Menu

Euro banknošu iespiedlokšņu pārbaude Grieķijas Bankas spiestuvē Atēnās. Banknotes, kuras neatbilst specifikācijai, tiek iezīmētas iznīcināšanai

Euro banknošu iespiedlokšņu pārbaude Grieķijas Bankas spiestuvē Atēnās. Banknotes, kuras neatbilst specifikācijai, tiek iezīmētas iznīcināšanai