Europodručje u usporedbi s ostalim svjetskim gospodarstvima

25. kolovoza 2017. (posuvremenjeno 16. siječnja 2019.)

Za Europljane euro ima opipljive prednosti. Kao središnja banka europodručja ESB se brine o valuti koja povezuje više od 340 milijuna ljudi, govornika više od 24 jezika.

Kao valutna unija 19 država članica europodručje je jedinstvena tvorevina. No kakvo je ono u usporedbi s ostatkom svijeta? Kakvo je njegovo gospodarstvo? I što to znači za Europljane?

Koliko ljudi živi u europodručju?

U europodručju živi više od 340 milijuna ljudi – približno 5 % svjetskog stanovništva – što je više nego što ih živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Stanovništvo europodručja

Stanovništvo europodručja Stanovništvo europodručja

To znači i da je europodručje među najvećim gospodarstvima svijeta. Europodručju se od njegove uspostave pridružilo sedam novih država članica. Očekuju se nova pridruživanja.

Kakvo je gospodarstvo europodručja?

Stanovništvo europodručja vrlo je produktivno. Kao i u drugim visokorazvijenim gospodarstvima, najveći udio u ukupnoj proizvodnji ima uslužni sektor, potom slijede industrijski sektor i razmjerno malen poljoprivredni sektor.

Najveća svjetska gospodarstva prema BDP-u po stanovniku

Najveća svjetska gospodarstva prema BDP-u po stanovniku

Izvori: Eurostat, Svjetska banka i izračun ESB-a
Napomena: 2016.; podatci za SAD, Japan i Kinu pretvoreni su u paritete kupovne moći (PKM) po metodologiji OECD-a.

Snažna gospodarska aktivnost čini europodručje jednim od najvećih svjetskih gospodarstava. Prema vrijednosti bruto domaćeg proizvoda (BDP) po stanovniku europodručje zauzima drugo mjesto među vodećim svjetskim gospodarstvima, a njegovi stanovnici imaju visok životni standard.

Što je s međunarodnom trgovinom?

Kao visokoindustrijalizirano gospodarstvo, europodručje izvozi na svjetska tržišta znatan udio proizvedenih roba i usluga. Mnogi industrijski proizvodi europodručja, kao što su strojevi, farmaceutski proizvodi, automobili i zrakoplovi, cijenjeni su u svijetu.

Izvoz roba i usluga, u postotcima BDP-a

Izvoz roba i usluga, u postotcima BDP-a

Izvori: podatci ESB-a, OECD-a, MMF-a
Europodručje: na temelju transakcija s državama izvan europodručja

Europodručje je od svoje uspostave 1999. zadržalo i čak ojačalo vodeći položaj u međunarodnoj trgovini. Glavni su mu trgovinski partneri Sjedinjene Američke Države, Ujedinjena Kraljevina i Kina, dok trgovina sa zemljama s tržištima u nastajanju i dalje raste.

U usporedbi s drugim velikim gospodarstvima europodručje je otvoreno gospodarstvo. Njegova se trgovinska otvorenost od 2004. znatno povećala, ponajprije zbog rastuće trgovine s novim državama članicama EU-a i Kinom. Ono je okosnica mnogih međunarodnih proizvodnih lanaca.

Visoka stopa izvoza povoljno utječe na zaposlenost, gospodarski rast i ulaganja u europodručju, što podupire sveukupno blagostanje njegovih građana.

Kakvo je mišljenje o euru?

Euro uživa visoku razinu povjerenja i u domaćem okružju i u inozemstvu. Prema istraživanju Eurobarometar, koje Europska komisija provodi dva puta na godinu, javna potpora euru u europodručju u jesen 2018. iznosila je 75 %.

Među svjetskim valutama euro je na drugom mjestu i po učestalosti trgovanja i po važnosti koju ima kao pričuvna valuta. To je znak visoke razine povjerenja ulagača iz cijelog svijeta u stabilnost i snagu gospodarstva europodručja.

Europodručje je i dalje jedna od vodećih sila svjetskoga gospodarstva. To koristi njegovim stanovnicima i osigurava europodručju važniju ulogu u svjetskom gospodarstvu.

Osim toga, stanovnici europodručja mogu putovati preko granica unutar valutnog područja bez mijenjanja novca te uspoređivati cijene u cijelom europodručju kako bi pronašli najjeftinije proizvode.

Objašnjenje je posuvremenjeno 16. siječnja 2019. u skladu s rezultatima istraživanja Eurobarometar iz jeseni 2018.​