Għażliet għat-Tiftix
Home Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika monetarja L-euro Pagamenti u swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Għidli iżjed

Trid aktar dettalji?
Lenti ġdida fuq l-attivitajiet tal-BĊE.

X'inhuma l-bilanċi tat-TARGET2?

12 ta' Awwissu 2020

Meta l-flus jintbagħtu minn pajjiż għall-ieħor bl-użu tat-TARGET2, il-fluss nett ta’ flus jiġi rreġistrat fuq il-karti tal-bilanċ tal-banek ċentrali nazzjonali tagħhom. Kif jaħdmu l-bilanċi tat-TARGET2 u għaliex żdiedu dawn l-aħħar snin?

aktar

X'inhuma l-oqfsa tal-klejms tal-kreditu addizzjonali (ACC)?

15 ta' Mejju 2020

Sabiex jiġi żgurat li l-banek ikollhom aċċess sħiħ għall-likwidità ta' bank ċentrali, anki f'ċirkostanzi negattivi, l-Eurosistema għamlitha possibbli għall-banek ċentrali nazzjonali li jaċċettaw temporanjament kollateral addizzjonali lil hinn mill-assi ġeneralment aċċettati. Kun af kif dan ġara u kif jaħdem.
aktar

X’inhu mutwanti tal-aħħar istanza?

26 ta' Awwissu 2019

Meta l-banek jispiċċawlhom il-fondi, jirrikorru għand il-mutwanti tal-aħħar istanza tagħhom għall-għajnuna. Imma dawn min huma u kif jistgħu jgħinu biex tiġi stabbilizzata s-sistema bankarja fi żminijiet ta' kriżi? Kun af iktar dwar self ta' emerġenza għall-banek.
aktar

Kull m'għandek bżonn tkun taf fuq ir-rati referenzjali

11 July 2019

Ir-rati referenzjali tal-imgħax huma parti ewlenija tal-ekonomija tagħna. Imma x'inhu eżattament li jagħmilhom daqshekk importanti? Għaliex bħalissa għaddejjin minn riformi? U x'inhu l- €STR?
aktar

X’inhu n-nuqqas ta’ attività ekonomika?

18 ta’ Lulju 2018

L-espressjoni nuqqas ta’ attività ekonomika tintuża ta’ spiss f’diskussjonijiet ekonomiċi. X’inhu, għaliex huwa importanti għall-banek ċentrali u kif jitkejjel?

aktar

X'inhu l-Bank Ċentrali Ewropew?

1 ta' Ġunju 2018

Trid tkun taf aktar dwar il-ħidma tal-BĊE u kif jidħol fil-ħajja tiegħek ta' kuljum? Iċċekkja t-tagħrif fil-qosor dwar l-20 anniversarju tagħna!
Il-bidu tal-eżistenza tagħna kien fl-1 ta' Ġunju 1998. Kien dakinhar li bdejna l-ħidma tagħna biex inħejju għall-munita unika l-ġdida, l-euro.

aktar

X'għandu jagħmel pajjiż biex jissieħeb fiż-żona tal-euro?

23 ta' Mejju 2018

L-euro ġie introdott fi 19 mit-27 Stat Membru tal-UE. X'għandhom jagħmlu l-pajjiżi barra ż-żona tal-euro biex jissieħbu fiż-żona tal-euro?

aktar

X'inhi skema ta' garanzija tad-depożiti?

11 ta' April 2018

Il-banek iħallsu għal skema ta' garanzija tad-depożiti biex jiżguraw li d-depożiti tal-klijenti tagħhom ikunu mħarsa anke fi żminijiet ta' kriżi. S'issa, dawn l-iskemi jiġu organizzati fil-livell nazzjonali. Hemm proposti biex tiġi introdotta skema Ewropea. Skopri kif jiffunzjonaw dawn l-iskemi.

aktar

X'inhi l-likwidità eċċessiva?

28 ta' Diċembru 2017

Mill-bidu tal-kriżi finanzjarja kien hemm iżjed flus –jew likwidità –fis-sistema bankarja kollha kemm hi milli kien verament meħtieġ. Iżda x'inhi eżattament il-likwidità eċċessiva? X'jistgħu jagħmlu biha l-banek? U għaliex il-BĊE jippermetti l-eżistenza tagħha?

aktar

Iż-żona tal-euro mqabbla

25 ta' Awwissu 2017

Iż-żona tal-euro tgħaqqad flimkien 340 ruħ minn 19-il pajjiż permezz ta' munita waħda. Kif titqabbel iż-żona tal-euro ma' ekonomiji kbar oħra? X'inhu r-rwol tagħha fil-kummerċ internazzjonali? U dan xi jfisser għaċ-ċittadini Ewropej?

aktar

L-innovazzjoni kif twassal għat-tkabbir?

27 ta' Ġunju 2017

L-innovazzjoni hi movent essenzjali tal-progress ekonomiku li minnu jgawdu l-konsumaturi, in-negozji u l-ekonomija kollha kemm hi. Kif tiżvolġi dan ir-rwol, kif tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u x'jista' jsir biex titħeġġeġ?

aktar

Ħarsa ħafifa lejn il-politika makroprudenzjali

24 ta’ Mejju 2017

Kull sitt xhur il-BĊE jippubblika l-Financial Stability Review. Il-BĊE u awtoritajiet oħra jiggarantixxu l-istabbiltà finanzjarja bis-saħħa tal-politika makroprudenzjali. Hawn issib kif u għaliex.

aktar

Għaliex prezzijiet stabbli huma importanti?

8 ta’ Mejju 2017

L-għan ewlieni tal-BĊE huwa li jżomm il-prezzijiet stabbli. Dan ifisser li r-rati tal-inflazzjoni għandhom ikunu “taħt, iżda qrib, 2% għal żmien medju”. Għaliex mhux 4%? Jew 0%? U x’fiha ħażin li l-prezzijiet jorħsu? Hawn issib it-tweġibiet.

aktar

Kif tista’ t-teknoloġija l-ġdida tittrasforma s-swieq finanzjarji?

19 ta’ April 2017

It-teknoloġija tar-reġistru distribwit u l-“blockchain” huma s-suġġett tad-diskussjoni fuq l-innovazzjoni fis-swieq finanzjarji. X’inhuma u għaliex il-BĊE qiegħed jindaga fuqhom?

aktar

Il-BĊE jagħmel qligħ?

16 ta’ Frar 2017

It-tweġiba fil-qosor hi: normalment, iva. Fl-2018 il-BĊE għamel qligħ ta’  €1.6 biljun. Iżda forsi ma tobsorx fejn imorru dawn il-flus – anke int tista’ tgawdi minnhom. Kif? Hawn issib it-tweġiba.

aktar

Ħames affarijiet li għandek tkun taf fuq it-Trattat ta’ Maastricht

15 ta’ Frar 2017

It-Trattat ta’ Maastricht ġie ffirmat 25 sena ilu fis-7 ta’ Frar 1992. Iżda x’fih sewwasew? U kif bidel l-Ewropa?

aktar

Għaliex il-BĊE huwa indipendenti?

12 ta’ Jannar 2017

L-indipendenza politika tal-BĊE hija fundamentali għas-sistema monetarja taż-żona tal-euro. Hawn issib ir-raġunijiet għala l-BĊE twaqqaf bħala istituzzjoni indipendenti, kif inhija mħarsa l-indipendenza tiegħu u x’jagħmel il-BĊE biex jiggarantixxi r-responsabbiltà tiegħu.

aktar

X’inhu s-self ta’ titoli?

8 ta Diċembru 2016

L-Eurosistema qiegħda tixtri ammonti kbar ta titoli biex tagħmel tajjeb għar-riskji ta inflazzjoni baxxa ferm għal żmien twil wisq. Dan jista jwassal biex ikun hemm inqas titoli disponibbli fis-suq. Bis-saħħa tas-self, is-suq jibqa  jkollu aċċess għal dawn it-titoli.

aktar

X’inhuma l-haircuts?

3 ta’ Novembru 2016

Il-haircuts huma għodda li tnaqqas ir-riskji marbutin mas-self ta’ flus. L-Eurosistema tużahom kull meta tislef flus lill-banek kummerċjali. Iżda x’inhuma sewwasew u kif jaħdmu?

aktar

Għaliex l-istatistika tgħallem?

19 ta’ Ottubru 2016

Agħti daqqa t’għajn lejn għala l-istatistika hija daqshekk importanti għall-BĊE u għall-klijenti tiegħu – iċ-ċittadini tad-19-il pajjiż li adottaw l-euro.

aktar

Għaliex il-BĊE jagħmel riċerka?

28 ta’ Settembru 2016

Ir-riċerka ta’ kwalità tajba li ssir mill-banek ċentrali llum tiswa iżjed minn qatt qabel. Hawn issib ir-raġunijiet għala ssir ir-riċerka, kif tgħin il-politika monetarja u kif niddeċiedu liema suġġetti nirriċerkaw.

aktar

X’inhuma l-linji swap tal-munita?

27 ta’ Settembru 2016

Il-banek ċentrali tad-dinja kollha huma kollegati ma’ xulxin permezz ta’ netwerk ta’ linji swap tal-munita. Iżda x’inhuma eżattament il-linji swap tal-munita, għaliex hemm bżonnhom u kif jaħdmu?

aktar

X’inhuma l-ħlasijiet fil-pront?

26 ta’ Settembru 2016

Għaliex, f’dinja ta’ smartphones u messaġġi immedjati, tista’ ddum ġurnata jew iżjed biex tagħmel pagament elettroniku? Bħalissa għaddejja ħidma biex tiġi żviluppata skema pan-Ewropea ta’ ħlasijiet fil-pront sabiex il-pagamenti “itiru” fil-pront għand min jirċevihom.

aktar

X’sehem għandhom ir-rati tal-kambju?

28 ta’ Ġunju 2016

Ir-rati tal-kambju jolqtu l-ħajja tagħna ta’ kuljum b’ħafna modi, ngħidu aħna, meta mmorru għal btala barra miż-żona tal-euro, meta nixtru prodotti magħmulin f’pajjiżi oħra jew meta nimlew il-karozza bil-petrol. Ir-rati tal-kambju jolqtu l-prezzijiet u t-tkabbir. Sib xi jfisser dan kollu għall-politika monetarja.

aktar

Lenti fuq l-istabbiltà finanzjarja

24 ta’ Mejju 2016

Sistema finanzjarja stabbli tiflaħ għax-xokkijiet ekonomiċi. Iżda xi jfisser dan fil-prattika? U x’jagħmel il-BĊE biex jgħin l-istabbiltà finanzjarja?

aktar

X’inhi l-ANFA?

5 ta’ Frar 2016

L-ANFA (Agreement on Net Financial Assets) huwa ftehim fuq l-assi finanzjarji netti bejn il-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro u l-BĊE. Jistabbilixxi regoli u limiti għal investimenti li m’għandhomx x’jaqsmu mal-politika monetarja iżda li huma relatati mal-kompiti nazzjonali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-Eurosistema.

aktar

Kif jaħdem il-programm ta’ xiri ta’ assi tal-BĊE?

22 ta’ Jannar 2016

Sena wara li l-BĊE ħabbar il-programm estiż ta’ xiri ta’ assi (APP), l-impatt tiegħu qiegħed jibda jidher u jinħass. Hawn issib iżjed tagħrif fuq kif jaħdem il-programm u kif tista’ tibbenefika minnu.

aktar

X’inhuma l-flus?

24 ta’ Novembru 2015

Il-karti u l-muniti tal-euro huma flus iżda anki l-bilanċ ta’ kont bankarju huwa flus. X’inhuma l-flus tassew? Kif jinħolqu u x’sehem għandu l-BĊE f’dan?

aktar

X’inhi l-AnaCredit?

11 ta’ Novembru 2015

L-AnaCredit hija sett ġdid ta’ dejta b’tagħrif dettaljat fuq is-self bankarju individwali fiż-żona tal-euro. L-isem huwa taqsira ta’ “settijiet ta’ dejta analitiċi tal-kreditu”.

aktar

Ħames affarijiet li għandek tkun taf fuq il-BĊE

10 ta’ Lulju 2015

Li kellna nistaqsuk issemmi xi affarijiet ewlenin fuq il-BĊE, xi twieġeb? Hawn issib ħames punti importanti.

aktar

Il-BĊE qiegħed “jesproprja” lil min ifaddal?

18 ta’ Mejju 2015

Il-politika ta’ rati tal-imgħax baxxi tal-BĊE hija taxxa fuq min ifaddal? Studju ġdid juri li l-fattur deċiżiv għal min ifaddal għal żmien medju u twil mhuwiex il-politika tal-bank ċentrali fir-rigward tar-rati tal-imgħax iżda l-istat tal-ekonomija.

aktar

X’inhu l-programm estiż ta’ xiri ta’ assi?

22 ta’ Jannar 2015

Fit-22 ta’ Jannar 2015 il-BĊE ħabbar programm estiż ta’ xiri ta’ assi. Dan il-programm iżid l-akkwist ta’ bonds sovrani mal-programmi eżistenti tal-BĊE ta’ xiri ta’ assi mis-settur privat sabiex jagħmel tajjeb għar-riskji ta’ perjodu twil ħafna ta’ inflazzjoni baxxa.

aktar

Ir-rotazzjoni tad-dritt għall-vot fil-Kunsill Governattiv

1 ta’ Diċembru 2014

Il-gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali jkollhom dritt għall-vot fil-Kunsill Governattiv meta jmisshom. Skopri kif jittieħdu d-deċiżjonijiet u għaliex daħlet is-sistema ta’ rotazzjoni tad-dritt għall-vot.

aktar

Ir-rata tal-imgħax negattiva tal-BĊE

12 ta’ Ġunju 2014

Fil-5 ta’ Ġunju 2014 il-Kunsill Governattiv ħa d-deċiżjoni li jintroduċi rata tal-imgħax negattiva fuq il-faċilità tad-depożitu. X’raġunijiet hemm għal din id-deċiżjoni? Kif tolqotlok it-tfaddil?

aktar

Il-paġni kollha f’din it-taqsima