Gospodarstvo euroobmočja v mednarodnem kontekstu

25. avgust 2017 (spremenjeno 16. januarja 2019)

Euro prinaša Evropejcem otipljive koristi. ECB v vlogi centralne banke za euroobmočje bdi nad valuto, ki povezuje več kot 340 milijonov ljudi, ki govorijo več kot 24 jezikov.

Kot valutna unija 19 držav članic je euroobmočje edinstvena tvorba. Toda kakšno mesto ima v mednarodnem kontekstu? Kako uspešno je na gospodarskem področju? In kaj to pomeni za Evropejce?

Koliko ljudi živi v euroobmočju?

Z več kot 340 milijoni prebivalcev euroobmočje predstavlja približno 5% svetovnega prebivalstva. To je več od števila ljudi, ki živijo v ZDA.

Prebivalstvo euroobmočja

Prebivalstvo euroobmočja Prebivalstvo euroobmočja

To obenem pomeni, da je euroobmočje eno največjih gospodarstev na svetu. Euroobmočju se je od vzpostavitve pridružilo sedem novih držav članic, predvidoma pa jim bodo sledile še druge.

Kako uspešno je euroobmočje na gospodarskem področju?

Prebivalci euroobmočja so izredno produktivni. Tako kot v drugih visoko razvitih gospodarstvih ima največji delež v skupni gospodarski aktivnosti storitveni sektor, sledita pa mu industrijski sektor in razmeroma majhen kmetijski sektor.

Največja svetovna gospodarstva po BDP na prebivalca

Največja svetovna gospodarstva po BDP na prebivalca

Viri: Eurostat, Svetovna banka in izračuni ECB.
Opomba: leto 2016; podatki za ZDA, Japonsko in Kitajsko so pretvorjeni v paritete kupne moči (PKM) po metodologiji OECD.

Euroobmočje je zaradi visoke gospodarske aktivnosti eno največjih gospodarstev na svetu. Z vidika bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca se euroobmočje uvršča na drugo mesto med vodilnimi svetovnimi gospodarstvi, kar je tudi odraz visokega življenjskega standarda, ki ga uživajo njegovi prebivalci.

Kako pa je z mednarodno trgovinsko menjavo?

Euroobmočje kot industrijsko visoko razvito gospodarstvo na svetovne trge izvozi precejšen delež proizvedenega blaga in storitev. Veliko industrijskih proizvodov iz euroobmočja, kot na primer stroji, farmacevtski izdelki, avtomobili in letala, je mednarodno priznanih.

Izvoz blaga in storitev kot odstotek BDP

Izvoz blaga in storitev kot odstotek BDP

Viri: podatki ECB, OECD in MDS.
Euroobmočje: na podlagi transakcij z državami zunaj euroobmočja.

Euroobmočje od vzpostavitve v letu 1999 ni samo ohranilo, ampak je tudi okrepilo vodilno vlogo v mednarodni trgovinski menjavi. Njegove glavne trgovinske partnerice so ZDA, Velika Britanija in Kitajska, medtem ko se trgovinska menjava z nastajajočimi tržnimi gospodarstvi še naprej povečuje.

Euroobmočje je v primerjavi z drugimi največjimi gospodarstvi odprto gospodarstvo. Trgovinska odprtost se je od leta 2004 opazno povečala, predvsem zaradi vse večje trgovine z novimi državami članicami EU in Kitajsko. Euroobmočje je v središču številnih mednarodnih proizvodnih verig.

Visok izvoz pozitivno vpliva na zaposlenost, gospodarsko rast in investicije v euroobmočju, kar po drugi strani spodbuja tudi splošno blaginjo prebivalcev.

Kakšna so mnenja o euru?

Euro uživa veliko zaupanje tako doma kot tudi v tujini. Jeseni 2018 je v euroobmočju podpora javnosti euru znašala 75%, kot kaže anketa Eurobarometer – javnomnenjska raziskava, ki jo dvakrat letno izvaja Evropska komisija.

V mednarodnem kontekstu se euro uvršča na drugo mesto tako z vidika valut, s katerimi se največ trguje, kot tudi z vidika najpomembnejših rezervnih valut. To je odraz velikega zaupanja, ki ga imajo vlagatelji po vsem svetu v stabilnost in moč gospodarstva euroobmočja.

Euroobmočje ostaja vodilna sila v svetovnem gospodarstvu. To prinaša koristi njegovim prebivalcem ter daje euru večji glas v svetovnem gospodarstvu.

In nenazadnje lahko prebivalci euroobmočja potujejo preko meja znotraj valutnega območja, ne da bi morali menjati denar. Lahko tudi primerjajo cene v celotnem euroobmočju in tako poiščejo najcenejše proizvode.

Ta članek je bil spremenjen 16. januarja 2019, tako da zdaj vključuje rezultate ankete Eurobarometer, ki je bila opravljena jeseni 2018.