SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Yderligere information

Vil du gerne vide mere?
Få et indblik i ECB’s aktiviteter.

Hvad er Target2-saldi?

12. august 2020

Når penge overføres fra et land til et andet via Target2, medtages nettostrømmen på nationalbankernes balance. Hvordan fungerer Target2-saldi, og hvorfor er de steget de seneste år?

mere

Hvad er rammer for yderligere kreditfordringer?

15. maj 2020

For at sikre at banker også har fuld adgang til centralbanklikviditet under ugunstige forhold, har Eurosystemet gjort det muligt for de nationale centralbanker midlertidigt at acceptere flere sikkerhedstyper end dem, der normalt accepteres. Læs mere om baggrunden for dette, og hvordan det fungerer.

mere

Hvad er sidste låneinstans?

26. august 2019

Når banker løber tør for penge, går de til deres sidste låneinstans og beder om hjælp. Men hvem er den sidste låneinstans, og hvordan er den med til at stabilisere banksystemet i krisetider? Læs mere om nødlån til banker.

mere

Alt du behøver at vide om referencerenter

11. juli 2019

Referencerenter er en vigtig del af vores økonomi. Men hvorfor er det, de er så vigtige? Hvorfor gennemføres der for tiden reformer på dette område? Og hvad er €STR?

mere

Hvad er ledig kapacitet i økonomien?

18. juli 2018

Ordet ledig kapacitet anvendes ofte i økonomiske diskussioner. Hvad betyder ledig kapacitet? Hvorfor er den vigtig for centralbanker, og hvordan måles den?

mere

Hvad er Den Europæisk Centralbank?

1. juni 2018

Vil du gerne vide mere om, hvad Den Europæiske Centralbank (ECB) laver, og hvordan det påvirker din hverdag? Denne explainer i anledning af ECB's 20-årsjubilæum giver en nærmere forklaring. ECB begyndte sin virksomhed 1. juni 1998, hvor arbejdet på at forberede den nye fælles valuta, euroen, begyndte.

mere

Hvad skal et land gøre for at blive optaget i euroområdet?

23. maj 2018

19 ud af 27 EU-lande har indført euroen. Hvad skal lande uden for euroområdet gøre for at blive optaget i euroområdet?

mere

Hvad er en indskydergarantiordning?

11. april 2018

Bankerne betaler til en indskydergarantiordning for at sikre, at deres kunders indskud også er sikre i krisetider. Hidtil har disse ordninger været nationale ordninger. Der er stillet forslag om at indføre en europæisk ordning. Find ud af, hvordan disse ordninger fungerer.

mere

Hvad er overskudslikviditet?

28. december 2017

Siden den finansielle krise har der været flere penge – eller likviditet – i banksystemet som helhed, end det er strengt nødvendigt. Men hvad er overskudslikviditet helt nøjagtigt? Hvad kan bankerne gøre med den? Og hvorfor tillader ECB, at den findes?

mere

Euroområdet i en international sammenligning

25. august 2017

I euroområdet har 340 millioner mennesker fordelt på 19 lande én fælles valuta. Hvordan klarer euroområdet sig i forhold til andre store økonomier? Hvilken rolle spiller det i den internationale handel? Og hvad betyder det for europæerne?

mere

Hvordan fører innovation til vækst?

27. juni 2017

Innovation er en vigtig drivkraft bag den økonomiske fremgang, som kommer forbrugere, virksomheder og økonomien som helhed til gode. Hvilken rolle spiller innovation? Hvordan bidrager den til økonomisk vækst – og hvordan kan den fremmes?

mere

En kvikguide til makroprudentielle politikker

24. maj 2017

ECB offentliggør publikationen Financial Stability Review  to gange om året. Sammen med andre myndigheder sikrer ECB finansiel stabilitet gennem makroprudentielle politikker.  Læs mere om hvilke, hvordan og hvorfor.

mere

Hvorfor er det vigtigt, at priserne er stabile?

8. maj 2017

ECB's hovedmål er at fastholde prisstabilitet. Det betyder, at inflationen bør være "under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt". Hvorfor ikke 4 pct.? Eller 0 pct.? Og hvad er der i vejen med faldende priser? Få svaret her.

mere

Hvordan kan ny teknologi ændre de finansielle markeder?

19. april 2017

Distributed ledger-teknologi og blockchain er innovationer, der diskuteres på de finansielle markeder. Hvad indebærer de, og hvorfor er de af interesse for ECB?

mere

Giver ECB overskud?

16. februar 2017

Det korte svar er: normalt, ja. I 2018 havde ECB er overskud på 1,6 mia. euro. Men hvor pengene havner, kommer måske bag på dig – de kan nemlig også komme dig til gode. Hvordan? Få svaret her.

mere

Fem ting, der er værd at vide om Maastrichttraktaten

15. februar 2017

Maastrichttraktaten blev underskrevet for 25 år siden den 7. februar 1992. Men hvad går den egentlig ud på? Og hvordan har den forandret Europa?

mere

Hvorfor er ECB uafhængig?

12. januar 2017

ECB's politiske uafhængighed er et af hjørnestenene i euroområdets monetære system. Her findes yderligere oplysninger om, hvordan ECB er blevet oprettet som en uafhængig institution, hvordan uafhængigheden sikres, og hvad ECB gør for at sikre ansvarlighed.

mere

Hvad er værdipapirudlån?

8. december 2016

Eurosystemet opkøber store mængder værdipapirer for at imødegå risikoen for, at inflationen bliver for lav i for lang tid. Dette kan føre til, at færre værdipapirer er tilgængelige på markedet. Værdipapirudlån giver markedet mulighed for fortsat at have adgang til disse værdipapirer.

mere

Hvad er haircuts?

3. november 2016

Haircuts er et redskab til at minimere risici ved udlån. Eurosystemet anvender haircuts, når det låner penge ud til forretningsbanker. Men hvad er haircuts helt nøjagtigt, og hvordan fungerer de?

mere

Hvorfor er statistik vigtig?

19. oktober 2016

Hvorfor er statistik vigtig for ECB og de mennesker, vi arbejder for, nærmere bestemt borgerne i de 19 lande, der har indført euroen? Her kan du få svaret.

mere

Hvorfor beskæftiger ECB sig med forskning?

28. september 2016

Forskning af høj kvalitet i centralbankerne er vigtigere end nogensinde før. Her får du at vide, hvorfor vi forsker. Hvordan forskningen understøtter pengepolitikken, og hvordan vi udvælger forskningsemner.

mere

Hvad er valutaswapaftaler?

27. september 2016

Centralbanker over hele verden er forbundet med hinanden via et netværk af valutaswapaftaler. Men hvad indebærer valutaswapaftaler helt nøjagtigt? Hvorfor er de nødvendige, og hvordan fungerer de?

mere

Hvad er straksbetalinger?

26. september 2016

Vi lever i en verden med smartphones og instant messaging, så hvorfor kan det stadig tage en eller flere dage at foretage en elektronisk betaling? Der er nu ved at blive udviklet en straksbetalingsordning på europæisk plan, som vil sende dine betalinger af sted med lynets hast.

mere

Hvilken rolle spiller valutakurser?

28. juni 2016

Valutakurser påvirker vores dagligdag på mange måder, fx når vi tager på ferie uden for euroområdet, når vi køber varer, der er produceret i andre dele af verden, eller når vi fylder benzin på bilen. Valutakurser indvirker på priser og vækst. Læs mere om, hvad det betyder for pengepolitikken.

mere

Spotlys på finansiel stabilitet

24. maj 2016

Et stabilt finansielt system er modstandsdygtigt over for stød. Men hvad vil det sige i praksis? Og hvordan støtter ECB finansiel stabilitet?

mere

Hvad er ANFA?

5. februar 2016

ANFA – Agreement on Net Financial Assets – er en aftale mellem de nationale centralbanker i euroområdet og ECB om finansielle nettoaktiver. Aftalen indeholder regler og grænser for værdipapirbeholdninger, som ikke holdes af pengepolitiske årsager, men som er relateret til de nationale centralbankers nationale opgaver.

mere

Hvordan fungerer ECB's opkøbsprogram?

22. januar 2016

Et år efter at ECB lancerede det udvidede opkøbsprogram (APP), er effekten af det ved at være synlig. Find ud af, hvordan programmet fungerer, og hvilke fordele der er ved det.

mere

Hvad er penge?

24. november 2015

Eurosedler og -mønter er penge, og det er saldoen på en bankkonto også. Hvad er penge helt konkret? Hvordan skabes penge, og hvilken rolle spiller ECB?

mere

Hvad er AnaCredit?

11. november 2015

AnaCredit bliver en ny database med detaljerede oplysninger om individuelle lån ydet af banker i euroområdet. AnaCredit er en forkortelse for det engelske udtryk "analytical credit datasets".

mere

Fem ting, du bør vide om ECB

10. juli 2015

Hvis du blev bedt om at nævne nogle grundlæggende ting om ECB, hvad ville du så nævne? Her er fem centrale punkter.

mere

Udsætter ECB sparerne for "ekspropriation"?

18. maj 2015

Er ECB's lave rentepolitik en skat på folks opsparinger? Et nyt studie viser, at den afgørende faktor for folks opsparinger på mellemlangt og langt sigt ikke er en centralbanks rentepolitik, men økonomiens tilstand.

mere

Hvad er det udvidede opkøbsprogram?

22. januar 2015

Den 22. januar 2015 offentliggjorde ECB et udvidet program til opkøb af værdipapirer. Programmet tilføjer opkøb af statsobligationer til ECB's eksisterende program til opkøb af værdipapirer i den private sektor for at imødegå de risici, der er forbundet med en for langvarig periode med lav inflation.

mere

Rotationssystemet for stemmeafgivelse i Styrelsesrådet

1. december 2014

Centralbankchefernes stemmeret går på skift i Styrelsesrådet. Læs om, hvordan beslutninger træffes, og hvorfor rotationssystemet for stemmeafgivelse blev indført.

mere

ECB's negative rente

12. juni 2014

5. juni 2014 besluttede Styrelsesrådet at indføre en negativ rente på indlånsfaciliteten. Hvad ligger der bag denne beslutning? Hvordan påvirker den din opsparing?

mere

Alle sider i dette afsnit