Изработване на матрица за отсичане на монети в Монетния двор на Португалия в Лисабон

Изработване на матрица за отсичане на монети