Menu

Teemadest lähemalt

Vajate rohkem infot?
EKP tegevusest värske pilguga.

TARGET2 balances

Mis on TARGET2 saldod?

12. august 2020

Kui raha saadetakse TARGET2 kaudu ühest riigist teise, kajastatakse raha netovoogu asjaomaste riikide keskpankade bilansis. Loe lähemalt, kuidas TARGET2 saldod toimivad ja miks on need viimastel aastatel kasvanud.
edasi


Mis on täiendavate krediidinõuete raamistikud?

15. mai 2020

Selleks et pankadel oleks ka ebasoodsates olukordades täielik juurdepääs keskpanga likviidsusele, on eurosüsteem võimaldanud riikide keskpankadel ajutiselt aktsepteerida tagatisena täiendavat liiki tagatisvarasid. Artiklist saab ülevaate, kuidas täiendavate krediidinõuete raamistik loodi ja kuidas see toimib. 
edasi


Kes on viimase instantsi laenuandja?

26. august 2019

Kui pankadel on rahaliste vahendite nappus, pöörduvad nad abi saamiseks oma viimase instantsi laenuandja poole. Kuid kes see on ja kuidas saavad viimase instantsi laenuandjad aidata kriisi ajal pangandussüsteemi stabiliseerida? Loe lähemalt pankadele antava erakorralise abi kohta.
edasi


Mida kujutavad endast viiteintressimäärad?

11. juuli 2019

Viiteintressimäärad on majanduse oluline osa. Kuid mis siis muudab need nii oluliseks ja miks neid praegu reformitakse? Mis on €STR?
edasi


What is economic slack?

Mis on majanduslik loidus?

18. juuli 2018

Majandusteemalistes aruteludes käsitletakse sageli majandusliku loiduse mõistet. Mida see endast kujutab, miks on see keskpankade jaoks oluline ja kuidas seda mõõdetakse?
edasi


What is the European Central Bank?

Millega tegeleb Euroopa Keskpank?

1. juuni 2018

Millega tegeleb EKP ja kuidas mõjutab see inimeste igapäevaelu? Lähemalt saab lugeda artiklist, mis on avaldatud EKP 20. tegevusaasta täitumise puhul.
EKP alustas tegevust 1. juunil 1998.

Juba siis algasid ettevalmistused ühisraha euro kasutuselevõtuks.
edasi


What does a country need to do to join the euro area?

Mida peab riik tegema selleks, et ühineda euroalaga?

23. mai 2018

Euro on praegu kasutusel 27st ELi liikmesriigist 19 riigis. Mida aga peavad euroalavälised riigid tegema euroalaga ühinemiseks?
edasi


deposit guarantee

Mida kujutab endast hoiuste tagamise skeem?

11. aprill 2018

Pangad teevad sissemakseid hoiuste tagamise skeemi, et kaitsta oma klientide hoiuseid kriisiolukorras. Kui seni on sisse seatud riiklikke kavasid, siis nüüd on tehtud ettepanekuid luua ka Euroopa hoiuste tagamise skeem. Artiklist saab lugeda, kuidas sellised kavad toimivad.
edasi


Mis on ülemäärane likviidsus?

28. detsember 2017

Alates finantskriisist on pangandussüsteemis olnud rohkem raha (ehk likviidsust) kui tingimata vajalik. Mida kujutab endast ülemäärane likviidsus? Kuidas saavad pangad seda kasutada? Ja miks EKP ülemäärast likviidsust võimaldab?
edasi


Euroala rahvusvahelises võrdluses

25. august 2017

Euroala ühendab 340 miljonit inimest 19 liikmesriigist. Milline on euroala teiste suuremate majanduspiirkondadega võrreldes? Mis rolli täidab euroala rahvusvahelises kaubavahetuses? Mida tähendab see eurooplaste jaoks?
edasi


Kuidas edendab innovatsioon kasvu?

27. juuni 2017

Innovatsioon on oluline tegur majanduslike edusammude käivitamisel, mis toovad kasu nii tarbijatele, ettevõtetele kui ka majandusele tervikuna. Milline on innovatsiooni roll, kuidas seda edendada ning kuidas toetab see majanduskasvu?
edasi


Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika lühiülevaade

24. mai 2017

Iga kuue kuu järel avaldab EKP oma finantsstabiilsuse ülevaate väljaandes „Financial Stability Review”. EKP ja teised järelevalveasutused tagavad finantsstabiilsuse makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika abil. Artiklist saab lugeda, milliseid meetmeid võetakse ning kuidas ja miks seda tehakse.
edasi


Miks on hinnastabiilsus oluline?

8. mai 2017

EKP esmane eesmärk on hoida hinnad stabiilsena. See tähendab, et inflatsioonimäär peaks olema keskpika aja jooksul alla 2%, kuid selle lähedal. Aga miks mitte 4% või 0% tasemel? Ja miks üldse peaks hindade alanemine olema halb? Artiklis selgitatakse lähemalt.
edasi


Kuidas võiks uus tehnoloogia muuta finantsturge?

19. aprill 2017

Finantsturgudel tehtavaid uuendusi käsitlevates aruteludes on vaatluse all ka avaliku kontoraamatu tehnoloogia ja plokiahela kasutamine. Mida need endast kujutavad ja miks EKP selliste teemadega tegeleb?
edasi


Kas EKP teenib kasumit?

16. veebruar 2017

Kokkuvõtlikult vastates – jah, üldjuhul teenib EKP kasumit. Aastal 2018 oli see 1,6 miljardit eurot. Nende rahaliste vahendite kasutamisest enamasti palju ei teata, kuid need teenivad üldsuse huve ka laiemas plaanis. Artiklis selgitatakse lähemalt.
edasi


Viis olulist fakti Maastrichti lepingu kohta

15. veebruar 2017

Maastrichti leping ehk Euroopa Liidu leping allkirjastati 25 aastat tagasi 7. veebruaril 1992. Mida see endast kujutab ja kuidas on leping mõjutanud Euroopat?
edasi


Miks on EKP sõltumatu institutsioon?

12. jaanuar 2017

EKP poliitiline sõltumatus on euroala rahasüsteemi nurgakiviks. Miks on EKP loodud sõltumatu institutsioonina, kuidas sõltumatust kaitstakse ja kuidas tagab EKP aruandekohustuse täitmise?
edasi


Mida kujutab endast väärtpaberite laenuks andmine?

8. detsember 2016

Eurosüsteem ostab pankadelt suures koguses väärtpabereid, et ohjeldada liiga pikka aega liiga madalal tasemel püsiva inflatsiooni ohtu. See võib vähendada turul kättesaadavate väärtpaberite hulka. Väärtpaberite laenuks andmise kaudu saavad turud neid jätkuvalt kasutada.
edasi


Mis on väärtuskärped?

3. november 2016

Väärtuskärped on võimalus minimeerida laenude andmisega seotud riske. Eurosüsteem kasutab neid laenude andmisel kommertspankadele. Mida väärtuskärped endast kujutavad ja kuidas need toimivad?
edasi


Miks on statistika oluline?

19. oktoober 2016

Miks on statistika oluline nii EKP kui ka euro kasutusele võtnud 19 riigi elanike jaoks?
edasi


Miks viiakse EKPs läbi majandusuuringuid?

28. september 2016

Keskpankades läbiviidavad kvaliteetsed majandusuuringud on olulisemad kui kunagi varem. Miks tehakse majandusuuringuid, kuidas aitavad need kaasa rahapoliitika rakendamisele ja kuidas valitakse uurimisteemasid?
edasi


Mis on valuutavahetustehingute liinid?

Mis on valuutavahetustehingute liinid?

27. september 2016

Keskpangad on omavahel seotud valuutavahetustehingute liinide võrgustike kaudu. Mida kujutavad endast valuutavahetustehingute liinid, miks on need vajalikud ja kuidas toimivad?
edasi


Mis on kiirmaksed?

26. september 2016

Miks võib nutitelefonide ja kiirsõnumite maailmas ikka veel kuluda elektroonilise makse tegemiseks päev või rohkemgi? Praegu töötatakse välja üleeuroopalist kiirmaksete kava, mille abil saab edaspidi sooritada makseid hetkega.
edasi


Millist rolli täidavad vahetuskursid?

28. juuni 2016

Vahetuskursid mõjutavad meie igapäevaelu mitmel viisil, näiteks kui läheme puhkusereisile väljapoole eurola, ostame ülemerepiirkonna tooteid või tangime bensiinijaamas oma autot. Vahetuskursid mõjutavad hindu ja majanduskasvu. Mida tähendab see rahapoliitika seisukohalt?
edasi


Fookuses finantsstabiilsus

24. mai 2016

Stabiilne finantssüsteem on šokkide suhtes vastupidav, kuid mida see tegelikult tähendab? Ja kuidas toetab finantsstabiilsust EKP?
edasi


Mis on netofinantsvarade kokkulepe?

5. veebruar 2016

Netofinantsvarade kokkulepe on sõlmitud euroala riikide keskpankade ja EKP vahel. Selles nähakse ette eeskirjad ja piirangud rahapoliitikavälistele väärtpaberiosalustele, mis on seotud eurosüsteemi riikide keskpankade riigisiseste ülesannete täitmisega.
edasi


Kuidas toimib EKP varaostukava?

22. jaanuar 2016

Aasta pärast EKP laiendatud varaostukava käivitamist on hakanud ilmnema selle mõju. Loe lähemalt, kuidas kava toimib ja mis kasu see toob.
edasi


Mis on raha?

24. november 2015

Raha all võib mõelda nii europangatähti ja -münte kui ka pangakontol hoitavat summat. Mida siis raha endast õigupoolest kujutab? Kuidas seda luuakse ja millist rolli täidab EKP?
edasi


Mis on AnaCredit?

11. november 2015

AnaCredit on uus andmekogum, mis annab üksikasjalikku teavet pangalaenude kohta euroalal. Nimi „AnaCredit” tähistab analüütilisi krediidiandmekogusid.
edasi


Viis olulist fakti EKP kohta

10. juuli 2015

Mis võiksid olla mõned üldteada faktid Euroopa Keskpanga kohta? Järgnevalt viiest olulisemast.
edasi


Kas EKP otsus on hoiustajatele kahjulik?

18. mai 2015

Kas EKP kehtestatud madalad baasintressimäärad kujutavad endast maksu hoiustajatele? Värske uuring näitab, et keskmise ja pikema aja jooksul on hoiustajate jaoks oluline pigem majanduse olukord kui keskpanga kehtestatud baasintressimäärad.
edasi


Laiendatud varaostukava

22. jaanuar 2015

22. jaanuaril 2015 teatas EKP laiendatud varaostukava käivitamisest. Selle raames hakkab EKP lisaks erasektori varadele ostma ka riigivõlakirju, et ohjata liiga pikaks kujunenud aeglase inflatsiooniga seotud riske.
edasi


EKP nõukogu liikmete hääleõiguse rotatsioon

1. detsember 2014

EKP nõukogusse kuuluvad keskpankade presidendid kasutavad oma hääleõigust kordamööda. Järgnevalt üksikasjalikumalt otsuste tegemisest ja sellest, miks hääleõiguse rotatsioonipõhimõte kehtestati.
edasi


EKP kehtestatud negatiivne intressimäär

12. juuni 2014

5. juunil 2014 kehtestas EKP nõukogu hoiustamise püsivõimaluse negatiivse intressimäära. Mis on selle otsuse tagamaad? Kuidas mõjutab see hoiuseid?
edasi