Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

В подробности

Искате ли да научите повече подробности?
Тук ще намерите актуална информация за дейностите на ЕЦБ.

Какво представляват салдата в TARGET2?

12 август 2020 г.

При изпращане на пари между две държави с TARGET2 нетният паричен поток се записва в балансите на техните национални централни банки. Как функционират салдата в TARGET2 и защо се увеличават през последните няколко години?

още

Какво представляват рамките за допълнителни вземания по кредити?

15 май 2020 г.

За да е сигурно, че банките разполагат с пълен достъп до централнобанкова ликвидност, дори при неблагоприятни обстоятелства, Евросистемата даде възможност на националните централни банки временно да приемат допълнителни обезпечения, освен общоприетите. Научете как стана това и как функционират тези рамки.

още

Какво означава кредитор от последна инстанция?

26 август 2019 г.

Когато се изчерпят средствата, с които разполага дадена банка, тя се обръща за помощ към своя кредитор от последна инстанция. Но кой е този кредитор и как допринася за стабилизирането на банковата система в кризисни моменти? Научете повече за спешното отпускане на заеми на банки.

още

Какво трябва да знаете за референтните лихвени проценти?

11 юли 2019 г.

Референтните лихвени проценти са ключови за икономиката. Защо са толкова важни? Защо в момента се провеждат реформи? И какво представлява €STR? 

още

Какво представлява неизползваният икономически капацитет?

18 юли 2018 г.

„Неизползван икономически капацитет“ е термин, който често намира място в икономическите дискусии. Какво представлява той, защо е важен за централните банки и как се измерва?

още

Какво представлява Европейската централна банка?

1 юни 2018 г.

Искате ли да научите повече за дейността на Европейската централна банка и нейната връзка с Вашия делник? Вижте обяснителната статия за нашата 20-та годишнина!
ЕЦБ е създадена на 1 юни 1998 г. От тази дата започна подготовката за новата единна валута – еврото.

още

Какво се изисква от една държава, за да се присъедини към еврозоната?

23 май 2018 г.

Еврото е въведено в 19 от 27-те държави членки на ЕС. Какво трябва да направят държавите извън еврозоната, за да се присъединят към нея?

още

Какво е схема за гарантиране на депозитите?

11 април 2018 г.

Банките правят вноски в схема за гарантиране на депозитите, за да е сигурно, че депозитите на вложителите им са в безопасност дори и по време на криза. Засега такива схеми са организирани на национално равнище. Има предложения за въвеждане на европейска схема. Научете как функционират тези схеми.

още

Какво представлява свръхликвидността?

28 декември 2017 г.

От финансовата криза насам в банковата система като цяло има повече пари, т.е. ликвидност, отколкото е стриктно необходимо. Но какво точно представлява свръхликвидността? Какво могат да правят с нея банките? И защо ЕЦБ я допуска?

още

Еврозоната в сравнителен план

25 август 2017 г.

Еврозоната обединява 340 милиона души от 19 държави с единна валута. Как изглежда тя в сравнение с другите големи икономики? Каква роля има в международната търговия? И какво означава това за европейските граждани?

още

Как иновациите водят до растеж?

27 юни 2017 г.

Иновациите са важна движеща сила на икономическия напредък, която е от полза за потребителите, бизнеса и икономиката като цяло. Как изпълняват те тази роля, как допринасят за икономическия растеж и какво може да се направи за стимулирането им?

още

Накратко за макропруденциалната политика

24 май 2017 г.

На всеки шест месеца ЕЦБ публикува своя „Преглед на финансовата стабилност“. ЕЦБ и други органи осигуряват финансова стабилност чрез макропруденциални политики. Научете повече подробности за тяхната същност, основания и методи.

още

Защо са важни стабилните цени?

8 май 2017 г.

Първостепенната цел на ЕЦБ е да поддържа цените стабилни. Това означава темпът на инфлация да бъде „под, но близо до 2% в средносрочен план“. А защо не 4%? Или 0%? И защо въобще е лошо цените да спадат? Научете тук.

още

Как новите технологии могат да променят из основи финансовите пазари?

19 април 2017 г.

Технологията за споделена счетоводна книга и технологията на блоковата верига са предмет на дебат за иновациите на финансовите пазари. Какво представляват тези технологии и защо ЕЦБ проявява интерес към тях?

още

Реализира ли ЕЦБ печалба?

16 февруари 2017 г.

Краткият отговор е: обикновено, да. През 2018 г. ЕЦБ отчете печалба в размер на 1,6 млрд. евро. Може обаче да се изненадате къде отидат тези пари – от тях печелите вие. Как? Научете тук.
 още

Пет неща, които трябва да знаете за Договора от Маастрихт

15 февруари 2017 г.

Договорът от Маастрихт бе подписан преди 25 години на 7 февруари 1992 г. Но какво точно представлява той? И как е променил Европа?
 още

Защо е независима ЕЦБ?

12 януари 2017 г.

Политическата независимост на ЕЦБ е крайъгълният камък на паричната система на еврозоната. Научете защо ЕЦБ е създадена като независима институция, как се осигурява тази независимост и по какъв начин ЕЦБ изпълнява задължението за отчетност.

още

Какво представлява отдаването в заем на ценни книжа?

8 декември 2016 г.

Eвросистемата купува голямо количество ценни книжа като мярка срещу рисковете от прекалено продължителна твърде ниска инфлация. Това може да доведе до намаляване на наличностите от ценни книжа на пазара. Отдаването в заем на ценни книжа позволява на пазара да запази достъп до тях.

още

Какво представлява дисконтирането на обезпечения?

3 ноември 2016 г.

Дисконтирането на обезпечения е инструмент за намаляване на рисковете при кредитиране. Евросистемата го използва, когато отпуска заем на търговски банки. Какво точно представлява дисконтирането на обезпечения и как функционира?

още

Защо статистиката е важна?

19 октомври 2016 г.

Разберете защо статистиката е важна за ЕЦБ и за хората, на които служим – гражданите на 19-те държави, приели еврото.

още

Защо ЕЦБ извършва изследователска дейност?

28 септември 2016 г.

Висококачествените изследвания в централните банки са по-значими от всякога. Разберете защо извършваме изследователска дейност, как тя подкрепя паричната политика и как решаваме по кои изследователски теми да работим.

още

Какво представляват линиите за валутен суап?

27 септември 2016 г.

Централните банки по света са свързани помежду си чрез мрежа от линии за валутен суап. Какво точно представляват линиите за валутен суап, защо са необходими и как функционират?

още

Какво представляват незабавните плащания?

26 септември 2016 г.

Защо в света на смартфоните и мигновените съобщения извършването на електронно плащане все още може да отнеме цял ден и дори повече? В ход е разработването на общоевропейска схема за незабавни плащания, с която плащанията ще полетят.

още

Каква е ролята на обменните курсове?

28 юни 2016 г.

Обменните курсове засягат нашето ежедневие по много начини, например когато отиваме на почивка извън еврозоната, когато купуваме продукти, произведени в чужбина, или когато зареждаме автомобила си на бензиностанцията. Обменните курсове оказват влияние върху цените и растежа. Научете какво означава това за паричната политика.

още

Специален акцент върху финансовата стабилност

24 май 2016 г.

Стабилната финансова система е устойчива спрямо сътресения. Какво означава това обаче на практика? Как ЕЦБ спомага за финансовата стабилност?

още

Какво е ANFA?

5 февруари 2016 г.

ANFA (Agreement on Net Financial Assets) е Споразумението относно нетните финансови активи между националните централни банки от еврозоната и ЕЦБ. То определя правила и лимити за несвързаните с паричната политика активи, които се отнасят до националните задачи на националните централни банки от Евросистемата.

още

Как функционира програмата на ЕЦБ за закупуване на активи?

22 януари 2016 г.

Една година, след като ЕЦБ постави началото на разширената си програма за закупуване на активи, ефектът от нея става осезаем. Научете как функционира програмата и какви са ползите от нея.

още

Какво представляват парите?

24 ноември 2015 г.

Евробанкнотите и монетите са пари, но пари е също и салдото по банкова сметка. Какво всъщност представляват парите? Как се създават и каква е ролята на ЕЦБ в това?

още

Какво представлява AnaCredit?

11 ноември 2015 г.

AnaCredit е нов набор от данни с подробна информация за отделни банкови кредити в еврозоната. Името означава „аналитични набори от данни за кредити“ (analytical credit datasets).

още

Пет неща, които трябва да знаете за ЕЦБ

10 юли 2015 г.

Ако Ви помолим да кажете някои основни неща за ЕЦБ, какво бихте посочили? Ето пет ключови теми.

още

„Изземва“ ли ЕЦБ спестявания?

18 май 2015 г.

Представляват ли ниските основни лихвени проценти на ЕЦБ данък върху спестителите? Ново проучване показва, че най-важният фактор за спестителите в средносрочен и дългосрочен план не са основните лихвени проценти на централната банка, а състоянието на икономиката.

още

Какво представлява разширената програма за закупуване на активи?

22 януари 2015 г.

На 22 януари 2015 г. ЕЦБ обяви разширена програма за закупуване на активи. Чрез тази програма се добавят покупките на държавни облигации към съществуващите програми на ЕЦБ за закупуване на активи от частния сектор, за да се преодолеят рисковете от прекалено продължителен период на ниска инфлация.

още

Ротация на правата на глас в Управителния съвет

1 декември 2014 г.

Управителите на националните централни банки се редуват при упражняване на правото си на глас в Управителния съвет. Научете повече за това как се вземат решенията и защо е въведена ротационната система на упражняване на правото на глас.

още

Отрицателният лихвен процент на ЕЦБ

12 юни 2014 г.

На 5 юни 2014 г. Управителният съвет взе решение да въведе отрицателен лихвен процент по депозитното улеснение. Какво е основанието за това решение? Какво влияние оказва то върху Вашите спестявания?

още

Всички страници в този раздел