Τελείωση μήτρας εργασίας στο νομισματοκοπείο της Πορτογαλίας στη Λισσαβώνα

Τελείωση μήτρας εργασίας στο νομισματοκοπείο της Πορτογαλίας στη Λισσαβώνα