Više

Želite li saznati više?
Upoznajte se s aktivnostima ESB-a.

Prijevod ove stranice je u tijeku.

…about instant payments

26 September 2016

Why, in a world of smartphones and instant messages, can it still take a day or more to make an electronic payment? Work is now under way to develop a pan-European instant payment scheme that will make your payments fly.
more


Prijevod ove stranice je u tijeku.

Koja je uloga deviznih tečajeva?

28. lipnja 2016.

Devizni tečajevi utječu na razne aspekte naših života, na primjer kada stanovnici europodručja idu na odmor izvan europodručja, kada kupujemo proizvode proizvedene u inozemstvu ili kada točimo gorivo na benzinskoj crpki. Devizni tečajevi utječu na cijene i rast. Saznajte kako je to povezano s monetarnom politikom.
više


Financijska stabilnost u središtu pozornosti

24. svibnja 2016.

Stabilan financijski sustav otporan je na šokove. No što to znači u praksi? I kako ESB podupire financijsku stabilnost?
više
Što je Sporazum ANFA?

5. veljače 2016.

Sporazum o neto financijskoj imovini (Sporazum ANFA) sporazum je nacionalnih središnjih banaka europodručja i ESB-a. Njime su određena pravila i gornje granice za držanja financijske imovine koja nisu povezana s monetarnom politikom, već s nacionalnim zadaćama nacionalnih središnjih banaka unutar Eurosustava.
više


...o načinu funkcioniranja programa kupnje vrijednosnih papira

22. siječnja 2016.

Godinu dana nakon što je ESB pokrenuo svoj prošireni program kupnje vrijednosnih papira, njegov učinak postaje vidljiv. Saznajte kako program djeluje i kako vam može koristiti.
više
Što je novac?

24. studenoga 2015.

Euronovčanice i kovanice su novac, no novac je i saldo na bankovnom računu. Što je zapravo novac? Kako nastaje i koja je uloga ESB-a?
više
Što je AnaCredit?

11. studenog 2015.

AnaCredit će biti nov skup podataka s podrobnim informacijama o pojedinačnim bankovnim kreditima u europodručju. Naziv se odnosi na »analitičke skupove podataka o kreditima«.
više


Pet stvari koje treba znati o ESB-u

10. srpnja 2015.

Kad bismo vas zamolili da navedete nekoliko osnovnih činjenica o ESB-u, što biste rekli? U nastavku je pet najvažnijih činjenica.
više


»Izvlašćuje« li ESB štediše?

18. svibnja 2015.

Jesu li niske kamatne stope monetarne politike koju vodi ESB zapravo porez na štednju? Novo istraživanje pokazuje da odlučujući činitelj za štediše u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju nije politika kamatnih stopa središnje banke nego stanje gospodarstva.
više


Što je prošireni program kupnje vrijednosnih papira?

22. siječnja 2015.

ESB je 22. siječnja 2015. najavio prošireni program kupnje vrijednosnih papira. Tim je programom postojećim programima kupnje imovine privatnog sektora dodao kupnju državnih obveznica, kao odgovor na rizike koji su povezani s predugim razdobljem niske inflacije.
više


... o rotaciji prava glasa u Upravnom vijeću

1. prosinca 2014.

U Upravnom se vijeću u skladu sa sustavom rotacije izmjenjuju guverneri nacionalnih središnjih banaka s pravom glasa. Saznajte kako se donose odluke i zašto je uveden sustav rotacije prava glasa.
više


... o negativnoj kamatnoj stopi ESB-a

12. lipnja 2014.

Upravno je vijeće 5. lipnja 2014. odlučilo uvesti negativnu kamatnu stopu na mogućnost novčanih depozita kod središnje banke. Zašto je donijelo tu odluku? Kako ona utječe na vaše štedne uloge?
više