Menu

Program partnerstwa

W ramach przygotowań do wprowadzenia nowych banknotów Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne z Eurosystemu stworzyły program partnerstwa, w którym mogą uczestniczyć producenci i dystrybutorzy urządzeń do liczenia, sprawdzania i sortowania banknotów, ich klienci i użytkownicy takich urządzeń oraz organizacje i stowarzyszenia branżowe. Uczestnicy programu otrzymują nieodpłatnie rozmaite informacje o nowych banknotach.

Program jest skierowany również do banków komercyjnych, placówek detalicznych, biur podróży, kantorów walutowych oraz do wszystkich, którzy na co dzień korzystają ze sprzętu do obsługi banknotów lub pracują z gotówką.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane kontaktowe oraz krótki opis, jak Państwa firma przygotowuje się na wejście do obiegu nowych 100 i 200 euro.

W ramach programu partnerstwa EBC i krajowe banki centralne będą:

  • przypominać o konieczności przystosowania urządzeń i przyrządów służących do obsługi i sprawdzania autentyczności banknotów
  • organizować różne akcje i imprezy poprzedzające wejście do obiegu nowych banknotów
  • wydawać materiały cyfrowe i drukowane o nowych banknotach w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej, aby ułatwić uczestnikom programu komunikację z grupami docelowymi.

Oczekujemy, że uczestnicy programu:

  • będą informować na czas zainteresowane podmioty i ogół społeczeństwa
  • dopilnują, by ich sprzęt przyjmował nowe banknoty.

Aby otrzymać więcej informacji o programie partnerstwa, należy napisać na adres partnership-programme@ecb.europa.eu.

Dostosowanie urządzeń do nowych banknotów

Producenci, dystrybutorzy i właściciele urządzeń i przyrządów do obsługi i sprawdzania autentyczności banknotów mają dostęp do nowych nominałów, na potrzeby testowania i adaptacji sprzętu, w krajowych bankach centralnych ze strefy euro i innych punktach. Ponadto we wszystkich krajach strefy euro odbywają się seminaria, na których przedstawiane są szczegółowe informacje o emisji.

Na stronie internetowej EBC dostępny jest wykaz przetestowanych przez Eurosystem urządzeń i przyrządów do obsługi i sprawdzania autentyczności banknotów. Dokument ten jest regularnie aktualizowany.

Wykaz przyrządów do sprawdzania autentyczności banknotów przetestowanych z wynikiem pozytywnym

Uczestnicy programu mogą zgłaszać pytania i wątpliwości do banku centralnego w swoim kraju lub do Europejskiego Banku Centralnego.

Inne instytucje