Έλεγχος φύλλων τραπεζογραμματίων ευρώ στη μονάδα εκτύπωσης τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Αθήνα

Έλεγχος φύλλων τραπεζογραμματίων ευρώ στη μονάδα εκτύπωσης τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Αθήνα