Partnerski program

Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke Eurosistema so v okviru priprav na uvedbo novih bankovcev vzpostavile partnerski program. Ta proizvajalcem in ponudnikom opreme za bankovce ter drugim profesionalnim organizacijam in združenjem kot tudi njihovim strankam in uporabnikom ponuja širok izbor brezplačnih informacij o novih bankovcih.

Program je namenjen tudi poslovnim bankam, trgovinam, potovalnim agencijam, menjalnicam ter vsem ostalim, ki vsakodnevno uporabljajo opremo za bankovce ali imajo pri svojem delu opravka z gotovino.

Če se želite pridružiti partnerskemu programu, izpolnite obrazec za registracijo s svojimi kontaktnimi podatki in kratkim opisom tega, kaj vaše podjetje načrtuje ob uvedbi novih bankovcev za 100 € in 200 €.

V okviru partnerskega programa bodo ECB in nacionalne centralne banke:

  • opozarjale na nujnost prilagoditve naprav za obdelavo gotovine in instrumentov za preverjanje pristnosti na nove bankovce;
  • organizirale vrsto dogodkov in prireditev pred uvedbo novih bankovcev;
  • pripravile digitalna in tiskana gradiva o novem bankovcu v 23 uradnih jezikih Evropske unije, s čimer bodo partnerjem pomagale pri obveščanju njihovih ciljnih skupin.

Od partnerjev se pričakuje, da bodo:

  • pravočasno obveščali svoje deležnike in javnost;
  • zagotovili, da bodo njihove naprave sprejemale nove bankovce.

Prilagajanje naprav novim bankovcem

Za lažje testiranje in prilagajanje naprav so proizvajalcem, dobaviteljem in lastnikom opreme za bankovce in instrumentov za preverjanje pristnosti v nacionalnih centralnih bankah euroobmočja in drugje na voljo novi bankovci. Poleg tega so povsod v euroobmočju organizirani seminarji s podrobnostmi o izdajanju novih bankovcev.

Na voljo je redno ažuriran seznam instrumentov za preverjanje pristnosti in naprav za obdelavo bankovcev, ki jih je testirala ena od centralnih bank Eurosistema, da bi ugotovila njihovo združljivost z novimi bankovci.

Seznam uspešno testiranih instrumentov za preverjanje pristnosti bankovcev

Partnerji lahko kontaktirajo svojo nacionalno centralno banko ali Evropsko centralno banko, če imajo kakšna vprašanja.

Druge institucije