Έλεγχος ποιότητας -με την αφή- τραπεζογραμματίων ευρώ στη μονάδα εκτύπωσης τραπεζογραμματίων, στη Βιέννη

Έλεγχος ποιότητας -με την αφή- τραπεζογραμματίων ευρώ στη μονάδα εκτύπωσης τραπεζογραμματίων, στη Βιέννη