Menu

Роберт Калина, дизайнер на евробанкнотите, по време на работа в Централната банка на Австрия (Oesterreichische Nationalbank) във Виена

Роберт Калина, дизайнер на евробанкнотите