Menu

Partnerský program

Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky Eurosystému vytvorili v rámci príprav na zavedenie nových bankoviek partnerský program, ktorý výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie bankoviek, odborným organizáciám a združeniam, ako aj ich zákazníkom a používateľom ponúka množstvo bezplatných informácií o nových bankovkách.

Program sa tiež zameriava na komerčné banky, maloobchodníkov, podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovateľov zmenární a ďalšie subjekty, ktoré denne používajú zariadenia na spracovanie bankoviek alebo spracúvajú hotovosť.

Ak sa chcete do partnerského programu prihlásiť, vyplňte v registračnom formulári svoje kontaktné údaje a v krátkosti uveďte, aké má vaša spoločnosť plány v súvislosti so zavedením nových bankoviek 100 € a 200 €.

V rámci partnerského programu bude ECB a národné centrálne banky:

  • zdôrazňovať dôležitosť prispôsobenia zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek, aby dokázali nové bankovky spracovať,
  • organizovať sériu udalostí a podujatí, ktoré vyvrcholia uvedením nových bankoviek do obehu,
  • poskytovať digitálne a tlačené materiály o nových bankovkách v 23 úradných jazykoch Európskej únie, ktoré budú môcť partneri využiť v komunikácii so svojimi cieľovými skupinami.

Partneri by mali:

  • včas informovať zainteresované strany a verejnosť,
  • zabezpečiť, aby zariadenia prijímali nové bankovky.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o partnerskom programe napíšte na adresu partnership-programme@ecb.europa.eu.

Prispôsobenie zariadení na nové bankovky

Na účely testovania a adaptácie zariadení boli výrobcom, dodávateľom a vlastníkom zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek nové bankovky sprístupnené v národných centrálnych bankách krajín eurozóny a na iných miestach. Navyše sa po celej eurozóne organizujú semináre s cieľom podrobne informovať zainteresované strany o vydávaní bankoviek.

K dispozícii je pravidelne aktualizovaný zoznam zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek, ktorých kompatibilitu s novými bankovkami testujú centrálne banky Eurosystému.

Zoznam úspešne otestovaných zariadení na overovanie pravosti bankoviek

V prípade otázok môžu partneri kontaktovať svoju národnú centrálnu banku alebo Európsku centrálnu banku.

Ďalšie inštitúcie