Εκστρατεία Ενημέρωσης Ευρώ 2011 στην Εσθονία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Eesti Pank διεξάγουν εκστρατεία μαζικής επικοινωνίας, η οποία θα διαρκέσει έως τα μέσα Ιανουαρίου 2011, προκειμένου να διευκολύνουν την προετοιμασία για την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία την 1η Ιανουαρίου 2011.

Γλώσσα:

Το ευρώ έρχεται στην Εσθονία

 

Ελέγξτε τα τραπεζογραμμάτια ευρώ: Έλεγχος με την αφή

 

Ελέγξτε τα τραπεζογραμμάτια ευρώ: Οπτικός έλεγχος

 

Ελέγξτε τα τραπεζογραμμάτια ευρώ: Εξέταση υπό γωνία

 
 
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον Ενημερωτικό Φάκελο ( ENGLISH, EESTI KEEL) και στην ιστοσελίδα για τη μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μερφή στην Εσθονία.