Tarkemmin

Haussa tarkempaa tietoa?
Tällä sivulla on ajankohtaista EKP-tietoa.

Miten uusi teknologia muuttaa rahoitusmarkkinoita?

19.4.2017

Lohkoketjuteknologia ja siihen liittyvät innovaatiot ovat ajankohtaisia puheenaiheita rahoitusmarkkinoilla. Mitä lohkoketjuteknologia tarkoittaa ja miksi se kiinnostaa EKP:tä?
lue lisää


Tuottaako EKP voittoa?

16.2.2017

Helppo vastaus on kyllä, yleensä EKP:n tulos on voitollinen. Vuonna 2016 EKP:n voitot olivat yli miljardi euroa. Suurin osa rahoista ohjautuu yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
 lue lisää


Hyvä tietää Maastrichtin sopimuksesta

15.2.2017

Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 25 vuotta sitten 7.2.1992. Mitä sopimus koskee, ja miten se on muuttanut Eurooppaa?
lue lisää


Miksi EKP on riippumaton?

12.1.2017

EKP:n poliittinen riippumattomuus on yksi euroalueen rahajärjestelmän kulmakivistä. Mitkä ovat EKP:n riippumattomuuden perusteet, miten riippumattomuus on turvattu ja miten EKP hoitaa tilivelvollisuutensa?
lue lisää


Mitä arvopaperilainaus tarkoittaa?

8.12.2016

Eurojärjestelmä ostaa tällä hetkellä runsaasti arvopapereita. Näin lisätään rahan määrää markkinoilla ja pyritään siten varmistamaan, että hitaan inflaation jakso ei jää pitkäaikaiseksi. Mittavien arvopaperiostojen vuoksi markkinoilla ostettavissa olevien arvopaperien määrä pienene vähitellen. Antamalla hallussaan olevia arvopapereita lainaan eurojärjestelmä varmistaa, että niitä voidaan edelleen käyttää markkinatransaktioissa.
lue lisää


Mitä markkina-arvon aliarvostus tarkoittaa?

3.11.2016

Markkina-arvon aliarvostus on eräänlainen puskuri, jolla vähennetään luotonantoon liittyviä riskejä. Eurojärjestelmä soveltaa aliarvostusta vakuuksiin antaessaan kaupallisille pankeille luottoa. Mutta mitä markkina-arvon aliarvostus tarkalleen on, ja miten sitä käytetään?
lue lisää


Miksi tilastot ovat tärkeitä?

19.10.2016

Miksi EKP tarvitsee tehtäviensä hoidossa tilastoja, ja miten ne vaikuttavat euroalueen kansalaisten elämään?
lue lisää


Miksi EKP tekee tutkimustyötä?

28.9.2016

Keskuspankkien oma laadukas tutkimustyö käy koko ajan tärkeämmäksi. Miksi EKP tekee tutkimusta, miten tutkimus tukee rahapolitiikkaa ja miten tutkimusaiheet valitaan?
lue lisää


Mitä ovat keskuspankkien valuutanvaihtojärjestelyt?

Mitä ovat keskuspankkien valuutanvaihtojärjestelyt?

27.9.2016

Keskuspankit eri puolilla maailmaa ovat sopineet keskinäisistä valuutanvaihtojärjestelyistä eli swapjärjestelyistä. Mitä ne ovat, miksi niitä tarvitaan ja miten ne käytännössä toimivat?
lue lisää


Mitä ovat pikamaksut?

26.9.2016

Miksi sähköinen maksaminen voi kestää vuorokauden tai kauemminkin, vaikka älypuhelimet ja pikaviestipalvelut ovat arkea? Nyt on kehitteillä yleiseurooppalainen pikamaksujärjestelmä, jossa maksut menevät perille reaaliajassa.
lue lisää


Mitä tulisi tietää valuuttakursseista?

28.6.2016

Valuuttakurssit vaikuttavat hintoihin ja talouskasvuun ja sitä kautta ihmisten arkeen monin tavoin. Niillä on merkitystä esimerkiksi euroalueen ulkopuolella lomailtaessa, tuontitavaroita ostettaessa ja autoa tankattaessa. Lue lisää valuuttakursseista ja siitä, miten ne huomioidaan rahapolitiikassa.
lue lisää


Mitä rahoitusvakaus tarkoittaa?

24.5.2016

Kun rahoitusjärjestelmä on vakaa, sillä on hyvät edellytykset selviytyä häiriöistä. Mitä rahoitusvakaus tarkoittaa käytännössä? Miten EKP edistää sitä?
lue lisää


Mikä on nettorahoitusvaroja koskeva sopimus (ANFA-sopimus)?

5.2.2016

Nettorahoitusvaroja koskeva sopimus (Agreement on Net Financial Assets, ANFA) on EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien välinen sopimus. Sillä säännellään ja rajoitetaan sellaisia eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien sijoituksia, jotka liittyvät niiden kansallisten tehtävien hoitoon.
lue lisää


EKP:n omaisuuserien osto-ohjelman vaikutus

22.1.2016

Vuosi sitten EKP laajensi omaisuuserien osto-ohjelmaansa, ja laajennettujen ostojen vaikutus alkaa nyt näkyä. Osto-ohjelma hyödyttää koko taloutta, myös kotitalouksia.
lue lisää


Mitä on raha?

24.11.2015

Eurosetelit ja ‑kolikot ovat rahaa, mutta niin on myös pankkitilillä oleva saldo. Mitä raha oikeastaan on? Miten sitä luodaan ja miten EKP osallistuu rahan luomiseen?
lue lisää


Mikä on AnaCredit?

11.11.2015

AnaCredit on uusi tietokanta, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja euroalueen yksittäisten pankkien myöntämistä lainoista. Nimi tulee sanoista ”analytical credit datasets” eli analyyttiset luottotilastot.
lue lisää


Hyvä tietää EKP:stä

10.7.2015

Jokaisen on hyvä tietää nämä viisi asiaa EKP:stä.
lue lisää


Syökö EKP:n rahapolitiikka säästöt?

18.5.2015

Syökö Euroopan keskuspankin matala ohjauskorko säästöt? Tuoreen tutkimustiedon mukaan säästäjien kannalta ratkaisevaa ei ole keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä keskuspankin ohjauskorko vaan taloustilanne.
lue lisää


Mikä on laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma?

22.1.2015

EKP ilmoitti 22.1.2015 laajentavansa omaisuuserien ostoja. Laajennetussa ohjelmassa hankitaan myös valtioiden joukkovelkakirjoja, kun tähän asti on ostettu vain yksityisen sektorin omaisuuseriä. Tavoitteena on estää hitaan inflaation kautta pitkittymästä liikaa.
lue lisää


Äänioikeuksien kierto EKP:n neuvostossa

1.12.2014

Kansallisten keskuspankkien pääjohtajien äänioikeudet EKP:n neuvostossa kiertävät. Äänioikeuksien kierto otettiin käyttöön päätöksenteossa hyvästä syystä.
lue lisää


EKP:n negatiivinen talletuskorko

12.6.2014

EKP:n neuvosto päätti 5.6.2014 laskea talletusmahdollisuuden koron negatiiviseksi. Päätöksellä pyritään vaikuttamaan liikepankkien toimintaan. Yksityisasiakkaiden tileillä vaikutus jää vähäiseksi.
lue lisää