Menu

Programul de parteneriat

În contextul pregătirilor destinate lansării noilor bancnote, Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale din Eurosistem au inițiat Programul de parteneriat. Acesta oferă cu titlu gratuit fabricanților și furnizorilor de echipamente în domeniul bancnotelor, altor organizații și asociații profesionale, dar și clienților și utilizatorilor acestor echipamente o multitudine de informații referitoare la noile bancnote.

Programul este destinat, de asemenea, băncilor comerciale, comercianților cu amănuntul, profesioniștilor din sectorul călătoriilor, operatorilor caselor de schimb valutar și altor categorii care utilizează echipamente în domeniul bancnotelor sau procesează numerar zilnic.

Pentru a participa la Programul de parteneriat, vă rugăm să completați formularul de înregistrare cu datele dumneavoastră de contact și cu o scurtă descriere a activităților planificate de compania dumneavoastră cu privire la introducerea noilor bancnote de 100 EUR și 200 EUR.

În cadrul programului de parteneriat, BCE și băncile centrale naționale vor adopta următoarele măsuri:

  • vor sublinia importanța adaptării la noile bancnote a aparatelor de procesare a numerarului și a dispozitivelor de autentificare;
  • vor organiza o serie de evenimente și acțiuni în perioada premergătoare lansării noilor bancnote;
  • vor pune la dispoziţie materiale digitale și tipărite referitoare la noile bancnote, în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, pentru a oferi asistenţă partenerilor în comunicarea cu grupurile-țintă.

Se așteaptă ca partenerii:

  • să informeze în timp util părțile interesate și publicul;
  • să asigure că aparatele și echipamentele lor vor accepta noile bancnote.

În cazul în care doriți să primiți informații suplimentare cu privire la programul de parteneriat, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa: partnership-programme@ecb.europa.eu.

Actualizarea echipamentelor pentru noile bancnote

Pentru a permite testarea și adaptarea echipamentelor, noile bancnote sunt puse la dispoziția fabricanților de echipamente în domeniul bancnotelor, furnizorilor și deținătorilor de aparate și dispozitive de autentificare de la băncile centrale naționale din zona euro și din alte locații. De asemenea, sunt organizate în întreaga zonă euro seminarii referitoare la detaliile procesului de emisiune.

Este disponibilă o listă actualizată periodic a dispozitivelor de autentificare a bancnotelor și a echipamentelor de procesare a bancnotelor a căror compatibilitate cu noile bancnote a fost testată de băncile centrale din Eurosistem.

Lista dispozitivelor de stabilire a autenticității bancnotelor testate cu succes

Partenerii pot contacta banca lor centrală națională sau Banca Centrală Europeană, dacă au întrebări.

Alte instituții