġi immedjati, tista’ ddum ġurnata jew iżjed biex tagħmel pagament elettroniku? Bħalissa għaddejja ħidma biex tiġi żviluppata skema pan-Ewropea ta’ ħlasijiet fil-pront sabiex il-pagamenti “itiru” fil-pront għand min jirċevihom.
aktar


X’sehem għandhom ir-rati tal-kambju?

28 ta’ Ġunju 2016

Ir-rati tal-kambju jolqtu l-ħajja tagħna ta’ kuljum b’ħafna modi, ngħidu aħna, meta mmorru għal btala barra miż-żona tal-euro, meta nixtru prodotti magħmulin f’pajjiżi oħra jew meta nimlew il-karozza bil-petrol. Ir-rati tal-kambju jolqtu l-prezzijiet u t-tkabbir. Sib xi jfisser dan kollu għall-politika monetarja.
aktar


Lenti fuq l-istabbiltà finanzjarja

24 ta’ Mejju 2016

Sistema finanzjarja stabbli tiflaħ għax-xokkijiet ekonomiċi. Iżda xi jfisser dan fil-prattika? U x’jagħmel il-BĊE biex jgħin l-istabbiltà finanzjarja?
aktar


Xinhi l-ANFA?

5 ta’ Frar 2016

L-ANFA (Agreement on Net Financial Assets) huwa ftehim fuq l-assi finanzjarji netti bejn il-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro u l-BĊE. Jistabbilixxi regoli u limiti għal investimenti li m’għandhomx x’jaqsmu mal-politika monetarja iżda li huma relatati mal-kompiti nazzjonali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-Eurosistema.
aktar


Kif jaħdem il-programm ta’ xiri ta’ assi tal-BĊE?

22 ta’ Jannar 2016

Sena wara li l-BĊE ħabbar il-programm estiż ta’ xiri ta’ assi (APP), l-impatt tiegħu qiegħed jibda jidher u jinħass. Hawn issib iżjed tagħrif fuq kif jaħdem il-programm u kif tista’ tibbenefika minnu.
aktar


X’inhuma l-flus?

24 ta’ Novembru 2015

Il-karti u l-muniti tal-euro huma flus iżda anki l-bilanċ ta’ kont bankarju huwa flus. X’inhuma l-flus tassew? Kif jinħolqu u x’sehem għandu l-BĊE f’dan?
aktar


X’inhi l-AnaCredit?

11 ta’ Novembru 2015

L-AnaCredit hija sett ġdid ta’ dejta b’tagħrif dettaljat fuq is-self bankarju individwali fiż-żona tal-euro. L-isem huwa taqsira ta’ “settijiet ta’ dejta analitiċi tal-kreditu”.
aktar


Ħames affarijiet li għandek tkun taf fuq il-BĊE

10 ta’ Lulju 2015

Li kellna nistaqsuk issemmi xi affarijiet ewlenin fuq il-BĊE, xi twieġeb? Hawn issib ħames punti importanti.
aktar


Il-BĊE qiegħed “jesproprja” lil min ifaddal?

18 ta’ Mejju 2015

Il-politika ta’ rati tal-imgħax baxxi tal-BĊE hija taxxa fuq min ifaddal? Studju ġdid juri li l-fattur deċiżiv għal min ifaddal għal żmien medju u twil mhuwiex il-politika tal-bank ċentrali fir-rigward tar-rati tal-imgħax iżda l-istat tal-ekonomija.
aktar


X’inhu l-programm estiż ta’ xiri ta’ assi?

22 ta’ Jannar 2015

Fit-22 ta’ Jannar 2015 il-BĊE ħabbar programm estiż ta’ xiri ta’ assi. Dan il-programm iżid l-akkwist ta’ bonds sovrani mal-programmi eżistenti tal-BĊE ta’ xiri ta’ assi mis-settur privat sabiex jagħmel tajjeb għar-riskji ta’ perjodu twil ħafna ta’ inflazzjoni baxxa.
aktar


Ir-rotazzjoni tad-dritt għall-vot fil-Kunsill Governattiv

1 ta’ Diċembru 2014

Il-gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali jkollhom dritt għall-vot fil-Kunsill Governattiv meta jmisshom. Skopri kif jittieħdu d-deċiżjonijiet u għaliex daħlet is-sistema ta’ rotazzjoni tad-dritt għall-vot.
aktar


Ir-rata tal-imgħax negattiva tal-BĊE

12 ta’ Ġunju 2014

Fil-5 ta’ Ġunju 2014 il-Kunsill Governattiv ħa d-deċiżjoni li jintroduċi rata tal-imgħax negattiva fuq il-faċilità tad-depożitu. X’raġunijiet hemm għal din id-deċiżjoni? Kif tolqotlok it-tfaddil?
aktar