Menu

Hogyan szolgálja az innováció a növekedést?

2017. június 27.

Az innováció a gazdasági fejlődés nélkülözhetetlen hajtóereje, amely a fogyasztóknak, az üzleti vállalkozásoknak és a gazdaság egészének a javát szolgálja. Hogyan tölti be ezt a szerepet, hogyan járul hozzá a gazdasági növekedéshez, és mit lehet tenni az előmozdítása érdekében?

Mi az innováció?

Gazdasági értelemben az innováció olyan elgondolás vagy technológia kidolgozása és alkalmazása, amely javít valamely terméken vagy szolgáltatáson, illetve hatékonyabbá teszi annak előállítását.

Az innováció klasszikus példája a gőzgép-technológia kifejlesztése a XVIII. században. A gyárakban munkára fogott gőzgép megvetette a tömeggyártás alapjait, vasúti alkalmazása pedig forradalmasította a közlekedést. Időben közelebbi eset az informatikáé, amely megváltoztatta a termékek és szolgáltatások előállítási és értékesítési módját, ugyanakkor új piacok és üzleti modellek kiaknázását tette lehetővé.

Miért érdekli ez a jelenség az EKB-t?

Az EKB célja az árstabilitás fenntartása. Az irányadó kamatlábak meghatározásán keresztül befolyást gyakorol a gazdaság finanszírozási feltételeire és – végső soron – a termékek és szolgáltatások iránti általános keresletre. Azonban a gazdaság hosszú távú növekedési potenciálja, amely függ az innovációtól, az EKB megbízatásának teljesítésére is hatással van.

Mivel az innováció komoly hatást gyakorol a makrogazdasági környezetre, az EKB figyelemmel kíséri az alakulását, és kutatásokat folytat az innovációt lehetővé tévő és támogató gazdasági és társadalmi előfeltételekkel kapcsolatban.

Miért van szükség innovációra?

Az innováció egyik legfőbb hozadéka az, hogy hozzájárul a gazdasági expanzióhoz. Leegyszerűsítve: az innováció a termelékenység fokozásához vezethet, ami azt jelenti, hogy azonos mértékű ráfordítás nagyobb kibocsátást eredményez. A termelékenység javulásával több termék és szolgáltatás készül – más szóval, bővül a gazdaság.

Az innováció és a növekedés közötti összefüggés

Innováció

Az új elgondolások és technológiák kidolgozása és alkalmazása révén nagyobb kibocsátás érhető el ugyanakkora ráfordítás mellett.

Termelékenység

Növekedés

Több termék és szolgáltatás készül, ami élénkítő hatást fejt ki a bérekre és a vállalkozások nyereségességére.

Az innováció és a termelékenységnövekedés óriási előnyökkel jár a fogyasztók és a vállalkozások számára. A termelékenység javulásával párhuzamosan nő a dolgozók munkabére, így több az elkölthető pénzük, amelyből több terméket és szolgáltatást vásárolhatnak. Ezzel párhuzamosan a vállalkozások nyereségesebbé válnak, ennek köszönhetően beruházásokat valósíthatnak meg, és több alkalmazottat foglalkoztathatnak.

Hogyan érvényesül teljes mértékben?

Az innováció kezdetben rendszerint kis léptékű, például amikor egy új technológiát először annál a vállalatnál alkalmaznak, ahol kifejlesztették. Ahhoz azonban, hogy az innováció előnyei maradéktalanul kihasználhatók legyenek, el kell terjednie a teljes gazdaságban, és a különböző szektorokban tevékenykedő, különféle méretű vállalkozások javát egyaránt kell szolgálnia. A szakirodalomban ezt nevezik az innováció diffúziójának.

Innováció az euroövezetben

Noha Európában számtalan újítás született már, és továbbra is innovatív régió, innovációs képességünk még határozottan erősíthető. A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi rangsorában első tíz helyet elfoglaló ország között mindössze három euroövezeti ország szerepel, továbbá tartós az aránytalanság a kutatás-fejlesztésre (K+F) az euroövezetben és más fejlett piacgazdaságokban fordított összegek között.

Az euroövezetben mindemellett a jelek szerint lassú az innováció terjedése. Az EKB közelmúltbeli tanulmányaiból kiviláglik például, hogy jelentős különbség van a leginkább és a legkevésbé produktív cégek termelékenysége között. Ez azt jelenti, hogy míg a jól teljesítő, technológiai határokat feszegető vállalkozások kiemelkedően innovatívak, az úgynevezett lemaradók nem sok hasznát látják az innovációnak.

Hogyan segíthető elő az innováció?

Az innovációt előmozdító strukturális intézkedések többek között az oktatási célú beruházások és a kutatás-fejlesztési (K+F) ráfordítások növelése, valamint a vállalkozásindítás egyszerűsítése és a csődbe jutott vállalkozások megszüntetésének felgyorsítása. Emellett a vállalatok a személyi állomány fejlesztésével és saját K+F tevékenységgel is ösztönözhetik az innovációt.