Yderligere information

Vil du gerne vide mere?
Få et indblik i ECB’s aktiviteter.

En oversættelse af denne side er på vej.


Why do statistics matter?

19 October 2016

Take a look at why statistics matter for the ECB and the people we serve – the citizens of the 19 countries that have adopted the euro.
more


Hvorfor beskæftiger ECB sig med forskning?

28. september 2016

Forskning af høj kvalitet i centralbankerne er vigtigere end nogensinde før. Her får du at vide, hvorfor vi forsker. Hvordan forskningen understøtter pengepolitikken, og hvordan vi udvælger forskningsemner.
mere


Hvad er valutaswapaftaler?

Hvad er valutaswapaftaler?

27. september 2016

Centralbanker over hele verden er forbundet med hinanden via et netværk af valutaswapaftaler. Men hvad indebærer valutaswapaftaler helt nøjagtigt? Hvorfor er de nødvendige, og hvordan fungerer de?
mere


... om straksbetaling

26. september 2016

Vi lever i en verden med smartphones og instant messaging, så hvorfor kan det stadig tage en eller flere dage at foretage en elektronisk betaling? Der er nu ved at blive udviklet en straksbetalingsordning på europæisk plan, som vil sende dine betalinger af sted med lynets hast.
mere


Hvilken rolle spiller valutakurser?

28. juni 2016

Valutakurser påvirker vores dagligdag på mange måder, fx når vi tager på ferie uden for euroområdet, når vi køber varer, der er produceret i andre dele af verden, eller når vi fylder benzin på bilen. Valutakurser indvirker på priser og vækst. Læs mere om, hvad det betyder for pengepolitikken.
mere


Spotlys på finansiel stabilitet

24. maj 2016

Et stabilt finansielt system er modstandsdygtigt over for stød. Men hvad vil det sige i praksis? Og hvordan støtter ECB finansiel stabilitet?
Læs mere
Hvad er ANFA?

5. februar 2016

ANFA – Agreement on Net Financial Assets – er en aftale mellem de nationale centralbanker i euroområdet og ECB om finansielle nettoaktiver. Aftalen indeholder regler og grænser for værdipapirbeholdninger, som ikke holdes af pengepolitiske årsager, men som er relateret til de nationale centralbankers nationale opgaver.
Læs mere


.... om hvordan ECB's opkøbsprogram fungerer

22. januar 2016

Et år efter at ECB lancerede det udvidede opkøbsprogram (APP), er effekten af det ved at være synlig. Find ud af, hvordan programmet fungerer, og hvilke fordele der er ved det.
Læs mere
Hvad er penge?

24. november 2015

Eurosedler og -mønter er penge, og det er saldoen på en bankkonto også. Hvad er penge helt konkret? Hvordan skabes penge, og hvilken rolle spiller ECB?
Læs mere
Hvad er AnaCredit?

11. november 2015

AnaCredit bliver en ny database med detaljerede oplysninger om individuelle lån ydet af banker i euroområdet. AnaCredit er en forkortelse for det engelske udtryk "analytical credit datasets".
Læs mere


Fem ting, du bør vide om ECB

10. juli 2015

Hvis du blev bedt om at nævne nogle grundlæggende ting om ECB, hvad ville du så nævne? Her er fem centrale punkter.
mere


Udsætter ECB sparerne for "ekspropriation"?

18. maj 2015

Er ECB's lave rentepolitik en skat på folks opsparinger? Et nyt studie viser, at den afgørende faktor for folks opsparinger på mellemlangt og langt sigt ikke er en centralbanks rentepolitik, men økonomiens tilstand.
mere


Hvad er det udvidede opkøbsprogram?

22. januar 2015

Den 22. januar 2015 offentliggjorde ECB et udvidet program til opkøb af værdipapirer. Programmet tilføjer opkøb af statsobligationer til ECB's eksisterende program til opkøb af værdipapirer i den private sektor for at imødegå de risici, der er forbundet med en for langvarig periode med lav inflation.
mere


... om rotationssystemet for stemmeafgivelse i Styrelsesrådet

1. december 2014

Centralbankchefernes stemmeret går på skift i Styrelsesrådet. Læs om, hvordan beslutninger træffes, og hvorfor rotationssystemet for stemmeafgivelse blev indført.
mere


... om ECB's negative rente

12. juni 2014

5. juni 2014 besluttede Styrelsesrådet at indføre en negativ rente på indlånsfaciliteten. Hvad ligger der bag denne beslutning? Hvordan påvirker den din opsparing?
mere