Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Řekněte mi více

Hledáte podrobnější informace?
Zde je aktuální přehled o činnostech ECB.

Co to jsou zůstatky v systému TARGET2?

12. srpna 2020

Když jsou v systému TARGET2 poslány peníze z jedné země do druhé, čistý tok peněz mezi těmito dvěma zeměmi se zaznamená do rozvah jejich národních centrálních bank. Jak zůstatky v systému TARGET2 fungují a proč se v posledních několika letech zvyšují?

více informací

Co jsou to rámce pro dodatečné úvěrové pohledávky (ACC)?

15. května 2020

Aby byl bankám zajištěn neomezený přístup k likviditě na účtech centrálních bank, a to i v nepříznivých podmínkách, Eurosystém umožnil národním centrálním bankám dočasně přijímat jako zajištění i jiná než obecně přijímaná aktiva. Řekneme Vám, co k tomu vedlo a jak to celé funguje.

více informací

Co je to věřitel poslední instance?

26. srpna 2019

Když bankám dojdou peníze, obrátí se o pomoc na svého věřitele poslední instance. Ale kdo to je a jak pomáhá stabilizovat bankovní systém, když je krize? Přečtěte si více o nouzových úvěrech pro banky.

více informací

Vše, co potřebujete vědět o referenčních sazbách

11. července 2019

Úrokové referenční sazby jsou velmi důležitou součástí naší ekonomiky. Ale kvůli čemu jsou vlastně tak důležité? A proč nyní dochází k jejich reformě? A co je to €STR?

více informací

Co jsou to nevyužité kapacity?

18. července 2018

Ekonomové v diskusích často zmiňují nevyužité kapacity. O co vlastně jde, proč jsou důležité pro centrální banky a jak se měří?

více informací

Co je to Evropská centrální banka?

1. června 2018

Chcete se dozvědět více o tom, co Evropská centrální banka dělá a jak to ovlivňuje váš každodenní život? Dozvíte se to v našem příspěvku k 20. výročí jejího vzniku v rubrice „ECB vysvětluje“!
Dnem našeho „narození“ je 1. červen 1998. Tehdy jsme začali připravovat novou jednotnou měnu – euro.

více informací

Co musí země učinit, aby vstoupila do eurozóny?

23. května 2018

Euro zavedlo 19 z 27 členských států EU. Co musí učinit země mimo eurozónu, aby do ní mohla vstoupit?

více informací

Co je to systém pojištění vkladů?

11. dubna 2018

Banky přispívají do systémů pojištění vkladů, aby zajistily, že vklady jejich klientů zůstanou v bezpečí i v čase krize. Systémy jsou zatím organizovány na vnitrostátní úrovni, ale existují návrhy na zavedení systému evropského. Přečtěte si, jak tyto systémy fungují.

více informací

Co je to přebytečná likvidita?

28. prosince 2017

Od finanční krize je v bankovním systému jako celku více peněz – neboli likvidity –,  než je nutně třeba. Ale co je to přesně přebytečná likvidita? Co s ní banky mohou dělat? A proč ECB umožňuje její existenci?

více informací

Eurozóna - srovnání

25. srpna 2017

Eurozóna spojuje 340 milionů lidí z 19 zemí v rámci jednotné měny. Jak si na tom eurozóna stojí v porovnání s ostatními předními ekonomikami? Jaká je její role v mezinárodním obchodě? A co to znamená pro Evropany?

více informací

Jak přispívá inovace k růstu?

27. června 2017

Inovace je hlavní motor hospodářského pokroku přinášející užitek spotřebitelům, podnikům i ekonomice jako celku. Jakým způsobem tuto roli zaujímá, jak přispívá k hospodářskému růstu a jak ji lze podpořit?

více informací

Rychlý průvodce makroobezřetnostními politikami

24. května 2017

Každých šest měsíců zveřejňuje ECB svou publikaci Financial Stability Review. ECB a další orgány zajišťují finanční stabilitu prostřednictvím makroobezřetnostních politik – podívejte se, jak, co a proč to dělají. více informací

Proč jsou důležité stabilní ceny?

8. května 2017

Hlavním cílem ECB je udržovat stabilní ceny. To znamená, že míra inflace by měla být „ve střednědobém horizontu méně než 2 %, ale v blízkosti této úrovně”. Proč ne 4 %? Nebo 0 %? A co je vlastně špatného na klesajících cenách? To vše zjistíte zde.

více informací

Jak by nové technologie mohly proměnit finanční trhy?

19. dubna 2017

Předmětem debaty o inovacích na finančních trzích jsou technologie distribuované účetní knihy a blockchain. O co se jedná a proč se jimi ECB zabývá?

více informací

Vytváří ECB zisk?

16. února 2017

Rychlá odpověď zní: obvykle ano. V roce 2018 měla ECB zisk 1,6 mld. EUR. Ale možná vás překvapí, kam tyto peníze putují – prospěch z nich můžete mít i vy. Jak? To zjistíte zde.

více informací

Pět věcí, které potřebujete vědět o Maastrichtské smlouvě

15. února 2017

Maastrichtská smlouva byla podepsána před 25 lety dne 7. února 1992. Ale o co přesně v ní jde? A jak změnila Evropu?

více informací

Proč je ECB nezávislá?

12. ledna 2017

Politická nezávislost ECB je základním kamenem měnového systému eurozóny. Čtěte dál a dozvíte se, proč byla ECB založena jako nezávislá instituce, jak je její nezávislost zabezpečena a jak ECB zajišťuje odpovědnost.

více informací

Co jsou to půjčky cenných papírů?

8. prosince 2016

Eurosystém kupuje velké objemy cenných papírů, aby zabránil riziku příliš nízké inflace, která by trvala příliš dlouho. Důsledkem může být menší počet dostupných cenných papírů na trhu. Půjčky cenných papírů trhu umožňují zachovat si k těmto cenným papírům přístup.

více informací

Co jsou to srážky při ocenění?

3. listopadu 2016

Srážky při ocenění jsou nástrojem k minimalizaci rizik spojených s poskytováním úvěrů. Eurosystém je využívá pokaždé, když půjčuje peníze komerčním bankám. Ale co přesně srážky při ocenění jsou a jak fungují?

více informací

Proč je statistika důležitá?

19. října 2016

Přečtěte si, proč je statistika důležitá pro ECB i obyvatele, jimž tato instituce slouží, tj. pro občany 19 zemí, které přijaly euro.

více informací

Proč ECB provádí výzkum?

28. září 2016

Kvalitní výzkum v centrálních bankách je dnes důležitější než kdykoli předtím. Seznamte se s tím, proč výzkum provádíme, jak podporuje měnovou politiku a jak rozhodujeme o tom, která témata budou předmětem výzkumu.

více informací

Co jsou to měnové swapové linky?

27. září 2016

Centrální banky po celém světě jsou vzájemně propojeny sítí měnových swapových linek. Ale co přesně měnové swapové linky jsou, proč jich je zapotřebí a jak fungují?

více informací

Co jsou to okamžité platby?

26. září 2016

Proč ve světě chytrých telefonů a esemesek může elektronická platba stále trvat den i více? V současnost se pracuje na vývoji celoevropského platebního systému, který dá vašim platbám křídla.

více informací

Jaká je úloha směnných kurzů?

28. června 2016

Směnné kurzy ovlivňují náš každodenní život v mnoha ohledech – například když cestujeme na dovolenou do země s jinou měnou, když nakupujeme zboží vyrobené v zahraničí nebo když doplňujeme palivo na čerpací stanici. Směnné kurzy ovlivňují ceny a hospodářský růst. Podívejte se, co to znamená pro měnovou politiku.

více informací

Finanční stabilita pod lupou

24. května 2016

Stabilní finanční systém je odolný vůči otřesům. Co to ale znamená v praxi? A jak ECB finanční stabilitu podporuje?

více informací

Co je to ANFA?

5. února 2016

ANFA je dohoda o čistých finančních aktivech uzavřená mezi národními centrálními bankami zemí eurozóny a ECB. Stanoví pravidla a limity pro držbu jiných než měnověpolitických aktiv v souvislosti s vnitrostátními úkoly národních centrálních bank v rámci Eurosystému.

více informací

Jak funguje program nákupu aktiv zavedený ECB?

22. ledna 2016

Rok poté, co ECB zahájila svůj rozšířený program nákupu aktiv, se jeho vliv začíná projevovat. Podívejte se, jak program funguje a co Vám přináší.

více informací

Co jsou to peníze?

24. listopadu 2015

Eurobankovky a mince jsou peníze, ale těmi je i zůstatek na bankovním účtu. Co jsou vlastně peníze? Jak vznikají a jaká je úloha ECB?

více informací

Co je to AnaCredit?

11. listopadu 2015

AnaCredit bude nová databáze s podrobnými údaji o jednotlivých bankovních úvěrech v eurozóně. Název znamená „analytical credit datasets“ – analytická databáze úvěrů.

více informací

Pět věcí, které potřebujete vědět o ECB

10. července 2015

Co byste řekli, kdybyste měli uvést pár základních faktů o ECB? Tady je pět hlavních bodů.

více informací

„Vyvlastňuje“ ECB střadatele?

18. května 2015

Představují nízké měnověpolitické úrokové sazby ECB zdanění střadatelů? Nově zpracovaná studie ukazuje, že pro střadatele ve střednědobém a dlouhodobém horizontu nejsou rozhodujícím faktorem měnověpolitické úrokové sazby centrální banky, ale stav ekonomiky.

více informací

Co je to rozšířený program nákupu aktiv?

22. ledna 2015

Dne 22. ledna 2015 ECB oznámila rozšířený program nákupu aktiv. Tento program rozšiřuje stávající programy ECB na nákup aktiv soukromého sektoru o nákup státních dluhopisů, čímž ECB reaguje na riziko příliš dlouhého období nízké inflace.

více informací

Rotace hlasovacích práv v Radě guvernérů

1. prosince 2014

Guvernéři národních centrálních bank se ve výkonu hlasovacích práv v Radě guvernérů střídají. Zde se dozvíte více o tom, jak probíhá rozhodování a proč byl systém rotace hlasovacích práv zaveden.

více informací

Záporná úroková sazba ECB

12. června 2014

Rada guvernérů dne 5. června 2014 rozhodla o zavedení záporné úrokové sazby pro vkladovou facilitu. Jaký měla Rada guvernérů pro toto rozhodnutí důvod? Jak se rozhodnutí dotkne vašich úspor?

více informací

Všechny stránky v této části