Menu

Hyvä tietää Maastrichtin sopimuksesta

15.2.2017 (paivitetty 1.2.2020)

1. Maastrichtin sopimuksella luotiin Euroopan unioni

Maastrichtin sopimus eli virallisemmin sopimus Euroopan unionista merkitsi uutta vaihetta kehityksessä, jonka tavoitteena oli luoda Euroopan kansojen välille yhä läheisempi liitto. Sillä luotiin perusta euron käyttöönotolle ja laajennettiin Euroopan maiden yhteistyötä useille uusille osa-alueille:

 • Luotiin Euroopan unionin kansalaisuus, jonka ansiosta kansalaiset voivat muun muassa oleskella ja matkustaa vapaasti EU:n jäsenvaltioissa.
 • Luotiin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka.
 • Mahdollistettiin tiiviimpi poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa.

Sopimuksen allekirjoittamista Alankomaissa Maastrichtissa edelsivät monivuotiset neuvottelut Euroopan yhdentymisen syventämisestä.

2. Sopimuksen allekirjoitti 12 maata

Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa ja Tanska allekirjoittivat sopimuksen Euroopan unionista 7.2.1992.

Sen jälkeen maiden parlamentit ratifioivat sopimuksen. Joissain maissa sopimuksesta järjestettiin myös kansanäänestys. Maastrichtin sopimus tuli voimaan 1.11.1993 – Euroopan unioni oli virallisesti syntynyt.

Euroopan unioniin on tämän jälkeen liittynyt 16 uutta jäsenvaltiota, ja ne ovat liittyessään hyväksyneet Maastrichtin sopimuksen tai kulloistenkin perussopimusten määräykset.

3. Sopimuksella luotiin perusta yhteiselle rahalle

Maastrichtin sopimus mahdollisti euron käyttöönoton. Taloudellisen yhteistyön lisäämisestä Euroopassa oli keskusteltu jo useiden vuosikymmenten ajan. Sopimuksella perustettiin Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ), ja siihen kirjattiin niiden tehtävät. EKP:n ensisijainen tavoite on hintavakauden ylläpitäminen eli euron arvon säilyttäminen.

Ajatuksen Euroopan yhteisestä rahasta esitti ensimmäisen kerran Euroopan komissio 1960-luvun alkupuolella, mutta suunnitelma ei edennyt1970-luvun epävakaassa taloudellisessa tilanteessa.

Euroopan johtajat nostivat ajatuksen yhteisestä rahasta uudelleen esiin vuonna 1986 ja sopivat vuonna 1989 talous- ja rahaliiton perustamisesta kolmessa vaiheessa. Vaiheet vahvistettiin Maastrichtin sopimuksessa:

 • Ensimmäinen vaihe (1.7.1990–31.12.1993): pääomien vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä
 • Toinen vaihe (1.1.1994–31.12.1998): jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välisen yhteistyön lujittaminen ja jäsenvaltioiden talouspoliittinen lähentyminen
 • Kolmas vaihe (1.1.1999–): euron vaiheittainen käyttöönotto ja yhteisen rahapolitiikan toteuttaminen EKP:n johdolla.

4. Sopimuksessa määritettiin lähentymiskriteerit, jotka maiden on täytettävä ennen euroon käyttöönottoa

Maastrichtin sopimuksessa määritettiin yhteisen rahan käyttöönottoaikataulun lisäksi myös monenlaisia käytännön järjestelyjä. Sopimukseen kirjattiin esimerkiksi lähentymiskriteerit, jotka maiden on täytettävä ennen euron käyttöönottoa.

Lähentymiskriteerien tarkoituksena on varmistaa, että hintavakaus säilyy euroalueella myös uusien maiden ottaessa euron käyttöön. Sen varmistamiseksi vaatimuksena on, että kehitys euron käyttöön ottavissa maissa on vakaata seuraavilla osa-alueilla:

 • hintakehitys
 • julkisen talouden kehitys
 • pitkien korkojen kehitys
 • valuuttakurssikehitys.

5. Sopimus oli merkittävä edistysaskel Euroopan yhdentymisessä

Euroopan unionin jäsenmaiden yhteistyö on Maastrichtin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen syventynyt monin tavoin, vaikka esimerkiksi talous- ja finanssipolitiikkaa toteutetaan edelleen kansallisella tasolla. Euroopan yhdentymistä on edistetty monin tavoin.

 • Vakaus- ja kasvusopimuksessa sovittiin vuonna 1997, että jäsenmaat harjoittavat kurinalaista finanssipolitiikkaa.
 • Euroopan vakausmekanismi on perustettu antamaan rahoitustukea euroalueen jäsenvaltioille, joilla on rahoitusvaikeuksia tai jotka ovat vaarassa joutua rahoitusvaikeuksiin.
 • Finanssikriisin jälkeen perustettiin yhteinen valvontamekanismi ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi. Niiden tehtävänä on vahvistaa Euroopan pankkijärjestelmän luotettavuutta ja edistää rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja vakautta.

Maastrichtin sopimuksen allekirjoittamisesta on nyt kulunut 25 vuotta. Euroopan yhdentymisen tuomista eduista nauttii yli 440 miljoonaa EU:n kansalaista 27 jäsenvaltiossa, ja euro on 19 jäsenvaltion ja niiden 340 miljoonan asukkaan yhteinen raha.