Partnerský program

Európska centrálna banka a národné centrálne banky Eurosystému vytvorili v rámci prípravy na uvedenie nových bankoviek do obehu partnerský program. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie bankoviek, odborným organizáciám a asociáciám, ako aj ich zákazníkom a používateľom zadarmo poskytuje množstvo informácií o nových bankovkách.

Program sa tiež zameriava na komerčné banky, maloobchodníkov, podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovateľov zmenární a ostatné subjekty, ktoré denne používajú zariadenia na spracovanie bankoviek alebo spracúvajú hotovosť.

Ak sa chcete do partnerského programu prihlásiť, vyplňte príslušný registračný formulár. Uveďte v ňom svoje kontaktné údaje a stručný popis toho, aké má vaša spoločnosť plány v súvislosti so zavedením nových bankoviek 100 € a 200 €.

V rámci partnerského programu bude ECB a národné centrálne banky:

  • zdôrazňovať dôležitosť prispôsobenia zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek, aby dokázali nové bankovky spracovať,
  • organizovať sériu udalostí a podujatí, ktoré vyvrcholia uvedením nových bankoviek do obehu,
  • poskytovať digitálne a tlačené materiály o nových bankovkách v 23 úradných jazykoch Európskej únie, ktoré budú môcť partneri využiť v komunikácii so svojimi cieľovými skupinami.

Partneri by mali:

  • včas informovať zainteresované strany a verejnosť,
  • zabezpečiť, aby zariadenia a vybavenie prijímali nové bankovky.

Prispôsobenie zariadení na nové bankovky

Na účely testovania a adaptácie zariadení boli výrobcom, dodávateľom a vlastníkom zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek nové bankovky sprístupnené v národných centrálnych bankách krajín eurozóny a na iných miestach. Navyše sa po celej eurozóne organizujú semináre s cieľom podrobne informovať zainteresované strany o vydávaní bankoviek.

K dispozícii je pravidelne aktualizovaný zoznam zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek, ktorých kompatibilitu s novými bankovkami testujú centrálne banky Eurosystému.

Zoznam úspešne otestovaných zariadení na overovanie pravosti bankoviek

V prípade otázok môžu partneri kontaktovať svoju národnú centrálnu banku alebo Európsku centrálnu banku.

Iné inštitúcie