Menu

Partnerskapsprogrammet

Som förberedelse inför lanseringen av de nya sedlarna har Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i Eurosystemet upprättat ett partnerskapsprogram. Det ger tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning, andra yrkesorganisationer och -föreningar samt deras kunder och användare tillgång till en mängd information om de nya sedlarna.

Programmet riktar sig också till affärsbanker, detaljhandlare, personal inom resebranschen och på växelkontor samt andra som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med sedelutrustning eller kontanter.

För att ansöka till partnerskapsprogrammet fyller du i registreringsformuläret med kontaktinformation och en kort beskrivning av vad ditt företag planerar inför införandet av de nya 100- och 200-eurosedlarna.

Inom partnerskapsprogrammet kommer ECB och Eurosystemet att

  • betona vikten av att anpassa kontanthanteringsmaskiner och utrustning för äkthetskontroll till de nya sedlarna,
  • organisera en serie evenemang och aktiviteter inför lanseringen av de nya eurosedlarna,
  • tillhandahålla digitalt och tryckt material om de nya sedlarna på de 23 officiella EU-språken för att underlätta för alla deltagare i programmet att kommunicera med sina målgrupper.

Deltagare i partnerskapsprogrammet väntas

  • informera intressenter och allmänheten i god tid,
  • säkerställa att deras maskiner och utrustning kan hantera de nya sedlarna.

Uppdatera maskiner för de nya sedlarna

För att det ska vara möjligt att testa och anpassa maskiner finns nya sedlar tillgängliga på euroområdets centralbanker och andra platser. Tillgång till detta har tillverkare av sedelhanteringsutrustning, leverantörer samt ägare av maskiner och utrustning för äkthetskontroll. Därutöver anordnas seminarier med detaljerad information om utgivningen i hela euroområdet.

Se nedan en regelbundet uppdaterad lista över utrustning för äkthetskontroll av sedlar och sedelhanteringsmaskiner, testade av centralbankerna i Eurosystemet för kompatibilitet med nya sedlar.

Lista över testad utrustning för äkthetskontroll av sedlar

Deltagare i partnerskapsprogrammet kan kontakta sin nationella centralbank eller Europeiska centralbanken vid frågor.

Andra institut