Školenie pre zrakovo postihnutých vo Frankfurte. Bankovky obsahujú špeciálne prvky, ktoré pomáhajú nevidiacim a zrakovo postihnutým spoznávať novú menu

Školenie pre zrakovo postihnutých vo Frankfurte