Menu

Обучение за слепи във Франкфурт. Банкнотите притежават специални елементи, които помагат на слепите и частично незрящите хора да разпознават новата валута

Обучение за слепи във Франкфурт