Het eurogebied vergeleken

25 augustus 2017 (bijgewerkt op 16 januari 2019)

De euro brengt tastbare voordelen in het leven van de Europeanen. Als de centrale bank voor het eurogebied bewaakt de ECB een munt die meer dan 340 miljoen mensen, die meer dan 24 talen spreken, verbindt.

Als een muntunie van negentien landen is het eurogebied een uniek bouwwerk. Maar hoe doet het eurogebied het internationaal gezien? Hoe presteert het in economisch opzicht? En wat betekent dat voor de Europeanen?

Hoeveel mensen wonen er in het eurogebied?

Met meer dan 340 miljoen inwoners huisvest het eurogebied zo'n 5% van de wereldbevolking. Dat zijn meer mensen dan in de Verenigde Staten.

Bevolking eurogebied

Bevolking eurogebied Bevolking eurogebied

Dit betekent ook dat het eurogebied een van de grootste economieën in de wereld is. Sinds de oprichting ervan zijn zeven nieuwe lidstaten toegetreden, en er zullen naar verwachting meer volgen.

Hoe doet het eurogebied het economisch gezien?

De bevolking van het eurogebied is zeer productief. Net als in andere hoogontwikkelde economieën vertegenwoordigt de dienstensector het grootste deel van de totale productie, gevolgd door de industriële sector en een relatief kleine landbouwsector.

Belangrijke economieën in de wereld gemeten naar bbp per hoofd van de bevolking

Belangrijke economieën in de wereld gemeten naar bbp per hoofd van de bevolking

Bronnen: Eurostat, Wereldbank en berekeningen van de ECB.
Toelichting: 2016; gegevens voor de VS, Japan en China worden geconverteerd naar koopkrachtpariteiten van de OESO.

Dankzij de sterke economische productie is het eurogebied een van 's werelds grootste economieën. In termen van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking staat het eurogebied onder de toonaangevende economieën van de wereld op de tweede plaats, en dit weerspiegelt de hoge levensstandaard die zijn burgers genieten.

Hoe zit het met de internationale handel?

Als een zeer geïndustrialiseerde economie voert het eurogebied een aanzienlijk deel van de goederen en diensten die het produceert uit naar de andere markten in de wereld. Veel van de producten die in het eurogebied vervaardigd worden (zoals machines, farmaceutische producten, auto's en vliegtuigen) zijn in de gehele wereld beroemd.

Export van goederen en diensten als percentage van het bbp

Export van goederen en diensten als percentage van het bbp

Bronnen: gegevens van de ECB, OESO, IMF.
Eurogebied: gebaseerd op transacties naar buiten het eurogebied.

Het eurogebied heeft sinds zijn oprichting in 1999 zijn leidende positie in de internationale handel gehandhaafd en zelfs verder uitgebouwd. De belangrijkste handelspartners zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en China, terwijl de handel met de opkomende markten blijft groeien.

Vergeleken met andere belangrijke economieën is het eurogebied een open economie. De openheid van de handel is sinds 2004 aanzienlijk toegenomen, voornamelijk ten gevolge van de groeiende handel met de nieuwe lidstaten van de EU en met China. Het eurogebied speelt een centrale rol in vele internationale productieketens.

Hoge uitvoer heeft een positief effect op de werkgelegenheid, de economische groei en de investeringen in het eurogebied, en dit ondersteunt op zijn beurt de algehele welvaart van zijn burgers.

Wat vindt men van de euro?

Er bestaat zowel in het eurogebied als daarbuiten groot vertrouwen in de euro. Volgens de Eurobarometer, een halfjaarlijkse opiniepeiling van de Europese Commissie, bedroeg het draagvlak voor de euro onder de bevolking van het eurogebied 75% in het najaar van 2018.

Internationaal gezien is de euro de op één na meest verhandelde valuta en de op één na belangrijkste reservevaluta. Dit weerspiegelt het grote vertrouwen dat beleggers wereldwijd hebben in de stabiliteit en kracht van de economie van het eurogebied.

Het eurogebied blijft een leidende rol spelen in de wereldeconomie. Dit is goed voor zijn burgers en geeft het eurogebied een grotere stem in de wereldeconomie.

En de burgers van het eurogebied kunnen natuurlijk binnen de muntunie over grenzen reizen zonder dat zij daarbij geld hoeven om te wisselen. Zij kunnen tevens in het gehele eurogebied de prijzen vergelijken en zo de goedkoopste goederen vinden.

Update: Deze pagina is op 16 januari 2019 geactualiseerd met de uitkomsten van de Eurobarometer van najaar 2018.