Menu

Az euroövezet nemzetközi összehasonlításban

2017. augusztus 25. (frissítés: 13 December 2019)

Az európaiak életében kézzelfogható előnyei vannak az eurónak. Az euro­övezet jegybankjának szerepét betöltő Európai Központi Bank őrködik a fizetőeszköz felett, amely több mint 340 millió, 24 féle anyanyelvű embert kapcsol össze egy közösséggé.

A 19 tagországot magában foglaló valutaunió egyedülálló alakulat. De milyen helyet is foglal el az euroövezet nemzetközi összehasonlításban és a gazdasági teljesítmény tekintetében? Mit jelent mindez az európai lakosság szempontjából?

Hányan élnek az euroövezetben?

Az euroövezet, több mint 340 millió lakosával a világnépesség mintegy 5%-ának ad otthont, ami több, mint ahányan az Egyesült Államokban élnek.

Az euroövezet népessége

Az euroövezet népessége Az euroövezet népessége

Ennek következtében az euroövezet mondhatja magáénak a világ egyik legnagyobb gazdaságát. Megalakítása óta héttel bővült a tagországok száma, és a jövőben várhatóan további országok csatlakoznak hozzá.

Milyen az euroövezet gazdasági teljesítménye?

Az euroövezeti lakosság igen termelékeny. Mint a többi magasan fejlett piacgazdaságban, a teljes kibocsátásban a szolgáltatási ágazatnak van a legnagyobb aránya, ezt követi az ipar és a viszonylag kicsi mezőgazdaság.

A világ főbb gazdaságai egy főre jutó GDP szerint

A világ főbb gazdaságai egy főre jutó GDP szerint

Forrás: Eurostat, Világbank, EKB-számítások.
Megjegyzés: 2016; az USA-ra, Japánra és Kínára vonatkozó adatok OECD-vásárlóerő-paritásra váltva szerepelnek.

Az euroövezet kiemelkedő gazdasági teljesítményének köszönhetően a világ egyik legnagyobb gazdasága. Egy főre jutó bruttó hazai termékben (GDP) kifejezve második helyet foglal el a gazdasági nagyhatalmak rangsorában, ami tükrözi lakóinak magas életszínvonalát.

Milyen helyet foglal el a világkereskedelemben?

Az euroövezet fejlett ipari gazdaságként az előállított áruk és szolgáltatások jelentős részét a világpiacon értékesíti. Számos itt előállított árucikk – például gép, gyógyszer, gépkocsi, repülőgép – nemzetközi hírnévnek örvend.

Áru- és szolgáltatáskivitel a GDP százalékában

Áru- és szolgáltatáskivitel a GDP százalékában

Forrás: EKB-adatok, OECD, IMF.
Euroövezet: az övezeten kívüli ügyletek alapján.

Az euroövezet nemcsak hogy megőrizte vezető pozícióját, amelyet 1999. évi megalakítása óta a külkereskedelemben elfoglal, hanem tovább is fejlődött. Fő kereskedelmi partnerei az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kína, továbbá egyre bővül a feltörekvő piacgazdaságokkal folytatott kereskedelme is.

A nagyobb gazdaságokkal összehasonlítva nyitottnak mondható, ami 2004 után egyre markánsabban megfigyelhető, köszönhetően főként az új uniós tagállamokkal és Kínával való élénkülő kereskedelemnek. Az euroövezet a központja több nemzetközi termelési láncnak is.

Az élénk exporttevékenység kedvezően érinti a foglalkoztatást, a gazdasági növekedést és beruházást, ami viszont növeli az általános lakossági jólétet.

Milyen az euro megítélése?

Az euro mind belföldön, mind külföldön nagy bizalomnak örvend. Az Európai Bizottság évente kétszer lebonyolított Eurobarometer felmérése szerint az euroövezetben négy emberből három támogatását élvezi. Ez 2004 óta a legmagasabb támogatási arány.

Nemzetközileg második helyen áll mint a leggyakrabban kereskedett pénznem és kiemelten fontos tartalékvaluta egyaránt. Mindez tükrözi a bizalmat, amelyet a világ befektetői az övezet gazdaságának stabilitásába és erejébe vetnek.

Az euroövezet továbbra is vezető világgazdasági hatalom. Ebből a lakosság is profitál, és az övezet országai is nagyobb beleszólást kapnak a világgazdasági kérdésekbe.

Természetesen az euroövezeti lakosok úgy utazhatnak külföldre az övezeten belül, hogy nem kell hozzá pénzt váltaniuk. Az is nagy előny, hogy az árakat az övezet különböző pontjain összehasonlítva fel tudják kutatni a legolcsóbb terméket.