Menu

Проверка на листи с отпечатани банкноти в печатницата на Централната банка на Гърция в Атина. Банкноти, които не отговарят на изискванията се маркират за унищожаване

Проверка на листи с отпечатани банкноти в Централната банка на Гърция.