В подробности

Искате ли да научите повече подробности?
Тук ще намерите актуална информация за дейностите на ЕЦБ.

Защо ЕЦБ извършва изследователска дейност?

28 септември 2016 г.

Висококачествените изследвания в централните банки са по-значими от всякога. Разберете защо извършваме изследователска дейност, как тя подкрепя паричната политика и как решаваме по кои изследователски теми да работим.
още


Какво представляват линиите за валутен суап?

Какво представляват линиите за валутен суап?

27 септември 2016 г.

Централните банки по света са свързани помежду си чрез мрежа от линии за валутен суап. Какво точно представляват линиите за валутен суап, защо са необходими и как функционират?
още


Тази страница е в процес на превод.

... about instant payments

26 September 2016

Why, in a world of smartphones and instant messages, can it still take a day or more to make an electronic payment? Work is now under way to develop a pan-European instant payment scheme that will make your payments fly.
more


Каква е ролята на обменните курсове?

28 юни 2016 г.

Обменните курсове засягат нашето ежедневие по много начини, например когато отиваме на почивка извън еврозоната, когато купуваме продукти, произведени в чужбина, или когато зареждаме автомобила си на бензиностанцията. Обменните курсове оказват влияние върху цените и растежа. Научете какво означава това за паричната политика.
още


Специален акцент върху финансовата стабилност

24 май 2016 г.

Стабилната финансова система е устойчива спрямо сътресения. Какво означава това обаче на практика? Как ЕЦБ спомага за финансовата стабилност?
още
Какво е ANFA?

5 февруари 2016 г.

ANFA (Agreement on Net Financial Assets) е Споразумението относно нетните финансови активи между националните централни банки от еврозоната и ЕЦБ. То определя правила и лимити за несвързаните с паричната политика активи, които се отнасят до националните задачи на националните централни банки от Евросистемата.
още


Как функционира програмата на ЕЦБ за закупуване на активи?

22 януари 2016 г.

Една година, след като ЕЦБ постави началото на разширената си програма за закупуване на активи, ефектът от нея става осезаем. Научете как функционира програмата и какви са ползите от нея.
още
Какво представляват парите?

24 ноември 2015 г.

Евробанкнотите и монетите са пари, но пари е също и салдото по банкова сметка. Какво всъщност представляват парите? Как се създават и каква е ролята на ЕЦБ в това?
още
Какво представлява AnaCredit?

11 ноември 2015 г.

AnaCredit е нов набор от данни с подробна информация за отделни банкови кредити в еврозоната. Името означава „аналитични набори от данни за кредити“ (analytical credit datasets).
повече


Пет неща, които трябва да знаете за ЕЦБ

10 юли 2015 г.

Ако Ви помолим да кажете някои основни неща за ЕЦБ, какво бихте посочили? Ето пет ключови теми.
още


„Изземва“ ли ЕЦБ спестявания?

18 май 2015 г.

Представляват ли ниските основни лихвени проценти на ЕЦБ данък върху спестителите? Ново проучване показва, че най-важният фактор за спестителите в средносрочен и дългосрочен план не са основните лихвени проценти на централната банка, а състоянието на икономиката.
още


Какво представлява разширената програма за закупуване на активи?

22 януари 2015 г.

На 22 януари 2015 г. ЕЦБ обяви разширена програма за закупуване на активи. Чрез тази програма се добавят покупките на държавни облигации към съществуващите програми на ЕЦБ за закупуване на активи от частния сектор, за да се преодолеят рисковете от прекалено продължителен период на ниска инфлация.
още


... за ротацията на правата на глас в Управителния съвет

1 декември 2014 г.

Управителите на националните централни банки се редуват при упражняване на правото си на глас в Управителния съвет. Научете повече за това как се вземат решенията и защо е въведена ротационната система на упражняване на правото на глас.
още


... за отрицателния лихвен процент на ЕЦБ

12 юни 2014 г.

На 5 юни 2014 г. Управителният съвет взе решение да въведе отрицателен лихвен процент по депозитното улеснение. Какво е основанието за това решение? Какво влияние оказва то върху Вашите спестявания?
още