Menu

Partnership-Programma

Om de invoering van nieuwe bankbiljetten voor te bereiden, hebben de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van het Eurosysteem het Partnership-Programma opgezet. Dat biedt kosteloos uitgebreide informatie aan fabrikanten en leveranciers van bankbiljettenapparatuur, andere beroepsorganisaties en -verenigingen en hun klanten, maar ook aan gebruikers.

Het programma is tevens bedoeld voor commerciële banken, detailhandelaren, de reisbranche, beheerders van wisselkantoren en anderen die dagelijks bankbiljettenapparatuur gebruiken of contant geld verwerken.

Inschrijven voor het Partnership-Programma kan door dit inschrijfformulier in te vullen. Geef uw contactgegevens op en beschrijf in het kort de plannen van uw bedrijf in verband met de invoering van de nieuwe bankbiljetten van €100 en €200.

De ECB en de nationale centrale banken zullen in het kader van het Partnership-Programma:

  • het belang benadrukken van aanpassing van de bankbiljettensorteermachines en detectieapparaten aan de nieuwe bankbiljetten;
  • in de aanloop naar de invoering van de nieuwe bankbiljetten een reeks evenementen en activiteiten organiseren;
  • digitale en gedrukte informatie over de nieuwe bankbiljetten verstrekken, in 23 officiële talen van de Europese Unie, om de partners te ondersteunen bij hun communicatie met hun doelgroepen.

Van partners wordt verwacht dat zij:

  • hun stakeholders en het algemene publiek tijdig informeren;
  • ervoor zorgen dat hun machines en apparatuur de nieuwe bankbiljetten kunnen verwerken.

Wilt u nadere informatie over het Partnership-Programma ontvangen? Stuur dan een e-mail naar partnership-programme@ecb.europa.eu.

Het updaten van machines voor nieuwe bankbiljetten

Om het testen en aanpassen van machines mogelijk te maken, worden de nieuwe bankbiljetten bij de nationale centrale banken van het eurogebied en op andere locaties beschikbaar gesteld aan fabrikanten, leveranciers en eigenaren van bankbiljettenapparatuur en detectieapparaten. Daarnaast worden in het gehele eurogebied seminars gehouden waarin nadere informatie wordt gegeven over de uitgifte van de nieuwe bankbiljetten.

Op de website van de ECB vindt u een lijst met detectieapparaten en bankbiljettensorteermachines die officieel door de centrale banken van het Eurosysteem zijn getest op hun compatibiliteit met de nieuwe bankbiljetten. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Lijst van geteste en goedgekeurde bankbiljettendetectieapparaten

Partners kunnen contact opnemen met hun nationale centrale bank of de Europese Centrale Bank als zij vragen hebben.

Overige instellingen