Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Tarkemmin

Haussa tarkempaa tietoa?
Tällä sivulla on ajankohtaista EKP-tietoa.

Mitä ovat TARGET-saldot?

12.8.2020

Keskuspankit ja liikepankit tekevät maiden rajat ylittäviä maksuja toisilleen TARGET2-järjestelmän kautta. TARGET2-saldot muodostuvat näistä rahavirroista, mutta miten ne toimivat ja miksi ne ovat olleet viime vuosina kasvussa?

lue lisää

Mitä ovat tilapäiset vakuuskelpoisuusjärjestelyt?

15.5.2020

Eurojärjestelmä haluaa varmistaa, että pankit pystyvät saamaan keskuspankkirahoitusta vaikeassakin tilanteessa, joten kansalliset keskuspankit voivat tilapäisesti hyväksyä monenlaisia vakuuksia. Miten laajennetut vakuuskelpoisuusjärjestelyt toimivat, ja miksi niitä tarvitaan?

lue lisää

Mikä on viime käden luotonantaja?

26.8.2019

Kun pankilta uhkaavat loppua käyttövarat, sen on turvauduttava hätärahoitukseen. Mutta keneltä pankit saavat tällaista viime käden luottoa, millä ehdoilla sitä myönnetään ja miten se auttaa vakauttamaan pankkijärjestelmää kriisiaikoina?

lue lisää

Mitä viitekorot ovat, ja miksi ne ovat tärkeitä?

11.7.2019

Viitekoroilla on suuri merkitys koko taloudessa. Mutta miksi ne ovat niin tärkeitä ja minkä vuoksi niitä uudistetaan parhaillaan? Ja mikä on €STR?

lue lisää

Mikä on talouden käyttämätön kapasiteetti?

13.7.2018

Taloustieteilijät puhuvat usein käyttämättömästä kapasiteetista. Mitä se tarkoittaa, miksi se on keskuspankeille niin tärkeää ja miten sitä mitataan?

lue lisää

Mitä Euroopan keskuspankki tekee?

1 .6.2018

Euroopan keskuspankki on jo 20-vuotias: sen toiminta alkoi 1.6.1998, jolloin se alkoi valmistella euron käyttöönottoa yhteiseksi rahaksi. Mitä kaikkea EKP tekee, ja miten sen toiminta vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään euroalueella? 

lue lisää

Mitä edellytyksiä maan on täytettävä, jotta se voi ottaa euron käyttöön?

23.5.2018

EU:n 27 jäsenvaltiosta 19 on jo ottanut euron käyttöön yhteisenä rahanaan.  Mitkä ovat euroalueeseen liittymisen edellytykset?

lue lisää

Mikä on talletussuojajärjestelmä?

11.4.2018

Pankit kartuttavat talletussuojarahastoa, jolla varmistetaan, että tallettajien rahat ovat turvassa myös kriisin tullen. Toistaiseksi kullakin maalla on ollut oma talletussuojajärjestelmänsä, mutta viime aikoina on tehty ehdotuksia yhteiseurooppalaisen talletussuojajärjestelmän luomisesta. Miten talletussuojajärjestelmät oikein toimivat?

lue lisää

Mitä on ylimääräinen likviditeetti?

28.12.2017

Pankkijärjestelmässä on finanssikriisin vuoksi enemmän rahaa eli likvditeettiä kuin välttämättä olisi tarpeen. Mitä ylimääräinen likviditeetti oikeastaan on, ja mitä pankit voivat sillä tehdä? Entä miksi EKP ei poista ylimääräistä likviditeettiä?

lue lisää

Euroalue kansainvälisessä vertailussa

25.8.2017

Euroa käyttää yhteisenä rahanaan yli 340 miljoonaa ihmistä 19 EU-maassa. Miten euroalue pärjää kansainvälisessä vertailussa? Entä mikä asema sillä on kansainvälisessä kaupassa, ja mitä euro merkitsee euroalueen kansalaisille?

lue lisää

Miten innovaatiot vauhdittavat talouskasvua?

27.6.2017

Innovaatiot vievät taloudellista kehitystä eteenpäin, ja niistä hyötyvät niin kuluttajat ja yritykset kuin talous kokonaisuutenakin. Mutta mitä innovaatiot oikein ovat? Entä miten ne edistävät talouskasvua, ja miten niiden syntymistä voidaan edistää?

lue lisää

Mitä on makrovakauspolitiikka?

24.5.2017

EKP ja muut viranomaiset huolehtivat rahoitusjärjestelmän vakaudesta makrovakauspolitiikan avulla. Miksi se on tärkeää ja mitä keinoja on käytettävissä?

lue lisää

Miksi vakaa hintataso on hyvä asia?

8.5.2017

EKP:n tavoitteena on pitää hintataso vakaana niin, että hinnat nousisivat keskimäärin hieman alle kaksi prosenttia vuodessa. Miksei hintojen haluta laskevan?

lue lisää

Miten uusi teknologia muuttaa rahoitusmarkkinoita?

19.4.2017

Lohkoketjuteknologia ja siihen liittyvät innovaatiot ovat ajankohtaisia puheenaiheita rahoitusmarkkinoilla. Mitä lohkoketjuteknologia tarkoittaa ja miksi se kiinnostaa EKP:tä?

lue lisää

Tuottaako EKP voittoa?

16.2.2017

Helppo vastaus on kyllä, yleensä EKP:n tulos on voitollinen. Vuonna 2017 EKP:n voitot olivat 1,3 miljardia euroa. Suurin osa rahoista ohjautuu yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

lue lisää

Hyvä tietää Maastrichtin sopimuksesta

15.2.2017

Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 25 vuotta sitten 7.2.1992. Mitä sopimus koskee, ja miten se on muuttanut Eurooppaa?

lue lisää

Miksi EKP on riippumaton?

12.1.2017

EKP:n poliittinen riippumattomuus on yksi euroalueen rahajärjestelmän kulmakivistä. Mitkä ovat EKP:n riippumattomuuden perusteet, miten riippumattomuus on turvattu ja miten EKP hoitaa tilivelvollisuutensa?

lue lisää

Mitä arvopaperilainaus tarkoittaa?

8.12.2016

Eurojärjestelmä ostaa tällä hetkellä runsaasti arvopapereita. Näin lisätään rahan määrää markkinoilla ja pyritään siten varmistamaan, että hitaan inflaation jakso ei jää pitkäaikaiseksi. Mittavien arvopaperiostojen vuoksi markkinoilla ostettavissa olevien arvopaperien määrä pienene vähitellen. Antamalla hallussaan olevia arvopapereita lainaan eurojärjestelmä varmistaa, että niitä voidaan edelleen käyttää markkinatransaktioissa.

lue lisää

Mitä markkina-arvon aliarvostus tarkoittaa?

3.11.2016

Markkina-arvon aliarvostus on eräänlainen puskuri, jolla vähennetään luotonantoon liittyviä riskejä. Eurojärjestelmä soveltaa aliarvostusta vakuuksiin antaessaan kaupallisille pankeille luottoa. Mutta mitä markkina-arvon aliarvostus tarkalleen on, ja miten sitä käytetään?

lue lisää

Miksi tilastot ovat tärkeitä?

19.10.2016

Miksi EKP tarvitsee tehtäviensä hoidossa tilastoja, ja miten ne vaikuttavat euroalueen kansalaisten elämään?

lue lisää

Miksi EKP tekee tutkimustyötä?

28.9.2016

Keskuspankkien oma laadukas tutkimustyö käy koko ajan tärkeämmäksi. Miksi EKP tekee tutkimusta, miten tutkimus tukee rahapolitiikkaa ja miten tutkimusaiheet valitaan?

lue lisää

Mitä ovat keskuspankkien valuutanvaihtojärjestelyt?

27.9.2016

Keskuspankit eri puolilla maailmaa ovat sopineet keskinäisistä valuutanvaihtojärjestelyistä eli swapjärjestelyistä. Mitä ne ovat, miksi niitä tarvitaan ja miten ne käytännössä toimivat?

lue lisää

Mitä ovat pikamaksut?

26.9.2016

Miksi sähköinen maksaminen voi kestää vuorokauden tai kauemminkin, vaikka älypuhelimet ja pikaviestipalvelut ovat arkea? Nyt on kehitteillä yleiseurooppalainen pikamaksujärjestelmä, jossa maksut menevät perille reaaliajassa.

lue lisää

Mitä tulisi tietää valuuttakursseista?

28.6.2016

Valuuttakurssit vaikuttavat hintoihin ja talouskasvuun ja sitä kautta ihmisten arkeen monin tavoin. Niillä on merkitystä esimerkiksi euroalueen ulkopuolella lomailtaessa, tuontitavaroita ostettaessa ja autoa tankattaessa. Lue lisää valuuttakursseista ja siitä, miten ne huomioidaan rahapolitiikassa.

lue lisää

Mitä rahoitusvakaus tarkoittaa?

24.5.2016

Kun rahoitusjärjestelmä on vakaa, sillä on hyvät edellytykset selviytyä häiriöistä. Mitä rahoitusvakaus tarkoittaa käytännössä? Miten EKP edistää sitä?

lue lisää

Mikä on nettorahoitusvaroja koskeva sopimus (ANFA-sopimus)?

5.2.2016

Nettorahoitusvaroja koskeva sopimus (Agreement on Net Financial Assets, ANFA) on EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien välinen sopimus. Sillä säännellään ja rajoitetaan sellaisia eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien sijoituksia, jotka liittyvät niiden kansallisten tehtävien hoitoon.

lue lisää

EKP:n omaisuuserien osto-ohjelman vaikutus

22.1.2016

Vuosi sitten EKP laajensi omaisuuserien osto-ohjelmaansa, ja laajennettujen ostojen vaikutus alkaa nyt näkyä. Osto-ohjelma hyödyttää koko taloutta, myös kotitalouksia.

lue lisää

Mitä on raha?

24.11.2015

Eurosetelit ja ‑kolikot ovat rahaa, mutta niin on myös pankkitilillä oleva saldo. Mitä raha oikeastaan on? Miten sitä luodaan ja miten EKP osallistuu rahan luomiseen?

lue lisää

Mikä on AnaCredit?

11.11.2015

AnaCredit on uusi tietokanta, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja euroalueen yksittäisten pankkien myöntämistä lainoista. Nimi tulee sanoista ”analytical credit datasets” eli analyyttiset luottotilastot.

lue lisää

Hyvä tietää EKP:stä

10.7.2015

Jokaisen on hyvä tietää nämä viisi asiaa EKP:stä.

lue lisää

Syökö EKP:n rahapolitiikka säästöt?

18.5.2015

Syökö Euroopan keskuspankin matala ohjauskorko säästöt? Tuoreen tutkimustiedon mukaan säästäjien kannalta ratkaisevaa ei ole keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä keskuspankin ohjauskorko vaan taloustilanne.

lue lisää

Mikä on laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma?

22.1.2015

EKP ilmoitti 22.1.2015 laajentavansa omaisuuserien ostoja. Laajennetussa ohjelmassa hankitaan myös valtioiden joukkovelkakirjoja, kun tähän asti on ostettu vain yksityisen sektorin omaisuuseriä. Tavoitteena on estää hitaan inflaation kautta pitkittymästä liikaa.

lue lisää

Äänioikeuksien kierto EKP:n neuvostossa

1.12.2014

Kansallisten keskuspankkien pääjohtajien äänioikeudet EKP:n neuvostossa kiertävät. Äänioikeuksien kierto otettiin käyttöön päätöksenteossa hyvästä syystä.

lue lisää

EKP:n negatiivinen talletuskorko

12.6.2014

EKP:n neuvosto päätti 5.6.2014 laskea talletusmahdollisuuden koron negatiiviseksi. Päätöksellä pyritään vaikuttamaan liikepankkien toimintaan. Yksityisasiakkaiden tileillä vaikutus jää vähäiseksi.

lue lisää

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut