Menu

Kontrola hárkov eurobankoviek v tlačiarni gréckej národnej banky v Aténach. Bankovky, ktoré nespĺňajú predpisy, sú vyradené na likvidáciu

Kontrola hárkov eurobankoviek v tlačiarni gréckej národnej banky v Aténach. Bankovky, ktoré nespĺňajú predpisy, sú vyradené na likvidáciu