Euroseteliarkkeja tarkastetaan Kreikan keskuspankin setelipainossa Ateenassa. Jos setelit eivät teknisiltä ominaisuuksiltaan täytä vaatimuksia, ne merkitään tuhottaviksi

Euroseteliarkkeja tarkastetaan Kreikan keskuspankin setelipainossa Ateenassa