Għidli iżjed

Trid aktar dettalji?
Lenti fuq l-attivitajiet tal-BĊE.

Bħalissa ninsabu fil-proċess li nittraduċu din il-paġna.

What is securities lending?

8 December 2016

The Eurosystem is buying large amounts of securities to address the risks of inflation being too low for too long. This can lead to fewer securities being available in the market. Securities lending allows the market to keep access to these securities.
more


X’inhuma haircuts?

3 ta’ Novembru 2016

Il-haircuts huma għodda li tnaqqas ir-riskji marbutin mas-self ta’ flus. L-Eurosistema tużahom kull meta tislef flus lill-banek kummerċjali. Iżda x’inhuma sewwasew u kif jaħdmu?
aktar


Għaliex l-istatistika tgħallem?

19 ta’ Ottubru 2016

Agħti daqqa t’għajn lejn għala l-istatistika hija daqshekk importanti għall-BĊE u għall-klijenti tagħna – iċ-ċittadini tad-19-il pajjiż li adottaw l-euro.
aktar


Għaliex il-BĊE jagħmel riċerka?

28 ta’ Settembru 2016

Ir-riċerka ta’ kwalità tajba li ssir mill-banek ċentrali llum tiswa iżjed minn qatt qabel. Hawn issib ir-raġunijiet għala ssir ir-riċerka, kif din tgħin il-politika monetarja u kif niddeċiedu liema suġġetti nirriċerkaw.
aktar


X’inhuma l-linji swap tal-munita?

X’inhuma l-linji swap tal-munita?

27 ta’ Settembru 2016

Il-banek ċentrali tad-dinja kollha huma kollegati ma’ xulxin permezz ta’ netwerk ta’ linji swap tal-munita. Iżda x’inhuma eżattament il-linji swap tal-munita, għaliex hemm bżonnhom u kif jaħdmu?
aktar


... fuq il-ħlasijiet fil-pront

26 ta’ Settembru 2016

Għaliex, f’dinja ta’ smartphones u messaġġi immedjati, tista’ ddum ġurnata jew iżjed biex tagħmel pagament elettroniku? Bħalissa għaddejja ħidma biex tiġi żviluppata skema pan-Ewropea ta’ ħlasijiet fil-pront sabiex il-pagamenti li tagħmel “itiru”.
aktar


X’sehem għandhom ir-rati tal-kambju?

28 ta’ Ġunju 2016

Ir-rati tal-kambju jolqtu l-ħajja tagħna ta’ kuljum b’ħafna modi, ngħidu aħna, meta mmorru għal btala barra miż-żona tal-euro, meta nixtru prodotti magħmulin f’pajjiżi oħra jew meta nimlew il-karozza bil-petrol. Ir-rati tal-kambju jinfluwenzaw il-prezzijiet u t-tkabbir. Sib xi jfisser dan kollu għall-politika monetarja.
aktar


Lenti fuq l-istabbiltà finanzjarja

24 ta’ Mejju 2016

Sistema finanzjarja stabbli tiflaħ għax-xokkijiet. Iżda xi jfisser dan fil-prattika? U x’jagħmel il-BĊE biex jgħin l-istabbiltà finanzjarja?
aktar


Xi tfisser ANFA?

5 ta’ Frar 2016

ANFA (Agreement on Net Financial Assets) huwa Ftehim fuq l-Assi Finanzjarji Netti bejn il-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro u l-BĊE. Jistabbilixxi regoli u limiti għal investimenti mhux marbuta mal-politika monetarja relatati ma’ kompiti nazzjonali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-Eurosistema.
aktar


... dwar kif jaħdem il-programm ta’ xiri ta’ assi tal-BĊE

22 ta’ Jannar 2016

Sena wara li l-BĊE ħabbar il-programm estiż ta’ xiri ta’ assi (APP), l-impatt tiegħu qiegħed jibda jidher u jinħass. Hawn issib iżjed tagħrif dwar kif jaħdem il-programm u kif tista’ tibbenefika minnu.
aktar


X’inhuma l-flus?

24 ta’ Novembru 2015

Il-karti u l-muniti tal-euro huma flus iżda anki l-bilanċ ta’ kont bankarju huwa flus. X’inhuma l-flus tassew? Kif jinħolqu u x’sehem għandu l-BĊE f’dan?
aktar


X’inhi AnaCredit?

11 ta’ Novembru 2015

AnaCredit hija sett ġdid ta’ dejta b’tagħrif dettaljat dwar is-self bankarju individwali fiż-żona tal-euro. L-isem huwa taqsira ta’ “dejtasetts analitiċi tal-kreditu”.
aktar


Ħames affarijiet li għandek tkun taf dwar il-BĊE

10 ta’ Lulju 2015

Li kellna nistaqsuk issemmi xi affarijiet ewlenin dwar il-BĊE, xi twieġeb? Hawn issib ħames punti importanti.
aktar


Il-BĊE qiegħed “jesproprja” lil min ifaddal?

18 ta’ Mejju 2015

Il-politika ta’ rati tal-imgħax baxxi tal-BĊE hija taxxa fuq min ifaddal? Studju ġdid juri li l-fattur deċiżiv għal min ifaddal għal żmien medju u twil mhuwiex il-politika tal-bank ċentrali dwar ir-rati tal-imgħax iżda l-istat tal-ekonomija.
aktar


X’inhu l-programm estiż ta’ xiri ta’ assi?

22 ta’ Jannar 2015

Fit-22 ta’ Jannar 2015 il-BĊE ħabbar programm estiż ta’ xiri ta’ assi. Dan il-programm iżid ix-xiri ta’ bonds sovrani mal-programmi eżistenti tal-BĊE ta’ xiri ta’ assi mis-settur privat biex jagħmel tajjeb għar-riskji ta’ perjodu twil ħafna ta’ inflazzjoni baxxa.
aktar


... dwar ir-rotazzjoni tad-dritt għall-vot fil-Kunsill Governattiv

1 ta’ Diċembru 2014

Il-gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali jkollhom dritt għall-vot fil-Kunsill Governattiv meta jmisshom. Skopri kif jittieħdu d-deċiżjonijiet u għaliex daħlet is-sistema ta’ rotazzjoni tad-dritt għall-vot.
aktar


… dwar ir-rata tal-imgħax negattiva tal-BĊE

12 ta’ Ġunju 2014

Fil-5 ta’ Ġunju 2014 il-Kunsill Governattiv ħa d-deċiżjoni li jintroduċi rata tal-imgħax negattiva fuq il-faċilità tad-depożitu. X’raġunijiet hemm għal din id-deċiżjoni? Kif tolqotlek it-tfaddil?
aktar