Partnership-Programma

Ter voorbereiding van de invoering van nieuwe bankbiljetten hebben de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van het Eurosysteem het Partnership-Programma opgezet. Het biedt fabrikanten en leveranciers van bankbiljettenapparatuur, andere beroepsorganisaties en -verenigingen en hun klanten, maar ook gebruikers een breed scala van informatie over de nieuwe bankbiljetten, zonder enige kosten.

Het programma is ook bedoeld voor commerciële banken, detailhandelaren, de reisbranche, beheerders van wisselkantoren en anderen die dagelijks bankbiljettenapparatuur gebruiken of contant geld verwerken.

Wanneer u aan het Partnership-Programma wilt deelnemen, gebruik dan het registratieformulier om uw contactgegevens te verstrekken, evenals een korte beschrijving van wat uw onderneming van plan is in verband met de invoering van de nieuwe €100- en €200-bankbiljetten.

Meer specifiek zullen de ECB en de nationale centrale banken in het kader van het Partnership-Programma:

  • het belang benadrukken van het aanpassen van de bankbiljettensorteermachines en detectieapparaten aan de nieuwe bankbiljetten;
  • in de aanloop naar de invoering van de nieuwe bankbiljetten een reeks evenementen en activiteiten organiseren;
  • digitale en gedrukte media over de nieuwe bankbiljetten leveren, in 23 officiële talen van de Europese Unie, om de partners te ondersteunen bij hun communicatie met hun doelgroepen.

Van partners wordt verwacht dat zij:

  • hun stakeholders en het algemene publiek tijdig informeren;
  • ervoor zorgen dat hun machines en apparatuur de nieuwe bankbiljetten kunnen verwerken.

Het updaten van machines voor nieuwe bankbiljetten

Om het testen en aanpassen van machines mogelijk te maken, worden de nieuwe bankbiljetten ten kantore van de nationale centrale banken van het eurogebied en op andere locaties beschikbaar gesteld aan fabrikanten, leveranciers en eigenaren van bankbiljettenapparatuur en detectieapparaten. Daarnaast worden in het gehele eurogebied seminars gehouden waarin nadere informatie wordt gegeven over de uitgifte van de nieuwe bankbiljetten.

Een regelmatig bijgewerkte lijst met detectieapparaten en bankbiljettensorteermachines die officieel door de centrale banken van het Eurosysteem zijn getest op hun compatibiliteit met de nieuwe bankbiljetten, vindt u op de website van de ECB.

Lijst van geteste en goedgekeurde bankbiljettendetectieapparaten

Partners kunnen contact opnemen met hun nationale centrale bank of de Europese Centrale Bank als zij vragen hebben.

Overige instellingen