Euro banknošu iespiedlokšņu pārbaude Grieķijas Bankas spiestuvē Atēnās. Banknotes, kuras neatbilst specifikācijai, tiek iezīmētas iznīcināšanai

Euro banknošu iespiedlokšņu pārbaude Grieķijas Bankas spiestuvē Atēnās. Banknotes, kuras neatbilst specifikācijai, tiek iezīmētas iznīcināšanai